urunler
LPG
Akaryakıt
Baz yağ, Wax ve Ekstraktlar
Bitüm ve Bitümlü Bağlayacılar
Diğer Ürünler
Modiphal-T
Emuphal-T

Polimer Modifiye Bitüm 40\100 - 55 (3.5)

Polimer Modifiye Bitüm 25\55 - 70 (5)

Polimer Modifiye Bitüm 25\55 - 65 (4.5)

Polimer Modifiye Bitüm 25\55 - 60 (4)

Polimer Modifiye Bitüm 25\55 - 55 (3.5)

Polimer Modifiye Bitüm 40\100 - 60 (4)

Polimer Modifiye Bitüm (PMB)

Modifiye Bitüm; asfalt ve izolasyon uygulamalarında kullanılan, esneklik ve dayanıklılık sağlayan elastomerik katkılar ile üretilen üstün performansa sahip bitüm ürünleridir.

   

PMB Kullanım Avantajları

 • Düşük bakım ve onarım maliyetleri
 • Daha az tekerlek izinde oturma
 • Termal ve yorulma kaynaklı çatlaklarda azalma
 • Uzun ömürlü yollar

Neden Modiphal-T?

TÜPRAŞ Güvencesi altında

 • CE Belgesi ile Sürdürülebilir Kalite
 • Denetlenebilirlik
 • Kurumsal ve Güvenilir Hizmet
 • Gelişmiş Laboratuvar ve Analiz Hizmeti
Yüksek Performans
 • Penetrasyon sınıfı bitümle yapılan kaplamalara, kıyasla polimer modifiye bitümle yapılan kaplamalarda daha az tekerlek izinde oturma miktarı görülmektedir.
 • Polimerin yapısındaki esneklik veren gruplar sayesinde bitümün esnekliği artabilmektedir.
Uzun Ömür
 • Polimer katkısı ile artan viskozite bitümün agregaya daha kalın bir tabaka ile kaplanmasını sağlayarak asfaltta oksidasyon ile görülebilecek çatlakları minimize etmektedir.
 • Polimerin polar grupları ile asfalt içerisindeki polar elementlerin reaksiyonları sonucunda asfalttaki faz ayrımı önlenmekte ve bu sayede azalan oksidatif yaşlanma ile asfaltın servis ömrü artmaktadır.
Maliyet Avantajı
 • Bitümün zor koşullarda daha stabil olmasını sağlamaktadır. Yaz aylarında yüksek sıcaklık etkisi ile yaşanan yorulma kaynaklı deformasyonu, kış aylarında ise düşük sıcaklık sebebiyle oluşan kırılma kaynaklı problemleri azaltarak oluşacak bakım/onarım maliyetlerini düşürmektedir.
Kullanım Alanları
 • Otoyol, köprü, kavşak, viyadük, havalimanları, trafik yoğunluğu yüksek yollar, ağır yük geçişi olan yollar, sıcaklık farkı yüksek bölgeler
 • Alternatif olarak su, ısı, ses ve titreşim yalıtımı amacıyla yapılan izolasyon uygulamaları

Ürünlerimiz

Ürünlerimiz penetrasyon değerleri ve polimer katkı oranlarına göre ayrılmakta olup, teknik detaylara ilgili ürüne tıklayarak erişebilirsiniz.

Ürün spesifikasyonlarımız yasal gereklilikleri karşılamaktadır.

Bitüm emülsiyonları; bitüm ve su fazlarının emülgatör yardımı ile stabil bir yapıda oluşturdukları, sıvı-sıvı karışım halindeki bitümlü bağlayıcı ürünlerdir.

Bitüm emülsiyonları bitüm küreciklerinin su fazı içinde dağılmasından oluşur. Bu dağılımda, bitüm küreciklerinin birbirine yapışmasını önlemek amacıyla emülgatör kullanılır. Son ürün, mikron boyutundaki bitüm küreciklerinin elektrostatik yükler yardımı ile su fazı içerisinde emülsiyon halinde tutulması ile elde edilir.

Bitüm emülsiyonu üretiminde kürecik boyutu ve stabil bir dağılım olması oldukça önemlidir. Bu dağılımı sağlamak amacıyla belirli orandaki bitüm ile emülsiyon çözeltisi koloidal değirmenden geçirilmektedir. Ürünün stabilitesi karışımdaki dar kürecik boyutu dağılımı ile sağlanmaktadır.

Emülsiyon üretiminde kullanılan emülgatör tipine göre anyonik, katyonik veya noniyonik emülsiyon çeşitleri bulunmaktadır. Kesilme hızına göre de sınıflandırılan bitüm emülsiyonları, çabuk kesilen (RS-Rapid Setting), orta hızda kesilen (MS-Medium Setting) ve yavaş hızda kesilen (SS-Slow Setting) olarak 3 sınıfa ayrılmaktadır.

Tüpraş’ta 2021 yılı itibariyle çeşitli sınıflarda katyonik çabuk kesilen (CRS) bitüm emülsiyonları üretimi ve satışı yapılmaya başlanmıştır.

Avantajları sebebiyle sathi kaplama uygulamalarında katyonik bitüm emülsiyonları anyonik ve noniyonik emülsiyonlara kıyasla daha çok tercih edilmektedir. Soğuk uygulama imkânıyla kullanılan makinelerin basitleştirilmesine katkıda bulunmuştur. Bu sayede mevsim değişiminden minimum etkilenerek, nemli ve soğuk hava koşullarında uygulama avantajı da sunmaktadır.

Katyonik çabuk kesilen bitüm emülsiyonları, çabuk kesilme özelliği sayesinde kullanılan agreganın veya yolun neminden etkilenmeden, yolun trafiğe açılma süresini kısaltır.

Katyonik bitüm emülsiyonlarının, farklı tip agregalara yapışma özelliği yüksektir. Bu özelliği sayesinde aynı miktarda anyonik emülsiyon ile yapılan kaplamalara göre kullanılan bitüm yüzdesi katyonik emülsiyonlarda daha düşüktür.

Bitüm Emülsiyonları Kullanım Alanları ve Uygulanması

Sathi kaplama (Chip seal), mevcut bir yolu korumak ve ömrünü uzatmak için kullanılan bir yüzey uygulamasıdır. Mevcut kaplama üzerine ince bir tabaka halinde asfalt emülsiyonu uygulanmasının ardından uygun boyutlardaki agreganın serilip sıkıştırılması ile uygulama gerçekleştirilir. Uygulama ile asfalt tabakası üzerine bir bariyer oluşturularak yolun çevre, nem vb. etkilerden korunması sağlanır.

İnceltilmiş “asfalt emülsiyonu” olarak yüzeye püskürtülerek uygulanan Yüzey Koruyucu (Fog seal), kaplamayı yıpratan trafik ve çevre etkilerinden korumak amacı ile kullanılır. Kaplamanın ekonomik ömrüne yaklaşık 1-4 yıl arası ilave eden, oksidasyon ve yüzey koşullarının etkisi ile agrega sökülmesini engelleyen etkili bir bakım yöntemidir. Düzenli olarak uygulandığında her bir uygulama ile kaplama kullanım ömrü uzatılır.

Bitümlü Harç Kaplama (Slurry seal) çeşitli gradyasyondaki agrega, “asfalt emülsiyonu” ile farklı dolgu malzemeleri ve suyun, yol tasarımına uygun oranlarda karıştırılması ile elde edilerek, yüzey kaplamalarında serilerek kullanılan bir karışımdır. Uygulamada homojen bir görünüm arz eden slurry seal harcı mevcut çatlakları doldurur, yüzeye sıkıca bağlanır, alt tabakaya su geçirimini ortadan kaldırır, lastik sürtünme direnci yüksek bir zemin elde edilmesini sağlar.

Bitüm emülsiyonları, çeşitli yüzeylerde bağlayıcılığa sahip olduğu için yalıtım ve onarım işlerinde kullanılır. Asfalt kaplamalardaki çatlakları onarır, yama yapılan eski ve yeni asfalt tabakası birleşim yerlerinde geçirimsizlik sağlar.

Ayrıca bitüm emülsiyonlarının artırılmış tutunma özelliği sayesinde, üzerine yapılan membran ve izolastik uygulamalarından daha iyi sonuç alınmasını sağlar. Emülsiyon ürünleri bitümlü membran uygulamasından önce astar olarak da kullanılmaktadır.

Bitüm emülsiyonlarının üstün yapışma özelliği sayesinde, üstüne uygulanan bitümlü membranların, yüzeye daha sağlam ve boşluksuz yapışmasını sağlar. Bununla birlikte maliyeti düşük ve geçirimsiz bir yüzey oluşturmak istenilen yol yapımında, emülsiyon astar malzemesi olarak kullanılmaktadır.

Emuphal-T Kullanım Kolaylığı
 • Oda sıcaklıklarındaki düşüş viskozitesi sayesinde yüzeylerdeki miktro çatlarlara ve boşluklara daha iyi nüfus eder. Böylelikle aynı alanda kullanılan az miktarda ürün kullanımı ile malzeme ekonomisine katkıda bulunur.
 • Yüksek adezyonu ile asidik ve bazik minerallere güçlü ve kalıcı şekilde bağlanabilir.
 • Düşük uygulama sıcaklığına sahiptir (40-80 oC).
 • Sürdürülebilirlik çerçevesinde alternatif ürünlere göre daha çevreci ve enerji tasarrufuna katkıda bulunan bir üründür.
 • Düşük sıcaklığı sayesinde kullanımı emniyetlidir.
 • Yağmurlu havalarda bile kullanıma uygun olması sayesinde daha uzun uygulama sezonu sağlar.
 • Az miktarda hazırlanabilir/ kullanılabilir bir üründür.
 • Katyonik bitüm emülsiyonu kullanımında bitümle kaplanmamış agrega miktarı daha azdır. Yüzeye homojen dağılımı sebebiyle aynı kalınlıktaki kaplamalara kıyasla daha yüksek geçirimsizlik sağlar.
Emuphal-T Maliyet Avantajı
 • Az miktarda hazırlanabilir/kullanılabilir bir üründür.
 • Oda sıcaklıklarındaki düşüş viskozitesi sayesinde yüzeylerdeki mikro çatlaklara ve boşluklara daha iyi nüfuz eder. Böylelikle aynı alanda kullanılan az miktardaki ürün ile malzeme ekonomisine katkıda bulunur.
Emuphal-T Çevre Dostu

Emuphal-T yol yapım aşamasındaki alternatif ürünlere göre yaklaşık %75 oranında daha az üretimden sona aşamaya kadar olan operasyonlarda toplamda yaklaşık %50 oranında daha az karbondioksit (CO2) salınımı ile çevreye duyarlı bir üründür.

Emuphal-T Ürünlerimiz

Tüpraş Rafinerilerimizde aşağıdaki sınıflarda ve kalite standardlarına uygun ürünler satışa sunulmaktadır.

Ürün spesifikasyonlarımız yasal gereklilikleri karşılamaktadır

 • Bitüm TS EN 13808:2013
 • AB pazarı standartlarına uyumluluk CE sertifikası

Farklı ihtiyaçlarınız için referans, sertifikasyon, emisyon test ve özel yarış yakıtları üretilebilmektedir. Özel spesifikasyonlardaki bu talepleriniz için _Tupras-GMD-ARGE-ozelyakit@tupras.com.tr ile iletişime geçebilirsiniz.

Not: Bu kategorideki yakıtlar marker içermediğinden akaryakıt olarak kullanılamaz.

Benzin Grubu

E10 Benzin (Referans)

Amerika’ya ve Avrupa’ya ihraç edilen benzinli motorların test edilmesinde kullanılan referans ve sertifikasyon yakıtıdır.

Amerika’da California Air Resources Board (CARB) Low Emission Vehicle (LEV III) programı kapsamına giren hafif binek araçların emisyon sertifikasyonunda kullanılır. Avrupa’da ise Euro 5 ve Euro 6 emisyon sınıfına giren hafif binek ve ticari araçların emisyon sertifikasyonunda kullanılır.

2710.12.45.00.13 GTIP numarası ile akaryakıt kapsamındaki ürünlere girmektedir.

Spesifikasyonu Commission Regulation (EU) No 136/2014 of 11 February 2014’te verilmektedir.

Hacimce %9,0 - 10,0 arası etanol içerir.

E10 Benzin (Regular)

Avrupa ve Amerika’da akaryakıt olarak kullanılan ve hacimce %10 etanol içeren benzindir. Türkiye’de şuan %5 etanol içeren benzin bulunmaktadır (E5). Önümüzdeki yıllarda etanol miktarının artırılması beklenmektedir.

Spesifikasyonları Avrupa’da Temmuz 2008 tarihli EN 228 Benzin Standardı’nda, Amerika’da 2006 tarihli 42 U.S. Code § 7545.Regulation of Fuels dökümanında yer almaktadır.

Ülkelere göre farklı standartlarda ve speklerde de üretilebilmektedir.

Motorin Grubu

Amerikan 2D Referans Dizel

Amerika’ya ihraç edilen dizel motorların test edilmesinde kullanılan emisyon test yakıtıdır.

EPA Sertifikasyon Dizeli, Diesel No.2, 2D Referans Dizel, Referans Dizel Yakıt, Emisyon Sertifikasyon Yakıtı, Dizel Özel Test yakıtı, Gasoil, Dizel 2007 Emisyon Sertifikasyon Yakıtı, Dizel Tier 2 Fuel, 2D Dizel isimleriyle adlandırılır.

7 - 15 ppm arası kükürt içerir.

Spesifikasyonu American Code of Federal Regulations dokümanında 40 CFR § 1065.703 - Distillate diesel fuel olarak yer alır.

Avrupa B5 Referans Dizel

Avrupa’ya ihraç edilen Euro 5 ve Euro 6 emisyon sınıfına ait dizel motorların veya bu motorlara sahip araçların test edilmesinde kullanılan referans ve sertifikasyon yakıtıdır.

Hacimce %4,5 - 5,5 biyodizel içerir.

Spesifikasyonu Commission Regulation (EC) No 692/2008 of 18 July 2008’de yer alır.

Avrupa B7 Referans Dizel

Avrupa’ya ihraç edilen Euro 5 ve Euro 6 emisyon sınıfına ait dizel motorların veya bu motorlara sahip araçların test edilmesinde kullanılan referans ve sertifikasyon yakıtıdır.

Hacimce %6 - 7 biyodizel içerir.

Spesifikasyonu Commission Regulation (EU) No 136/2014 of 11 February 2014’te yer alır.

Avrupa Tarımsal ve Karayolu Harici Faaliyetlere Özel Dizel Ürünler

Tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörlerinde ve karayolu dışında kullanılan hareketli makinelerdeki D - G, H - K ve L - R sınıfındaki dizel motorların onaylanmasında kullanılır.

Spesifikasyonu Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu’nun (UNECE) E/ECE/324/Rev.2/Add.119/ Rev.1 − E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.119/Rev.1 dökümanında Annex 7’de yer alır.

Arktik - Kış Dizeli

Düşük sıcaklıklarda motor testlerinde kullanılan Arktik dizel yakıtıdır.

Soğuk filtre tıkanma noktası -45°C’den, bulutlanma noktası ise -35°C’den düşüktür. Yağlayıcı ve soğuk akış özelliği geliştirici katkılar içerebilir. Hacimce % 4,5 - 5,5 biyodizel içerebilir.

Spesifikasyonu 2009 tarihli EN590 Dizel Standardı dökümanında Class 4 Arktik ve Kış dizeli olarak yer alır.

Yağlayıcılık Özelliği Değiştirilmiş Dizel Ürünler

Motorun karşılaşabileceği zayıf yağlayıcılık ve viskozite özeliklerini simüle ederek motor dayanıklılığını test etmek için kullanılır.

Yağlayıcılık aşınma izi çapı 500 mikrondan yüksek, viskozite ise 1,2 - 1,6 cSt arasındadır.

Farklı Biyodizel İçerikli Dizeller

Türkiye’de de geçerli olan EN590 Dizel Standardı’na göre Avrupa’da kullanılan dizel yakıtlar hacimce %7’ye kadar biyodizel içerebilir. Bununla birlikte dünyada hacimce %20’ye kadar biyodizel içeren dizel yakıtlar ulaşımda kullanılmakta, daha yüksek biyodizel içerikleri için testler sürdürülmektedir.

Biyodizel içeriği hacimce %1 ile 100 arasında değişen dizeller üretilebilmektedir.

Farklı Kükürt İçerikli Dizeller

Kükürt içeriği en az 3, en çok 1000 ppm olacak şekilde istenilen konsantrasyonda değiştirilebilmektedir.

Farklı Setan Sayısına Sahip Dizeller

Setan sayısı 40 - 60 arasında değişen dizeller üretilebilmektedir.

Farklı Parlama Noktasına Sahip Dizeller

Parlama noktası 50 ile 75°C arasında dizel üretilebilmektedir.

Yüksek PAH İçerikli Dizeller

Poliaromatik hidrokarbon miktarı kütlece %1 ile %20 arasında değiştirilebilmektedir.

Farklı Aromatik İçeriğe Sahip Dizeller

Aromatik içeriği hacimce %10 ile %40 arasında değiştirilebilmektedir. İstenilen aromatik içerik değerine göre yakıtın diğer spesifikasyon değerleri değişkenlik gösterebilir. Monoaromatik ve diaromatik içerikleri de talebe göre ayarlanabilmektedir.

Yarış Yakıtı Grubu

Motor sporlarında kullanılmak üzere Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) regülasyonları ile uyumlu benzin ve dizel yakıtlardır.

Spesifikasyonlar FIA’nın CMSA/WMSC 06.12.2017 dökümanında APPENDIX J’de yer almaktadır.

Benzin için oktan sayısı 95,0 - 102,0 arasında olup dizel için setan sayısı max. 60’tır.