insan-ve-toplum
Etik ve Uyum Anlayışı
Çeşitlik, Eşitlik ve Kapsayıcılık
Toplumsal Yatırımlar ve Sponsorlar
Sorumlu Değer Zinciri Yönetimi

Önceliğimiz İş Sağlığı ve Güvenliği

Tüpraş'ın İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) misyonu, çalışanların evlerine sağlıklı olarak dönmelerini, vizyonu ise daha sağlıklı ve farkında olarak dönmelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda, her bir bireyin İSG konusunda öncelikle kendi güvenliğini, ardından çevresindeki kişi ve tesislerin emniyetini düşünmesi ve gerekli önlemleri alabilmesi için her türlü uygulama ve teknolojiyi kullanmaktayız.

İş Sağlığı Güvenliği

Faaliyet alanlarımızda bulunan tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın güvenliği ve kazasız bir iş ortamının oluşturulması için Sağlık, Emniyet ve Çevre (SEÇ) Politikası ve Stratejisi oluşturulmuştur. İSG yaklaşımımızın temel hedefi, oluşabilecek riskleri önlemek veya standartlara uygun bir şekilde azaltmaktır; mümkün olmadığı durumlarda ise kabul edilebilir düzeye indirmektir.

Rafinerilerimizde iş sağlığı ve güvenliğini, iş yerinde ve iş başında tam anlamıyla sağlarız. Çalışanlarımız, kural ve talimatlar hakkında bilgilendirilir, bunlara uygun hareket eder ve gerekli önlemleri alır.

Tüpraş’ın iş güvenliği felsefesi, Çalışan Sağlığı ve emniyetini tüm faaliyetlerin temelinde en öncelikli ve vazgeçilmez bir değer olarak kabul etmektir.

Sağlık, Emniyet ve Çevre Politikamız için lütfen tıklayınız.
İndir

İnsan Hakları

Tüpraş olarak, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi bizim rehberimizdir ve insan haklarına tam uyum sağlamak değişmez hedefimizdir. Faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda, insan haklarına saygılı olmaya büyük önem veriyoruz.

Çalışanlarımıza pozitif ve profesyonel bir çalışma ortamı sunmak ve bunu sürdürmek, Tüpraş'ın temel prensibidir. İşe alım, terfi, kariyer gelişimi, ücret ve yan haklar gibi konularda, küresel etik ilkelere uygun davranır ve çalışanlarımızın kendi seçimleriyle sivil toplum örgütü kurma ve bunlara katılma haklarına saygı gösteririz. Hiçbir şekilde zorla çalıştırma, çocuk işçiliği, ayrımcılık veya tacize izin vermiyoruz ve kesinlikle karşı çıkıyoruz. Tüpraş, 2021 yılı başında Yönetim Kurulu tarafından onaylanan İnsan Hakları Politikası ile bu taahhütlerini net bir şekilde paylaşmıştır.

Şirketimizin insan haklarına yaklaşımını ve uygulamalarını şekillendiren uluslararası standartlar ve ilkeler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.

Tüpraş Etik İlkeleri Politikasına ulaşmak için lütfen tıklayınız.
İndir

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık

Tüpraş olarak, "Eşitlik İçin Enerjimiz Bitmez" mottosuyla kapsayıcı, eşitlikçi ve çeşitliliği destekleyen bir iş yeri olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Kapsayıcı iş yeri koşullarını oluşturma ve fırsat eşitliği yaratma konusu, Tüpraş'ın öncelikli gündem maddelerinden biridir. Bu çerçevede, iş yerimizde her türlü ayrımcılığı önlemeye yönelik adımlar atıyor, kadın çalışanların tüm kademelerde istihdamını artırmak ve fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla uygulamalar hayata geçiriyoruz.

2017 yılında Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni (WEPs) imzalayarak enerji sektöründe kapsayıcı ve eşitlikçi bir iş yeri olma hedefimizi paydaşlarımıza duyurduk. Şirket içindeki uygulamalarımızın yanı sıra, toplumda farkındalık yaratmayı ve dönüşümü tetikleyecek öncü projeleri de hayata geçiriyoruz.

Bu yaklaşımla, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği"ne katkıda bulunmanın yanı sıra, Tüpraş'ta çeşitliliği, eşitliği ve kapsayıcılığı destekleyen bir iş ortamı oluşturma hedefiyle faaliyetlerimizi daha sistematik ve planlı bir şekilde yönetmek amacıyla "Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Komitesi"ni 2021 yılında kurduk. Tüpraş, bu komite çerçevesinde belirlenen prensipleri hayata geçirerek, denetlemelerle süreci takip etmeyi ve bu konuda yaşayan bir organizasyon kültürü oluşturmayı amaçlamaktadır.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Politikamız için lütfen tıklayınız.
İndir

Etik ve Uyum Anlayışımız

Tüpraş olarak, etik ve uyum konularına büyük önem veren bir şirketiz. Etik ve uyum anlayışımız, yasalara ve düzenlemelere tam uyum, şeffaflık, dürüstlük, adalet, çevresel sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk ilkelerine dayanmaktadır.

Tüpraş Etik İlkeleri, şirketin uyum alanındaki risklerini daha etkin bir şekilde yönetmeyi, yerel ve uluslararası paydaşların uyum alanındaki beklentilerine daha iyi cevap verebilmeyi amaçlamaktadır. 2021 yılında güncellenen Etik İlkeler, Tüpraş çalışanları ve iş ortaklarına (tedarikçiler, müşteriler, yükleniciler ve Tüpraş adına hareket eden her türlü temsilci, taşeron ve danışmanlar ile diğer üçüncü taraflar) yol gösterici bir ilkeler bütünü olarak sunulmuştur. Etik İlkeler, şirketin yasal sorumluluklarının yanı sıra müşterilerimize, çalışanlarımıza, hissedarlarımıza, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma ve insanlığa karşı sorumluluklarımızı da içermektedir.

Tüpraş Etik İlkeleri Politikasına ulaşmak için lütfen tıklayınız.
İndir

Sorumlu Değer Zinciri Yönetimi

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri

2050 yılında karbon nötr bir enerji şirketi olma hedefimiz doğrultusunda tedarik zincirinden müşterilerimize uzanan değer zincirinin devamlılığını ve gelişimini güvence altına almaya, tüm gücümüz ile değer zincirimizin sosyal ve çevresel etkilerini yönetmek için çalışmalar yürütüyoruz.

Tüpraş Tedarikçi Yönetimi Politikamız için lütfen tıklayınız.
İndir
Müşteri Yönetimi

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Tüpraş için müşteri memnuniyeti öncelikli değerler arasında yer almaktadır. Kaliteli ürün ve hizmet sunma anlayışı içerisinde müşteri odaklı bir yaklaşım benimseyen Şirket, kaliteli, dürüst, eşit, adil, düzenli iyileştirmelerde bulunulan, talep, şikâyet ve önerilere açık, etkin ve dijital çözümler üretmeyi taahhüt eder.

Müşteri İlişkileri Yönetimi Politikası için lütfen tıklayınız
İndir