2. Çeyrek, Tüpraş Basın Açıklaması

Tüpraş negatif ve dalgalı seyreden petrol piyasası ve kur nedeniyle ilk altı aylık dönemi Vergi Öncesi Zarar ile kapattı

2013 yılına 113 Dolar/varil seviyesinden başlayan Brent referans ham petrol fiyatı ilk çeyrek dönem sonunda 107 Dolar/varil seviyesinden kapanmıştır. İkinci çeyrek dönemde ise gelişmiş ülkelerin parasal genişleme adımlarında değişim açıklamalarıyla yükselen dolar kurunun emtia fiyatlarını baskılaması ve ekonomik zayıflığın gelişmekte olan ülkelere de sirayet etmesiyle Brent ham petrol fiyatı, Haziran sonunda 102 Dolar/varil seviyesine gerilemiştir.

Ağır-hafif hampetrol fiyat avantajının daha da daralması, geçen yıla göre küresel rafineri bakım duruşlarının daha az olmasıyla oluşan ilave üretim ve Güney Avrupa ekonomilerinde süren kırılganlığın Akdeniz piyasasındaki petrol ürünü talebini olumsuz etkilemesi, geçen yılın ilk yarısında 5,73 Dolar/varil olan Akdeniz Rafineri Marjı’nın % 56 düşerek 2,52 Dolar/varil düzeyine gerilemesine neden olmuştur.

Yılın ikinci çeyreğinde düşen ham petrol ve ürün fiyatlarıyla oluşan stok zararı, devam eden İran yaptırımlarıyla pahalılaşan ağır ham petrollerin rafinerilerin üretim maliyetlerini arttırması ve ürün taleplerindeki düşüşler gibi ana nedenlerle, Tüpraş’ın net rafineri marjı Akdeniz piyasasındaki düşüşe paralel olarak 2013 yılı ikinci çeyrek dönemde geçen yılın aynı dönemine göre % 28 (1,02 Dolar/varil) azalarak 2,63 Dolar/varil seviyesinde gerçekleşmiştir.

Rafinerilerin İlk 3 aylık dönemde tamamlanan yoğun bakım ve onarım duruşlarının da etkisi ile 196 Bin Ton azalan hampetrol ve yarı mamül şarjı nedeniyle 2013 yılı ilk altı aylık dönemde toplam kapasite kullanımı % 75,8’den % 74,4 seviyesine gerilemiştir. Yılın ilk yarısında Tüpraş yurtiçi satışları % 2 oranında (200 bin ton) azalırken, ihracattaki % 14 (412 bin ton) düşüşün etkisiyle toplam satışlar % 5 oranında (612 bin ton) azalmıştır.


1. Yarıyıl 2012
1. Yarıyıl 2013 Fark
Toplam Şarj Miktarı (Bin Ton) 10.652 10.456 -196
Kapasite Kullanım Oranı, (%) 75,8 74,4 -1,4
Yurtiçi Satış Miktarı (Bin Ton) 8.983 8.783 -200
İhracat Miktarı (Bin Ton) 2.893 2.481 -412
Toplam Satış Miktarı (Bin Ton) 11.876 11.263 -612
Satış gelirleri (Milyon TL) 20.156 18.315 % -9,1
FAVÖK (Milyon TL) 445 283 % -36,4
Vergi Öncesi Kar/Zarar (Milyon TL) 527 -77 -
Net Dönem karı  (Milyon TL) 428 268 % -37,4

İlk altı aylık dönemde azalan satış hacmi ve ham petrol fiyatındaki düşüşe paralel olarak, satış gelirleri 2012 yılının % 9,1 aşağısında olurken, geçen yıl ilk altı aylık dönemde 527 Milyon TL düzeyinde olan vergi öncesi kar, piyasalardaki negatif seyir doğrultusunda faaliyet karında yaşanan düşüş ve kurlardaki artışa bağlı olarak ortaya çıkan 335 Milyon TL’lık olumsuz net kur farkı sapmasının da etkisiyle bu yıl 77 Milyon TL vergi öncesi zarara dönüşmüştür.

Bununla birlikte Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Belgesi’ne sahip Fuel Oil Dönüşüm Projesi yatırımı için bu dönemde harcanan tutar üzerinden, gelecek dönemlerde kullanılmak üzere vergi gelir karşılığı olarak hesaplanan yaklaşık 320 Milyon TL tutarındaki indirimli kurumlar vergisi teşviki, Net Dönem Karını 268 Milyon TL’ye taşımıştır.

Ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamak üzere üretimiyle katma değer sağlayan Tüpraş, dalgalı ve risk unsurlarının arttığı bir ortamda yatırımlarına devam ederek 2013 yılı ilk 6 ayında Fuel Oil Dönüşüm Projesi dahil olmak üzere toplam 1 Milyar 188 Milyon TL yatırım harcaması gerçekleştirmiştir. Kasım 2014’te üretime başlayacak ve ülkemize yılda yaklaşık 1 Milyar Amerikan Doları tutarında katma değer sağlayarak, ülkemiz cari açığını aynı seviyede düşürecek olan 2,7 Milyar Amerikan Doları tutarındaki Fuel Oil Dönüşüm projesinde bugüne kadar 1,83 Milyar Dolar harcanmıştır. 2013 ilk yarı sonu itibariyle projenin tamamlanmasında % 77,4 gerçekleşme ile programın önünde gidilmektedir.

Ham petrol fiyatlarında düşüş ve dolar kurundaki keskin yükselişin bir arada gerçekleştiği 2013 yılı ilk 6 ayında Tüpraş her zamanki gibi yurt içi akaryakıt ihtiyacını azami derecede karşılayacak biçimde riskleri de dikkate alarak üretimini gerçekleştirmiştir. Ülkemiz akaryakıt ihtiyacını en emniyetli ve uluslararası en yüksek kalitede karşılayan şirketimiz, operasyonel ve finansal hedeflerini gerçekleştirme çalışmalarının yanısıra, Türkiye'yi enerji alanında küresel ölçekte ilk sıralara taşıyarak, ülkemizin cari açığını da düşürmeye katkı sağlayacak olan dev yatırımlarını sürdürmeye, hissedarları, iş ortakları ve ülkemiz için katma değer oluşturmaya devam edecektir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Kurumsal İletişim Müdürlüğü