yatirimci-iliskileri-sss

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Tüpraş hangi alanlarda faaliyet göstermektedir?

1983 yılında İpraş ve diğer üç rafinerinin Tüpraş çatısı altında birleşmesinden bu yana, Türkiye’nin akaryakıt ihtiyacını karşılamak adına çalışmaktadır. Lojistik alanında Körfez Ulaştırma ve DİTAŞ ile faaliyet gösterirken Entek’le elektrik üretimi alanında, Tüpraş Trading ile ham petrol ve petrol ürünü alım satımında, OPET ile akaryakıt depolama ve satışında ve son olarak Tüpraş Ventures ile yeni enerji teknolojileri alanında faaliyet göstermektedir.m satım işlemleri SPK'dan lisanslı aracı kurumlar aracılığı ile sadece Borsa İstanbul'da oluşan fiyat seviyelerinden gerçekleştirilebilir. Bir hisse senedine yatırım yapmak için banka hesabınızın altında bir yatırım hesabı açmanız gerekir. Başka hiçbir kanaldan hisse senedi alım/satımı yapılamaz. Ayrıca bu konuyla ilgili hisse alım/satım yaptığınız banka/aracı kurumu arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Tüpraş’ın ortaklık yapısı nasıldır?

Bilgi için Şirket Hakkında sayfasını ziyaret edebilirsiniz.çıklama tarihleri Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulur.

Tüpraş ne zaman halka arz oldu?
  • Tüpraş hisselerinin %2,5’luk kısmı ilk kez 1991 yılında Borsa İstanbul’da (BIST) işlem görmeye başladı. 1999 yılı sonuna kadar borsada işlem gören Tüpraş hisselerinin oranı %3,58 seviyesine yükselmiştir. 2000 yılı Nisan ayında ikinci halka arzın tamamlanmasıyla %34,24’e yükselen halka açıklık oranı, 4 Mart 2005 tarihinde Tüpraş hisselerinin %14,76’sı İMKB Toptan Satışlar Pazarı’nda uluslararası fonlara satılarak halka açıklık oranı %49’a yükseltildi ve aynı sene kamuya ait olan %51 oranındaki hissenin blok satışı için yapılan ihaleyi, Koç-Shell ortak girişim grubu kazandı.
  • Koç Holding A.Ş., Koç Ailesi ve bunlar tarafından sahip olunan şirketler tarafından kontrol edilen Enerji Yatırımları A.Ş., Tüpraş’ın %51 'lik blok hissesinin satın alınması, Türkiye'de petrol, rafineri ve ilgili sektörlerde faaliyet gösterilerek bu konularda yatırım yapılması, Tüpraş'ın yönetimi ve karar alma sürecinde yer alınması amacıyla 2005 tarihinde kurulmuş ve kuruluş amacına uygun olarak, Tüpraş’ın %51 oranındaki kamu hisselerinin özelleştirilmesine ilişkin 12 Eylül 2005 tarihinde yapılan ihaleyi 4,140 milyar USD ile kazanmış ve 26 Ocak 2006 tarihinde imzalanan hisse devir anlaşması ile TÜPRAŞ'ın %51 hissesini devralmıştır.
  • 2022 yılında Koç Holding A.Ş  ve Aygaz A.Ş. ’nin aktifinde kayıtlı Entek Elektrik Üretim A.Ş.’nin sermayesinin %99,23’üne denk gelen Entek paylarının, Koç Holding A.Ş. ve  Aygaz A.Ş. hisselerinin kısmî bölünme yoluyla devralım işleminin tamamlanması ile halka açıklık %46,8 olmuştur.
Tüpraş’ın dahil olduğu endeksler nelerdir?

Tüpraş’ın dahil olduğu endeksler şunlardır;

BIST KATILIM 50 / BIST 100 / BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 / BIST TÜM / BIST 50 / BIST KATILIM 30 / BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK / BIST KOCAELİ / BIST YILDIZ / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK / BIST KATILIM TUM / BIST 30 / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM / BIST SINAİ / BIST KATILIM 100.

Tüpraş’ın iştirakleri nelerdir?

İştiraklerimiz arasında %100 iştirakli Tüpraş Trading LTD, %79,88 iştirakli DİTAŞ, %41,7 iştirakli OPET, %100 iştirakli Körfez Ulaştırma, %99,23 iştirakli Entek ve %100 iştirakli Tüpraş Ventures şirketleri bulunmaktadır.

Daha fazla bilgiye ulaşmak için Hakkımızda kısmındaki İş Ortaklarımız sekmesini veya yıl sonu faaliyet raporlarımızı ziyaret edebilirsiniz.

Tüpraş’ın esas sözleşmesine nereden ulaşabilirim?

Tüpraş’ın esas sözleşmesine Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden veya buradan ulaşabilirsiniz.

Tüpraş’ın Genel Kurul tarihi nedir?

Genel kurul toplantıları hakkındaki detaylara Genel Kurullar sayfasından ulaşabilirsiniz. 

Tüpraş’ın faaliyet raporuna nereden ulaşabilirim?

Faaliyet raporumuza Ana Sayfamızdan veya Yatırımcı İlişkileri sayfasından ulaşabilirsiniz.

Tüpraş’ın faaliyet raporuna nereden ulaşabilirim?

Faaliyet raporumuza Raporlar sayfasından ulaşabilirsiniz.

1./ 2./ 3./ 4. Çeyrek Finansal Sonuç Açıklama tarihi ne zamandır?

Tüpraş her 3 ayda bir finansal sonuçlarını açıklamaktadır. Sonuç Açıklama tarihleri Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulur. Lütfen bu platformdaki duyurulara bakınız. Ayrıca açıklama tarihlerine web sitemizdeki Yatırımcı İlişkileri sayfasındaki takvim kısmından ulaşabilirsiniz.

Tüpraş’ın kredi derecelendirme notları nelerdir?

Tüpraş Moodys, Fitch ve JCR-ER adlı uluslararası kuruluşlar tarafından derecelendirilmektedir. 

Kredi derecelendirme notlarını Kurumsal Yönetim sayfasında tarihsel gelişimiyle beraber bulabilirsiniz.

Hisse senetlerini nasıl alıp satabilirim?

Hisse senedi alım satım işlemleri SPK'dan lisanslı aracı kurumlar aracılığı ile sadece Borsa İstanbul'da oluşan fiyat seviyelerinden gerçekleştirilebilir. Bir hisse senedine yatırım yapmak için banka hesabınızın altında bir yatırım hesabı açmanız gerekir. Başka hiçbir kanaldan hisse senedi alım/satımı yapılamaz. Ayrıca bu konuyla ilgili hisse alım/satım yaptığınız banka/aracı kurumu arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Tüpraş’ın kar dağıtım politikası nedir?
  • Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. İlke olarak, ilgili düzenlemeler, yatırım ihtiyaçları ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejisi, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan Şirket’in net dağıtılabilir dönem kârının tamamı, yasal kayıtlarımızda mevcut kaynaklardan karşılanabildiği sürece nakit olarak dağıtılır.
  • 2021 Kasım ayında açıklanan Stratejik Dönüşüm Planı çerçevesinde, yeni iş modelimiz, plan dönemi boyunca ortalama %80 temettü ödeme oranına imkân vermektedir.
  • Kar dağıtım politikasının detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Kâr payımı nasıl alacağım?

Kar Dağıtım Önerisi Yönetim Kurulu tarafından alınır ve en geç Olağan Genel Kurul gündeminin ilan edildiği tarihte kamuya açıklanır. Yönetim Kurulunun kar dağıtım teklifi Genel Kurul tarafından onaylandıktan sonra belirtilen ödeme tarihinde hesabınıza geçecektir.

Elimde fiziki hisse senedi var ne yapmam gerekir?

MKK nezdinde hisse senetleri kaydi sistemde tutulmakta olup, fiziki hisse senetleri bu anlamda geçerliliğini yitirmiş durumdadır. Hisse senetlerinin kayıt altına alınması için elinizdeki fiziki hisse senetlerini Tüpraş'a teslim etmeniz ve teslim karşılığında size verilecek tutanağı Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne başvuru dilekçesi ile göndermeniz gerekiyor.

Şirketimize teslim edeceğiniz fiziki hisse senetleri için fettane.sayin@tupras.com.tr adresine hisse senedi görüntünüzü önden iletilebilir ve teslim için randevu alabilirsiniz.

Stratejik Dönüşüm Planı nedir? Tüpraş’ı nasıl etkileyecek?

Stratejik dönüşüm planı 2021 yılında geleceğin enerjisini üretmek hedefiyle başladı. Ana yatırım alanları sürdürülebilir rafinaj, biyoyakıtlar, sıfır karbon elektrik ve yeşil hidrojen olup hedefi Tüpraş’ı 2050 yılına kadar karbon nötr bir enerji şirketi haline getirmektir. Bu atılımlar sonucu Tüpraş bir rafinaj şirketinden enerji şirketine dönüşerek Türkiye’nin her geçen yıl artan enerji ihtiyacını karşılamak için çalışmaya devam edecektir.

Detaylı bilgiyi ve daha fazlasını Enerjimiz Geleceğe sekmesi altında bulabilirsiniz.

Tüpraş’ın sürdürülebilirlik politikaları nelerdir?
  • Şirket'in uyum alanındaki risklerinin daha etkin yönetimini sağlamak, yerel ve uluslararası paydaşlarımızın uyum alanındaki beklentilerine daha iyi cevap verebilmek amacıyla Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tüm politikalara Yatırımcı İlişkileri sekmesinde Kurumsal Yönetim başlığından ulaşabilirsiniz. 
  • Yönetim sistemleri politikaları ise entegre yönetim sistemi politikası, çevre yönetimi politikası, sağlık, emniyet ve çevre (seç) politikası, bilgi güvenliği yönetimi politikası, müşteri ilişkileri politikası, enerji yönetimi politikası ve güvenlik politikasından oluşmaktadır. Her birine Tüpraş sayfasındaki Sürdürülebilirlik sekmesinin altındaki yönetim sistemleri başlığından ulaşabilirsiniz.
  • Risk politikaları ise kurumsal risk yönetimi ve finansal risk yönetiminden oluşmaktadır. Bu politikalara Sürdürülebilirlik sekmesinin altındaki risk yönetimi alt başlığından ulaşabilirsiniz.
  • Sürdürülebilirlik Raporlarına ve Entegre Rapora buradan ulaşabilirsiniz.