tuprastan-cesitlilik-esitlik-ve-kapsayicilik-konusunda-yeni-bir-adim

Tüpraş’tan “Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık” Konusunda Yeni Bir Adım

Tüpraş çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı destekleyen iş ortamı oluşturmak amacıyla yürüttüğü faaliyetlerini daha sistematik ve planlı bir şekilde yönetmek üzere hayata geçirdiği “Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık” yaklaşımını açıkladı. Bu kapsamda düzenlenen etkinlikte konuşan Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, “Hem sektörümüz hem de şirketimiz adına pek çok öncü ve örnek uygulamaya imza attık. Uzun yıllardır işe alımlarda, kadın erkek eşitliğini gözeterek hareket ediyoruz. Hatta bazı projelerde, birimlerimizde kadın çalışanlarımız çok daha ağırlıklı yer alıyor. Geçen yıl açıkladığımız Stratejik Dönüşüm Planımız doğrultusunda, geleceğin Tüpraş’ını da yine aynı kapsayıcı yaklaşımla kurguluyoruz. Bu hedefle hayata geçirdiğimiz “Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Komitesi” de deneyimlerimizi geliştirmekte bize yol gösterici olacak” dedi. 

Tüpraş çeşitliliği, eşitliği ve kapsayıcılığı destekleyen iş ortamı hedefiyle yürüttüğü faaliyetlere bir yenisini daha ekledi. Şirketin açıkladığı “Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık” yaklaşımının odağında insana saygı, kapsayıcı kültür, fırsat eşitliği konuları yer alıyor. 

Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen bir etkinlikte açıklanan, “Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık” yaklaşımı, şirketin 2050 karbon nötr bir enerji şirketi olma vizyonu doğrultusunda çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve kapsayıcı liderliğini geliştirmek amacı taşıyor. Ayrıca, fikir çeşitliliğini teşvik ederek yenilikçiliği ve yaratıcılığı artırmak, Tüpraş'ın tüm paydaşlarıyla toplumsal fayda sağlamak, bu alanda en iyi örnek olmak, amaç odaklı organizasyon kültürü yaratarak en iyi yetenekleri kazanmak ve bireysel farklılıkları destekleyecek çalışma ortamı yaratmak amaçlanıyor. Şirket, bu alandaki adımlarını hızlandırmak ve sistematik bir şekilde takip etmek amacıyla 2021 yılında “Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Komitesi”ni de hayata geçirdi. Komite, kapsayıcılık, çeşitlilik ve eşitlik kültürünün yaygınlaştırılması ve farklı bakış açılarıyla beslenen kapsayıcılık yaklaşımının pratik haline getirilmesi için çalışıyor. 

Amaç ve odak alanlarının, hedeflerin, “Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık” kavramlarının farklı bakış açılarıyla ele alındığı etkinlikte; Gazeteci/Yazar Elif Ergu Demiral, bu alandaki görüşlerini paylaştı. Birleşmiş Milletler Kadın Biriminden (UN Women) HeForShe Türkiye Koordinatörü Sinem Aydın, toplumsal cinsiyet eşitliği lensinden spor alanında Tüpraş ve Fenerbahçe Spor Kulübü ile yürüttükleri iş birliğiyle, ulusal ve uluslararası farkındalık çalışmaları hakkında bilgi aktardı. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Lideri, İlayda Eskitaşçıoğlu çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık kavramlarının genç kuşaklar için anlamı ve öneminden bahsederken, İletişim Profesyoneli Aslıhan Begüm Gökçınar Ateşağaoğlu ise hayat yolculuğunda engelleri aşabilmek konusunda bilgiler paylaştı.  

“Organizasyonlar çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık kavramlarıyla harmanlanmış ekosistemler oluşturmak zorunda”

Hızla değişen, dönüşen ve pandeminin yeniden şekillendirdiği dünyada “insan” odağı eskisinden de daha önemli hale geldiğinin altını çizen Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, “Artık tüm organizasyonlar şirket kültürlerini liderlik bakış açısıyla güçlendirirken çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık kavramlarıyla harmanlanmış ekosistemler de oluşturmak zorunda. Belirlediğimiz yeni yaklaşımımızla bu yıl öncelikli odak alanlarımızı, sahada kadın istihdamı, fikir çeşitliliği ve kültürel çeşitlilik olarak belirledik. Bu kapsamda, İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim ekiplerimiz birlikte çalışmaya devam edecekler. Çeşitlilik Eşitlilik, Kapsayıcılık Komitemiz de deneyimlerimizi geliştirmekte bize yol gösterici olacak” dedi. Yelmenoğlu bu çalışmaları şu sözlerle anlattı: “2017 yılında Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni imzalayarak bu konudaki kararlılığımızı gösterdik. Rafineri sahalarımızda kadın operatör ve teknisyenler istihdam ederek hem sektörümüz hem de şirketimiz adına öncü ve örnek bir uygulamaya imza attık. Uzun yıllardır işe alımlarda kadın erkek eşitliğini gözeterek hareket ediyoruz. Hatta bazı projelerde, birimlerimizde kadın çalışanlarımız çok daha ağırlıklı yer alıyor. Örneğin Ar-Ge bölümünde kadın çalışan oranımızı yüzde 63’e çıkardık. Geçtiğimiz yıl toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki çalışmalarımızla uluslararası arenada önemli bir başarı göstererek, en kapsamlı toplumsal cinsiyet eşitliği araştırmalarından biri olan Bloomberg Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde yerimizi aldık. Tüpraş’ın endekse katılımı; kapsayıcılık, çeşitlilik ve eşitlik kültürünün yaygınlaştırılmasında önemli katkılar sağlayacak. Stratejik Dönüşüm Planımız doğrultusunda, geleceğin Tüpraş’ını da yine aynı kapsayıcı yaklaşımla kurguluyoruz. Geleceğe uzanan yolculuğumuzda her bir çalışma arkadaşımızın özel ve kıymetli olduğunu biliyor, çeşitliliğimizle ve farklılıklarımızla güçleneceğimize inanıyoruz.”