2013 Yılı Finansal Sonuçlar Hakkında, Tüpraş Basın Açıklaması

2013 yılına 113 dolar/varil seviyesinden başlayan hampetrol, ekonomik ve jeopolitik olayların etkisi ile dalgalı bir seyir izleyerek yılı 110 dolar seviyesinden kapatmıştır.

Avrupa ve Akdeniz petrol ürün talepleri zayıf bir seyir gösterirken, küresel talebin itici gücü olması beklenen Çin ve Hindistan’da talebin özellikle orta distilat katmanında yatay seyretmesi yanında, yapılan kapasite artışları arz talep dengesini bozmuştur. Öte yandan, 20 dolar/varil seviyelerine kadar yükselen WTI hampetrol fiyat avantajı ve düşük doğal gaz maliyeti ABD Rafinerilerini sektör genelinden olumlu yönde ayrıştırmıştır. Yüksek kapasite kullanımı ABD’nin motorin ihracatını artırırken, benzin dahil olmak üzere net ürün ihracatçısı olmasını sağlamış, Avrupa ve Akdeniz bölgesine artan ihracat bölgemizdeki rekabeti daha da zorlaştırmıştır.

İran yaptırımları ve Irak’ta süre gelen istikrarsızlığın yanısıra, Ural Hampetrolü’nün daha yüksek oranda Asya Pazarına yönelmesi, ağır hampetrol fiyatlarını yükseltmiş ve 2012 yılında 4,21 ABD Dolar/varil olan Akdeniz Rafineri Marjı, % 60 oranında azalarak, 2013 yılında 1,67 ABD Dolar/varil düzeyine gerilemiştir. Bununla birlikte, Tüpraş’ın net rafineri marjı Akdeniz referans marjından daha iyi performans göstermiş, 2013 yılında geçen yıla göre 0,86 Dolar/varil azalarak 2,45 Dolar/varil seviyesinde gerçekleşmiştir.

Değişen pazar dinamikleri ve artan riskler doğrultusunda gerçekleştirilen üretim ve satış optimizasyonlarına bağlı olarak, toplam kapasite kullanımı % 81,6’dan % 79,1 seviyesine düşmüştür. BU çalışmalar sonucunda beyaz ürün verimi %2,1 artarken, toplam ihracattaki 1 Milyon 16 Bin Ton azalmanın, 786 Bin Tonu düşen fueloil ihracatından kaynaklanmıştır. İhracattaki düşüşe ilave olarak ithal motorindeki 365 Bin Ton azalmanın yarattığı satış kaybı nedeniyle toplam ürün satışları 1 Milyon 358 Bin Ton (% 5,3) azalmıştır.

Satış hacmi ve petrol fiyatındaki düşüşe paralel olarak, satış gelirleri geçen yılın % 3,2 altında gerçekleşmiş, rafineri marjlarındaki gerileme ve faaliyet karında azalmanın yanısıra, kurdaki yükseliş ile oluşan kur farkı giderinin etkisi ve Rekabet Kurumu tarafından kesilen 412 Milyon TL cezanın dörtte üçü nispetinde ödenecek olan 309 Milyon TL için ayrılan karşılık neticesinde, geçen yıl 1 milyar 350 milyon TL düzeyinde olan Vergi Öncesi Kar, bu yıl 13 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Operasyonel ve Finansal Veriler 2012 Yılı 2013 Yılı Fark
Kapasite Kullanım Oranı, (%) 81,6 79,1 -2,5
Yurtiçi Satış Miktarı (Bin Ton) 19.581 19.239 -342
İhracat Miktarı (Bin Ton) 5.860 4.844 -1.016
Toplam Satış Miktarı (Bin Ton) 25.441 24.083 -1.358
Net Satış gelirleri (Milyon TL) 42.437 41.078 % -3,2
Vergi Öncesi Kar (Milyon TL) 1.350 13 % -99,0
Net Dönem karı  (Milyon TL) 1.464 1.197 %- 18,2

2013 yılında Fuel Oil Dönüşüm Projesi yatırım teşvikinden kaynaklanan 1,2 Milyar TL Ertelenmiş Vergi Geliri nedeniyle Net Dönem Karı 1,2 Milyar TLseviyesinde oluşmuştur.

Dalgalı ve risk unsurlarının arttığı bir ortamda hız kesmeden yatırımlarına devam eden Tüpraş, 2013 yılında Fuel Oil Dönüşüm Projesi dahil olmak üzere, toplam 2,8 Milyar TL yatırım harcaması gerçekleştirmiştir. Kasım 2014’te devreye girdiğinde ülkemiz cari açığının azaltılmasına ve Tüpraş’ın faaliyet karlılığına önemli katkı sağlayacak Fuel Oil Dönüşüm Projesi’nde başlangıçtan bugüne kadar 2,2 Milyar Dolar harcanmıştır. 2014 Ocak ayı sonu itibariyle projenin % 92’si tamamlanmıştır.

Tüpraş, sürdürülebilir karlılığını arttırmak için başlattığı yatırımlarına basiret ve istikrarla sürdürerek risklerini en iyi seviyede yönetip, verimliliğini arttıracak yenilikçi uygulamalarla, ülkemizin petrol ürünleri ihtiyacını karşılamaya, hissedarlarımız ile iş ortaklarımız için değer üretmeye devam edecektir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Kurumsal İletişim Müdürlüğü