iklim-degisikligi-ile-mucadele

İklim Krizi ile İlişkili Öncelik ve Konuları Nasıl Yönetiyoruz?

İklim kriziyle mücadele kapsamında Enerjimiz Geleceğe mottomuz ile ifade ettiğimiz 2050 Karbon Nötr hedefimizi ve Stratejik Dönüşüm Yolculuğumuzu güçlü adımlarla sürdürüyoruz.

Enerji sektörünün öncüsü olan Tüpraş, geleceğin enerjisini üretme hedefiyle oluşturduğu Stratejik Dönüşüm Planı dâhilinde mevcut varlıklarını sürdürülebilir kârlılık yaklaşımıyla yönetirken düşük karbon ekonomisine geçişi destekleyen yeni alanlara da yatırım yaparak temiz enerji dönüşümüne liderlik ediyoruz.

Emisyon Yönetimi

Atmosferdeki sera gazı seviyesinin artmasının tetiklediği küresel ısınma ve bunun bir sonucu olarak yaşanan iklim değişikliğinde somutlaşan iklim krizi, insan eliyle yürütülen faaliyetlerin bir sonucu olup bu konuda yüksek oranlı bilimsel bir fikir birliği mevcuttur.

İklim Görsel

Plan doğrultusunda; emisyonlarımızı azaltarak dengeli ve çeşitlendirilmiş temiz enerji portföyü ile karbon nötr bir enerji şirketine dönüşüm yolculuğumuzu başlattık. Operasyonlarımızdan kaynaklı emisyonlarımızın azaltılması için en iyi teknikleri takip ediyor ve en yüksek standartlar uyguluyoruz.

Emisyon Azaltımı (Kapsam 1 ve 2)Emisyon Azaltımı (Kapsam 1 ve 2)

Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarımız ISO 14064-1 Sera Gazı Emisyonlarının Doğrulanması ve Raporlanması Standardı çerçevesinde üçüncü taraf bağımsız doğrulayıcı bir kuruluşa doğrulatılmakta, GHG Protokol çerçevesinde sınırlı güvence hizmeti de alınmaktadır.

  2017 2018 2019 2020 2021 2022  
Kapsam 1 Sera Gazı Emisyonları (ton Co2e/yıl) 7.249.964 6.103.645 6.172.574 5.724.407 5.865.652 6.396.648
Kapsam 2 Sera Gazı Emisyonları (ton Co2e/yıl) 79.386 37.872 32.943 24.518 48.403 55.625
Sera Gazı Yoğunluğu
(ton Co2e/yıl İşlenen Ham Petrol)
0,26 0,25 0,23 0,25 0,24 0,26
Sera Gazı Yoğunluğu
(ton Co2e/yıl İşlenen Şarj)
0,24 0,23 0,21 0,23 0,22 0,23

*Tüm veriler ISO14064 standardına uygun olarak doğrulandırılmıştır. 

Tüpraş rafinerilerindeki baca gazı emisyonları, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 31 adet bacada çevrim içi takip edilmektedir. Operasyonlardan kaynaklı emisyonların azaltılması için mevcut en iyi teknikler takip edilmekte ve en yüksek standartlar uygulanmaktadır.

Tüpraş’ta prosesler için gereken enerji maksimum oranda doğal gaz ve rafineri gazından sağlanmaktadır. Böylece, SO2 ve partikül madde emisyonları azalmaktadır.

Rafineri operasyonları için gerekli enerji üretim faaliyetlerinde düşük NOx emisyonlarını sağlayacak burner’lar kullanılarak yeni teknolojiler ile işletme koşulları kontrol edilmekte ve NOx emisyonları azaltılmaktadır.

Tüpraş’ta VOC emisyonlarının azaltılması kapsamında olası kaçakların engellenmesi için proaktif önlemler alınmakta, sızıntı tespit, onarım (LDAR) teknolojilerinin kullanımı yoluyla olası VOC kaçak kaynaklarının kontrolü sağlanmaktadır. Kapalı numune alma sistemleri yaygınlaştırılmakta, tanklardan kaynaklı VOC’lerin azaltılması çift cidarlı yüzer tavan kullanılarak sağlanmaktadır. Dolumdan kaynaklı emisyonların azaltılması için Buhar Geri Kazanım Sistemleri Kurulması yatırım kapsamındadır. 2022 yılı sonu itibarıyla İzmir ve Kırıkkale Rafinerilerinde buhar geri kazanım üniteleri devreye girmiştir.

Tüpraş’ta flare’lere gelen gazlar geri kazanılarak fırınlarda yakıt olarak kullanılmaktadır. Böylelikle doğal kaynak tüketiminin ve emisyonların azaltılmasına katkıda bulunulmaktadır.