Sapanca Gölü'nden Su Kullanımına İlişkin Tüpraş Basın Açıklaması

Şirketimizin Körfez Kocaeli’de kurulu bulunan İzmit Rafinerisi’nin Sapanca Gölü’nden su kullanımına ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek üzere 27 Aralık 2013 tarihinde yaptığımız  kurumsal açıklama sonrasında, konunun gerçek dışı iddialarla ele alınmaya devam etmesi nedeniyle aşağıdaki açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur.

Öncelikle vurgulamak isteriz ki, Tüpraş’ın Sapanca Gölü’nden su çekiş miktarı geçmiş yıllara göre  % 40 oranında azalmıştır. Nitekim Tüpraş’ın özelleştirilmesinden önce, gölden çekilen su miktarı, 2005 yılında 12,7 Milyon m3 iken, 2012 yılında 8,2 Milyon m3, 2013 yılında ise 7,4 Milyon m3 ile sınırlı kalmıştır. Günümüzde, gölden çekilen toplam su miktarının yalnızca % 5’inin Tüpraş tarafından kullanılmasına karşın, şirketimizin sorunun merkezine yerleştirilerek, tek sorumlu olarak  eleştiri konusu yapılması yanlıştır.

Tüpraş, ülkemizin akaryakıt ve ulusal güvenliğine yönelik ürün ihtiyacını kesintisiz karşılamak üzere İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman’da kurulu dört rafinerisinde üretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Ham petrolün akaryakıt ürünlerine dönüşümü için ısı ve basınç altında işlem görmesi sırasında su kullanımı zorunludur. Bu nedenle, Kocaeli’de bulunan İzmit Rafinerisi’nin kurulu olduğu alan, 1959 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile “Sapanca Gölünün kullanımı ve deniz ulaşımı dikkate alınarak” belirlenmiştir. Özelleştirme Kanunu’nun 20-B maddesi gereği bu hakkı aynen devam etmektedir. Nitekim bu husus Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın 18 Haziran 2013 tarihli yazısı ile de sabittir.

Şirketimizin su kullanımına ilişkin  hiçbir bedel ödemediği iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır. Sapanca Gölü havzasının korunması, suların kirlenmesinin önlenmesi, çevre koruma yatırımları finansmanına destek olunması amacıyla, 2008 yılında Tüpraş ile Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi arasında  yapılan  protokol çerçevesinde, bugüne değin yaklaşık 18 Milyon TL  ödeme yapılmıştır.

Tüpraş’ın, rafineri üretim süreçlerinin tamamında kaynakların en verimli şekilde kullanımı, çevre üzerinde oluşması muhtemel etkilerin bertarafı ve doğal kaynakların korunması amaçlı yatırımlarının toplamı 815 Milyon TL’sıdır.

“Su kaynaklarının korunması” konusu çağımızda yalnızca ülkemizde değil, küresel ölçekte de en önemli risk unsurlarından biridir. İklim değişikliğinin oluşturduğu risk öngörüsüyle su tüketimini azaltan yatırımlarımızın yanısıra, araştırma-geliştirme, sistem ve süreç iyileştirmeleri, su geri kazanım ve yeniden kullanım proje ve uygulamaları ile rafinerilerimizde tüketilen toplam su miktarının yaklaşık % 35’i geri kazanılarak yeniden kullanılmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2014 yılında da su geri kazanımını en üst düzeye çıkaracak yatırım çalışmalarına devam ederken, üretiminin sürekliliği ve afet dönemleri için su ihtiyacının alternatif kaynaklardan karşılanması çalışmalarımızı da aynı yoğunlukta sürdürmekteyiz.

Tüpraş olarak, iklim değişikliği ile mücadele ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının ulusal mevzuat ile güvence altına alınmasının önemine içtenlikle inanıyoruz. Toplumun doğru bilgilendirilmesi de bu süreçte büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle gölden fiili su çekiş miktarını içeren envanterin acilen tespiti ve sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılması gerekmektedir.

Yatırımlarımız, üretim ve performansımızla, ülkemiz sanayi ve ekonomisine yönelik oluşturduğumuz artı değer kadar, yaşamsal öneme sahip doğal kaynaklarımızın korunması hususunda da Tüpraş olarak sorumluluğumuzu her zaman üstlendiğimizi bu vesile ile bir kez daha paylaşmak isteriz.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.