Tüpraş'ın Rekabet Kurulu Cezasına İlişkin İtirazı, Basın Açıklaması

Tüpraş'ın Rekabet Kurulu Cezasına İlişkin İtirazı Hakkında

Rekabet Kurulu tarafından şirketimize verilen idari para cezasının, dörtte üçü oranındaki kısmı olan 309.011.310,93 TL, ilgili karara karşı iptal davası açma hakkımız saklı kalmak kaydıyla ödendiği ve ceza ile ilgili olarak tüm yasal haklarımızın kullanılacağı 23 Mayıs 2014 tarihinde Özel Durum ile Basın Açıklamamızda kamuoyuna duyurulmuş, siz paydaşlarımız ile paylaşılmıştı.

Şirketimiz, bahsi geçen idari para cezasına ilişkin 23 Haziran 2014 itibariyle ilgili mahkemeye başvurmuştur. Piyasaların kapanması ile KAP’a (Kamuoyunu Aydınlatma Platformu) yaptığımız açıklamayı paylaşıyoruz.

Saygılarımızla