1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Hakkında, Tüpraş Basın Açıklaması 8 Mayıs 2016

2015 yılına 55 Dolar/varil seviyesinden başlayan ham petrol fiyatı, Ocak ayında 45 dolar seviyesinde dip yaptıktan sonra, ABD kaya petrolü kuyu sayılarında azalışlar ve jeopolitik etkenlere bağlı olarak dalgalı bir seyir izleyerek ilk çeyrek dönemi 54 Dolar varil seviyesinden kapatmıştır.

Bu dönemde rafineri bakım duruşları ve özellikle gelişmiş ülkelerdeki güçlü talep nedeniyle Akdeniz piyasasında petrol ürünleri fiyat rasyoları artmıştır. Yüksek fiyat rasyoları yanında Ural tipi ham petrol fiyatının Brent’e göre nispeten daha düşük gerçekleşmesinin de etkisiyle ilk çeyrek dönemde Akdeniz Rafineri Marjı geçen yılki 0,44 Dolar/varil değerinden 5,98 Dolar varil düzeyine yükselmiştir.

Akdeniz Rafineri Marjındaki bu iyileşmeye bağlı olarak, Tüpraş uyguladığı optimizasyon programları çerçevesinde kapasite kullanımını arttırmış ve Tüpraş’ın net rafineri marjı geçen yılın aynı dönemine göre 2,28 Dolar/varil artışla 4,69 Dolar varil seviyesinde gerçekleşmiştir.

Türkiye talep gelişimi doğrultusunda Tüpraş’ın ilk çeyrekte yurtiçi satışları %9,4 oranında (338 Bin Ton) artmış, yapılan üretim ve satış optimizasyonuna bağlı olarak arttırılan kapasite kullanımı sonucunda ürün ihracatınında 599 Bin Ton daha yüksek gerçekleşmesi ile toplam satışlar geçen yıla göre 9 (936 Bin Ton artışla) 5,6 Milyon Ton olmuştur.

Satış miktarı ve kurdaki yükselişe rağmen, petrol fiyatının geçen yılın R aşağısında olmasının etkisiyle satış hasılatı 2014 yılının % 25 altında gerçekleşmiştir. Petrol fiyat düşüşünün neden olduğu negatif stok etkisi ve kurdaki yükselişle oluşan kur farkı gideri nedeniyle, geçen yıl 232 milyon TL düzeyinde olan Konsolide Vergi Öncesi Kar 29 milyon TL Vergi Öncesi Zarara dönüşmüştür. Ancak, Fuel Oil Dönüşüm Projesi yatırım teşvikinden kaynaklanan 309 Milyon TL Ertelenmiş Vergi Gelirinin katkısıyla Net Dönem Karı 275 Milyon TL olmuştur.

Operasyonel ve Finansal Veriler 1. Çeyrek 2014 1. Çeyrek 2015 Fark
Toplam Şarj Miktarı (Bin Ton) 4.777 6.032 1.255
Yurtiçi Satış Miktarı (Bin Ton) 3.580 3.918 338
Toplam Satış Miktarı (Bin Ton) 4.708 5.644 936
Satış Hasılatı (Milyon TL) 9.276 6.948 -25%
FAVÖK (Milyon TL) 333 368 10%
Vergi Öncesi Kar (Milyon TL) 232 -29 -261
Net Dönem karı (Milyon TL) 511 275 -236

Fuel Oil Dönüşüm Projesi için yapılan harcamalar dahil olmak üzere, 2015 ilk çeyrek dönemde, toplam 102 Milyon dolar yatırım harcaması gerçekleştirilmiş olup, inşaat-montaj işlemleri tamamlanmış olan ve vakum resid, motorin ve jet yakıtı üretim testleri gerçekleştirilen Fuel Oil dönüşüm Projesinde full kapasite üretim çalışmaları devam etmektedir.

Güçlü insan kaynağıyla sürdürülebilir, maksimum karlılığı hedefleyen Tüpraş operasyonel ve finansal başarılarını artırabilmek için yatırımlarını istikrar ile sürdürmeye, hissedarları, iş ortakları ve ülkemiz için katma değer oluşturmaya devam edecektir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Kurumsal İletişim Müdürlüğü