Tüpraş 2012 yılını dokuz aylık dönemde yurtiçi satışlarını % 5 artırırken karlılıkta hedeflerine ulaştı

2012 yılına 106,5 dolar/varil seviyesinden başlayan, Ortadoğu ve Afrika’da petrol üreticisi ülkelerde tırmanan jeopolitik gerilimler nedeniyle ilk çeyrek dönem sonunda 123 dolar seviyesine çıkan brent ham petrol fiyatı, ikinci çeyrek dönem sonunda dünya ekonomisindeki yavaşlama ile 94 dolar/varil seviyesine gerileyerek üçüncü çeyrek dönemi, küresel bazda alınan ekonomik önlemler ve varlık alım programları ile 111 dolar düzeyinde tamamlamıştır.

Borç krizi ve çözümü için Avrupa ülkelerindeki katı tasarruf önlemlerinin tüketime negatif etkisi 2012 yılı başında Avrupa ve ABD petrol şirketlerinde rafineri kapanmaları ve üretim kesintilerine yol açmıştır. Bu gelişmelere 2012 yılı üçüncü çeyreğinde ABD ve Venezuela’da kapasite kayıplarına yol açan rafineri yangınları da eklenince, başta benzin olmak üzere ürün fiyatları artmıştır.

Petrol fiyatları ile döviz kurunun ikinci çeyrek döneme göre daha dengeli seyrinin yanında, başarıyla yürütülen stok ve üretim optimizasyon programlarına bağlı olarak 2012 yılı üçüncü çeyrek dönemde rafineri kapasite kullanımı % 90,7 seviyelerine çıkarılmıştır. Bunun sonucu olarak da 2012 yılı dokuz aylık dönem toplam kapasite kullanımı -geçen yılın aynı dönemine göre 1,4 puan artarak - % 82,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde Tüpraş’ın yurt içi ve ihracat dahil toplam satışları geçen yıla göre %5 oranında artışla 19 Milyon Tona ulaşmıştır.

Satış miktarlarındaki artışların yanı sıra, döviz kuru ve uluslararası petrol ürünleri fiyatlarının geçen yılın üzerinde oluşmasının etkisiyle, satış gelirleri 2011 yılının % 18,4 üzerinde gerçekleşmiştir. Optimize edilen kapasite artışının yanı sıra verimlilik projeleri ile sağlanan tasarrufların katkısı ile 983 Milyon TL net dönem karı elde edilmiştir.

Bin Ton – Milyon TL 2011 / 9 Ay 2012 / 9 Ay Fark
İşlenen Hampetrol Miktarı (Bin Ton) 15.912 16.377 465
Toplam Satış Miktarı (Bin Ton) 18.074 18.954 880
Satış Gelirleri (Milyon TL) 29.849,8 35.341,5 % 18,4
Net Dönem Karı (Milyon TL) 924,2 983,0 % 6,4

2014 yılında devreye alınması planlanan, ülkemize yılda yaklaşık 1 Milyar Dolar tutarında katma değer sağlayacak ve ülkemiz cari açığını aynı seviyede düşürecek olan 2,4 Milyar Amerikan Doları tutarındaki Fuel Oil Dönüşüm yatırımına hızla devam edilmekte olup, Ekim ayı sonu itibarıyla projenin % 42’si program paralelinde tamamlanmıştır. 2012 yılı ilk dokuz aylık dönemde Fuel Oil Dönüşüm Projesi dahil toplamda 1.5 Milyar TL yatırım yapılmıştır.

Uluslararası piyasaların sunduğu düşük faiz ortamında, finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesinin yanı sıra likidite ve faiz riskinin minimize edilmesi amacıyla 2 Kasım 2012 tarihinde 700 Milyon Dolar tutarında, 5,5 yıl vadeli, 2 Mayıs 2018 itfa tarihli ve %4.168 oranında getiriye sahip tahvil ihracı başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Tüpraş, ülkemizin akaryakıt ihtiyacını en emniyetli ve yüksek kalitede karşılarken yetkin insan kaynağıyla operasyonel ve finansal başarılarını yükseltme yolunda üretim ve yatırımlarını sürdürerek, hissedarları, iş ortakları ve ülkemiz için katma değer yaratmaya devam edecektir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Kurumsal İletişim Müdürlüğü