Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışmasında Ödüller Tüpraş'ın

Rafinerilerinde akaryakıt üretimi için enerjiyi en verimli kullanma hedefine yönelik çalışmalar ile 2008 yılından bu yana Tüpraş önemli sonuçlar alıyor, uyguladığı projeler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ödüllendiriliyor. Enerji tüketiminin yüksek olduğu Tüpraş’ta geçtiğimiz altı yıl içinde rafinerilerin enerji yoğunlukları düşürülür, maliyetler azaltılırken, çevresel etkilerin en aza indirilmesi hedefi çalışma kültürüne yerleştirilmesi ile önemli iş sonuçları elde edildi. 2008 yılındaki enerji yoğunluğu değeri 119,1’den kademeli olarak azalarak 2015 yılında 99,25 olarak gerçekleşti.

14 -16 Ocak 2016 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca Düzenlenen 7.Enerji Verimliliği Forumu kapsamında düzenlenen Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması SENVER’de Batman Rafinerisi SEVAP-2 kategorisinde birincilik, Kırıkkale Rafinerisi SEVAP-3 kategorisinde ikincilik ve İzmit Rafinerisi SEVAP-3 kategorisinde üçüncülük başarılarını elde etti.

Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Erol Memioğlu, Enerji Grubu Başkan Vekili Yağız Eyüboğlu ve Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu’nun katıldığı törende, Batman Rafineri Müdürü Sinan Girgin, Kırıkkale Rafineri Müdürü Serdar Kemaloğlu, İzmit Rafineri Müdürü Ziya Gürün ve İzmir Rafinerisi’ni temsilen Enerji Yönetimi Müdürü Çağrı Savaşan ödüllerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’tan aldılar.

Yarışmaya sunulan toplam 11 enerji tasarrufu projesi ile yaklaşık 27 Milyon TL yatırım ile yılda 36 Milyon TL tutarında tasarruf sağlayarak, enerji tüketiminde yıllık 37 bin TEP düşüş, sera gazı emisyonunda yılda 128 Bin Ton CO2 azalma sağlandı. Bu rakam yılda 385 bin ağaç dikimine denk geliyor.

SENVER Yarışmasına katılan projeler ve emeği geçen Tüpraşlılar

Batman Rafinerisi

1.Kızgın Yağ Sisteminin Yenilenmesi Projesi (SEVAP-1 Birincilik Ödülü Alınan Proje)

Zafer Karataş, Murat Barış Türkoğlu, Serkan Koç, Nesip Dalmaz, Süleyman Kazım Işık, Ali Kanak, Habib Asutay, Yavuz Doğan, Ceren Yağmur Ersin Ayan, Birol Aytekin, Petrol Hareketleri Ünitesi Çalışanları

2.Ağır Dizel Atık Isısından 30# Buhar Üretimi Projesi

Zafer Karataş, Murat Ercan, Seçkin Sakarya, Seçil Uzun, Yunus Emre Yurt, Erkan Ertosun, Hampetrol Üniteleri Çalışanları

Kırıkkale Rafinerisi

1.Ham petrol ve Vakum Fırınlarında Revizyon Projesi (SEVAP-3 İkincilik Ödülü Alınan Proje)

Umut İyigüder, Fazlı Çağrı Mermi, Mehmet Fatih Dölek, Alper Koltaş, Gürsel Ödemiş, Erol Üçgül, Hampetrol Ünitesi Çalışanları

2.İnsineratör Sonrası Buhar Üretimi ile Isı Geri Kazanımı Projesi

Cansu İner, Fazlı Çağrı Mermi, Bünyamin Yağlı, Fatih Sandalcı, HCP ünitesi çalışanları

İzmit Rafinerisi

1.Rafineri Fırın Yakıcılarının Değişimi Projesi (SEVAP-3 Üçüncülük Ödülü Alınan Proje)

Erhan Oğuş, Ahmet H. Yiğit, Hayri Özer, Ertunç Tunçer, Mehmet Yiğitler, Ömer Orak, Tayfun Demircioğlu, Emrah Oktay, Burak Özen, Mustafa Demirci, Ünite Çalışanları

2.Buhar Kapanlarının Saha Kontrolü Ve Buhar Kapanı Kontrol Cihazının Ölçüm Doğruluğunun Arttırılması Projesi

Erhan Oğuş, Yasin İlgün, Mustafa Yılmaz, Fatih Evliyaoğlu, Furkan Korkmaz

3.Isıtma Amaçlı Tüp Şeklinde Refakat Buhar Borularının Kullanımıyla Oluşan Kayıplardan Buhar Geri Kazanımı

Erhan Oğuş, Yasin İlgün, Mustafa Yılmaz, Furkan Korkmaz

4.Döner Ekipmanlarına VSD Tesis Edilmesi Projesi

Erhan Oğuş, Dinçer Altınışık, Ali Rıza Gürel

5.Plt-36 Unifiner-Platformer Ünitesi Fırın Modifikasyonu Projesi

Erhan Oğuş, Hayri Özer, Tayfun Demircioğlu, Ünite Çalışanları

İzmir Rafinerisi

1.Rus Kazanları KBS Eşanjörü Tesisi ve Türbinli KBS Pompasının Elektrik Motorluya Dönüşümü ile Enerji Tasarrufu Projesi

Özge Özarık, İlker Karadağ, Özge Öztürk Düdük, Gülşen Şahin, Şeref Mete Dinçer, Tansu Çinbar, Selçuk Kara, Özgür Odabaşı, Serdal Şener, Tolga Avcı, Ender Zenginobuz, Halil İşeri, Ali Erener, Mehmet Celal Dumlu, Halit Hamarat, Mustafa Karamürsel, Erhan Sait Özer, Zeki Uslu, Bahattin Yanar, Ünite Çalışanları