surdurulebilirlik-onceliklerimiz

2021 Yılı Sürdürülebilirlik Önceliklerimiz

Küresel ve yerel piyasalarla, petrol ve doğal gaz sektöründe yaşanan gelişmelerin yanı sıra iklim krizi ve benzeri mega trendler de Tüpraş’ın faaliyetlerini ve paydaş beklentilerini etkilemektedir.
Tüpraş olarak, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) stratejilerimizi ve sürdürülebilirlik önceliklerimizi değişen paydaş beklentileri ve küresel trendler ışığında düzenli olarak gözden geçiriyoruz.

Sürdürülebilirlik Önceliklerimiz

2022 yılında, 2021 yılında belirlediğimiz 32 öncelikli konuyu Küresel Raporlama Girişimi Petrol ve Gaz Sektörü Standardı (GRI 11) ve çifte önemlilik yaklaşımını göz önünde bulundurarak yeniden değerlendirdik. Bu çalışmada eylemlerimize rehberlik eden değerlerimiz, önceliklerimizin temel değerlerini oluşturuyor.

2022 Yılı Sürdürülebilirlik Önceliklerimiz

Sera Gazı Emisyonları
8

Enerji Verimliliği

12

Düşük Karbonlu Ekonomiye Geçiş

14

Yeni Düşük Karbon Teknolojileri Kullanılması

17

İklimle İlgili Fiziksel Riskler

İklim Değişikliğine Uyum,
Dayanıklılık ve Geçiş
9

Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılması

1

Sorumlu Yatırımlar

25

Sorumlu Süreçlerinin Oluşturulması

Hava Emisyonları
5

Hava Kalitesi

Su ve Atık Sular
5

Atık Su Arıtımı

29

Su Kalitesi ve Sorumlu Su Yönetimi

Yolsuzlukla Mücadele
30

Etkin Bir Etik ve Bütünlük Yönetimi

19

Dürüstlük ve Hesap Verebilirlik

İstihdam Uygulamaları
9

Çalışanların Eğitim, Yetenek ve Kariyer Gelişimi

27

Çalışan Haklarının Korunması ve Çalışan Mutluluğunun Artırılması

32

Çalışanların Görüşlerine Yer Verilmesi

Biyoçeşitlilik
21

Biyoçeşitlilik Kaybı ve Ormansızlaşma ile İlgili Riskler

Atıklar
10

Sorumlu Atık Yönetimi

Temel Değerler
Sağlık ve Güvenlik
Proses Güvenliği/ Proses Emniyeti
İş Etiği ve Yasalara Uyum
Tüpraş Marka Değeri ve İtibarı
İnsan Haklarına Saygı
Çeşitlilik, Eşitlik Kapsayıcılık

*2021 yılında belirlenen 32 öncelikli konu, 2022 yılında masa başı değerlendirme kapsamında GRI 11 ve çifte önemlilik yaklaşımı göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmiştir.