Vergi ve Ceza Tebliğine İlişkin Şirket Açıklamamız

Şirketimiz nezdinde yürütülen, 24 Temmuz 2013 tarihli Özel Durum Açıklamamıza konu, vergi incelemesi sonucunda vergi inceleme elemanları tarafından eleştiri konusu yapılan hususlara ilişkin olarak düzenlenen Vergi İnceleme Raporları ile Vergi ve Ceza İhbarnameleri şirketimize tebliğ edilmiştir.

Tebliğ edilen Rapor ve İhbarnamelerden anlaşıldığı kadarıyla, 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2013 hesap dönemleri için 65,6 Milyon TL vergi aslı, 94,4 Milyon TL vergi ziyaı cezası olmak üzere toplam 160 Milyon TL talep edilmektedir.

Söz konusu Vergi ve Ceza İhbarnameleri ile ilgili olarak uzlaşma dahil bütün yasal haklarımız kullanılacak olup, konu ile ilgili gelişmeler, özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemelere uygun olarak yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız