Tüpraş Water Europe’a Üye olan İlk Türk Sanayi Şirketi Oldu

Türkiye’nin enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Tüpraş, su verimliliği alanında önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Su verimliliği ve atık su geri kazanım çalışmalarıyla sürdürülebilir su yönetimine odaklanan şirket, küresel su ekosisteminin güçlenmesine katkı sağlayacak yeni bir adım attı. Su yönetiminde iş birlikleri aracılığıyla yeni teknolojileri kullanmak amacıyla Avrupa su pazarının lider paydaş kuruluşu Water Europe’a katılan Tüpraş, Türkiye’deki sanayi kuruluşları içinde platforma üye ilk şirket oldu.

“Su verimliliği çalışmalarımızla, son on yılda 175 milyon metreküp atık suyu geri kazanarak yeniden kullandık”

Şirketin tüm iş süreçlerinde, sınırlı bir kaynak olan suyun verimli kullanımına büyük önem verdiklerini ifade eden Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, “Türkiye’nin enerjisini üretirken, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın rehberliğinde, topluma ve çevreye karşı sorumlu bir anlayışla hareket ediyoruz. Yaşam için hayati öneme sahip suyun her damlasına değer veren bir şirket olarak, üretim süreçlerimizi geliştiriyoruz. 2022 yılı Birleşmiş Milletler Su Raporu’nda da belirtildiği gibi; iklim değişikliğinin etkilerine karşı dirençli bir su ekosisteminin sağlanabilmesi, döngüsel ekonomi ve optimum kaynak verimliliğinin desteklenmesiyle mümkün. Stratejik Dönüşüm Planımız kapsamında ham su tüketimi ve atık su deşarjını en aza indirgemeyi amaçlıyoruz. Son 10 yılda tüm rafinerilerimizde 175 milyon metreküp atık suyu geri kazanarak yeniden kullandık. Bir başka deyişle yaklaşık 2,5 milyon kişinin bir yıllık su tüketimine eşit miktarda su tasarruf ettik” dedi.

Water Europe üyeliğinin, Tüpraş’ın su yönetiminde süregelen istikrarlı çalışmalarının bir sonucu olduğunu belirten Yelmenoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Avrupa su pazarının lider paydaş kuruluşu Water Europe’a katılan ilk Türk sanayi kuruluşu olmaktan mutluluk duyuyoruz. Water Europe, alanında en önemli sektörel oluşumların başında geliyor. Su konusunda Avrupa politikalarına ve destek programlarına yön vermek, proje konsorsiyumları oluşturmak, üyelerine yenilikçi çözümlerini pazara sunma fırsatı vermek, dijital dönüşüm, su kalitesi, su ve döngüsel dönüşüm gibi birçok alanda çalışmalar yürütüyor. Su konulu ve fonlanmaya hak kazanan AB Horizon 2020 projelerindeki ortakların %75’i Water Europe üyesi. Tüm açılardan, üyeliğimizin sürdürülebilirlik ve stratejik dönüşüm hedeflerimiz için önemli bir değer yaratacağına inanıyoruz”.

Tüpraş’ın Su Verimliliğine Yönelik Çalışmaları:

Tüpraş su verimliliğine odaklanan bir şirket olarak, Ar-Ge’nin döngüsel ekonomi alanındaki çalışmalarını; atık suların geri kazanımıyla temiz su kullanımının azaltımı, rafineri atıklarının endüstriyel simbiyozla farklı endüstrilerde kullanımı, atıklar içerisindeki değerli ürünlerin geri kazanımı ve atıkların yenilikçi teknolojilerle yeniden değerlendirilmesi gibi hedefler doğrultusunda yürütüyor. Bu kapsamda AB fonu almaya hak kazanmış üç projenin yanında, Ar-Ge Merkezinde birçok proje devam ediyor.

Tüpraş Hakkında:

Dört rafinerisinde yıllık 30 milyon tonluk ham petrol işleme kapasitesine sahip olan Tüpraş; Türkiye’nin en büyük sanayi şirketi ve enerji sektörünün lider oyuncusu olmanın yanında, Avrupa'nın 7. büyük rafineri şirketi ve Akdeniz havzasının en kompleks rafinerilerinden biri konumunda yer alıyor. Tüpraş'ın aynı zamanda elektrik enerjisi üretimi, deniz ve demiryolu taşımacılığı, petrol ürünleri perakende satışı, ham petrol ve petrol ürünleri ticareti ve teknoloji ve girişim yatırımları alanlarında faaliyet gösteren bağlı ortaklıkları bulunuyor. 2021 yılında 2050 Karbon Nötr hedefini ve uzun vadeli Stratejik Dönüşüm Planı’nı açıklayan şirket, ‘sürdürülebilir rafinaj, biyoyakıtlar, sıfır karbonlu elektrik ve yeşil hidrojen’ olmak üzere dört iş alanına odaklanıyor; geleceğin enerjisinde ve ülkemizin temiz enerji dönüşümünde liderlik etmeyi hedefliyor. Tüpraş Stratejik Dönüşüm Planı hakkında daha fazla bilgi için: Strateji - Tüpraş (tupras.com.tr)

Water Europe Hakkında:

2004 yılında Avrupa Komisyonu tarafından su konusunda Avrupa Teknoloji Platformu olarak kurulan Water Europe, 2007 yılında üye bazlı ve çok paydaşlı bir platforma dönüştü. Günümüzde 27 ülkeden 250’ye yakın üyesi bulunan Water Europe, suyun hayati öneminin bilinciyle, su kaynaklarının korunduğu, su kıtlığı ve kirliliğini önleyecek şekilde yönetildiği “Akıllı Toplum” projelerini desteklemeyi hedefliyor. Özellikle Avrupa odaklı su konulu çalışmalara yön vermek ve bu alanda konsorsiyumlar oluşturmak amacıyla faaliyet gösteriyor.