Tüpraş’ın 53. Genel Kurul Toplantısı

Tüpraş 53.Genel Kurul Toplantısı 1 Nisan 2013 tarihinde Körfez-Kocaeli’ndeki şirket merkezinde yapılarak görüşülen gündem maddeleri Genel Kurul tarafından onaylandı.

Tüpraş 2012 yılı kazancından hissedarlarına 964,1 Milyon TL temettü dağıtacak.

Divan Başkanlığını Tüpraş Yönetim Kurulu Üyesi ve Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Erol Memioğlu’nun yaptığı Genel Kurul’da Tüpraş’ın 2012 yılı mali tabloları onaylanarak, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler ibra edildi.

Yönetim Kurulu’nun 2012 yılı kazancının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisi kabul edilerek, 2012 yılı cari dönem karından 964.113.920,00 TL’nın 4 Nisan 2013 tarihi itibariyle hissedarlara dağıtılması kararlaştırıldı. Bu doğrultuda % 385 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine hissedarlarımızın vergi mükellefiyetine göre 3,85 TL brüt, 3,2725 TL net nakit temettü ödenecektir.

Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçiminin de yapıldığı toplantıda, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Rahmi M. Koç, Semahat Arsel, Mustafa V. Koç, Ömer M. Koç, Ali Y. Koç, Osman Turgay Durak, Temel K. Atay, Erol Memioğlu, Ahmet Aksu, Kutsan Çelebican, Osman Mete Altan,  Gökçe Bayındır seçildi.

Tüpraş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç hissedarlara verdiği mesajında, iyileşme beklentilerinin öngörülenin altında kaldığı, küresel ekonominin dalgalı ve kırılgan seyrine devam ettiği 2012 yılında, rakiplerinden daha iyi performans göstererek finansal ve operasyonel hedefleri gerçekleştirebilmenin verdiği gururu paylaşmak istediğini ifade ederek, “2012 yılında küresel ekonominin beklentiler doğrultusunda yavaşlamaya devam etmesine rağmen, Yunanistan’ın kontrolsüz iflasının önüne geçilmesi, ABD’den gelen pozitif haberler küresel ekonomik gidişata yönelik olumlu beklentileri artırmıştır. Öte yandan İspanya ekonomisine dair endişeler merkez bankalarının likidite önlemleriyle yatıştırılmıştır. Ancak Avrupa Birliği ekonomilerinin krizden çıkış için aldığı tasarruf tedbirleri, geçmiş dönemlerde güçlü büyüme performansı gösteren gelişmekte olan ülkeleri de olumsuz yönde etkileyerek, büyüme ivmelerini yavaşlatmıştır. Toparlanmanın beklenenden yavaş seyretmesi enflasyon riskini azaltırken ABD, AB ve Japonya başta olmak üzere merkez bankalarının, likidite genişlemesi ve varlık alımı yöntemleriyle ekonomiye destek olmayı sürdürmeleri, Çin ve OECD dışı ekonomilerde yaşanan olumlu gelişmeler, gelişmekte olan piyasalara yönelik fon akışını hızlandırmıştır.

2012 yılında Tüpraş, motorin satışlarında pazar büyümesinin üzerinde artış sağlayarak pazar payını 1,6 puan artışla % 53,1’e çıkarmış, pazardaki daralmaya rağmen, depolama ve terminal altyapısından gelen rekabetçi gücünün olumlu katkısıyla benzin pazar payını % 91,5’ten % 96,4’e yükseltmiştir. Havayolu taşımacılık sektöründeki hızlı büyümeye paralel olarak yurt içi sivil jet yakıtı satışı geçtiğimiz yılın 499 bin ton üzerinde gerçekleşmiş, Tüpraş’ın jet yakıtı satışları da % 20 oranında artmıştır.

Toplam ürün satışlarının 25,44 milyon ton olduğu 2012 yılında, 5,0 milyar ABD doları ihracat olmak üzere toplam 47,1 milyar TL (26,3 milyar ABD doları) ciro gerçekleştirilmiş olup, 1,35 milyar TL FAVÖK ve 1,46 milyar TL net kâr elde edilmiştir.

Sürdürülebilirliğin temel taşlarından olan sağlık ve emniyet, Tüpraş’ta her zaman ön planda tutulmakta, uygulamalar sürekli geliştirilmekte, çalışanlar ve paydaşların sağlık ve emniyeti güvence altına alınmaktadır.

Kısa ve orta vadeli başarıları daha uzun vadelere taşımak için başlattığımız ve Kasım 2014’te devreye alınmasını hedeflediğimiz Fuel Oil Dönüşüm Projesi planlandığı şekilde ilerlemekte olup, 2012 yıl sonu  itibariyle 1,263 milyar dolarlık harcamanın yapıldığı yatırımda proje geneli gerçekleşmesi % 54’e ulaşmıştır. Fuel Oil Dönüşüm Projesi sonrasında tüm rafinerilerin kapasite kullanımlarının yükseltilmesinin yanı sıra, beyaz ürün verimi yaklaşık % 14 artırılacak, İzmit Rafinerisi Nelson Kompleksitesi 7,8'den 14,5 seviyesine yükselerek dönüşüm oranı en yüksek rafinerilerden birisi olacaktır. Ülkemiz dış ticaret açığın azaltılmasına yaklaşık 1 milyar dolarlık katkı sağlayacak projenin tamamlanmasıyla 500’ün üzerinde ilave istihdam sağlanmış olacaktır.

2007’de oluşturulan İMKB şirketleri kurumsal yönetim endeksine 7,91 derecelendirme notu ile başlayan Tüpraş, 2012’de notunu 9,10 seviyesine yükselterek, gelişimini sürdürmüştür. Güçlü finansal ve kurumsal yapısı uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından 2012 yılında da teyit edilen Tüpraş, sahip olduğu güçlü derecelendirme notu ve uygun likidite ortamından yararlanarak alternatif fon kaynaklarını kullanmak amacıyla, Londra Borsası’nda işlem görmek üzere 700 milyon Amerikan Doları tutarında, 5,5 yıl vadeli, yıllık getirisi % 4,168 olan tahvillerin satışını 2 Kasım 2012 tarihinde gerçekleştirmiştir.

Başarılı operasyonel ve finansal sonuçların yanı sıra, iş güvenliği, enerji verimliliği, ArGe, çevre, ihracat ve finansman alanlarında atılan adımlar ve elde edilen başarılar, Tüpraş'ın, yatırımcısına yüksek ve düzenli kâr payı ödeyen şirketler sıralamasında en üst sıralarda yer almasını sağlamıştır.

Dünyada ve bölgemizde önemli rafineri kapasite girişlerinin beklendiği 2013 yılında da her geçen gün artan rekabet gücümüz ve kalıcı hale gelen operasyonel, finansal başarılarımızı sürdürerek hissedarlarımız, paydaşlarımız ve ülkemiz için değer üretmeyi sürdüreceğimize olan inancım tamdır” dedi.

Ayrıca hissedarların sorusu üzerine Tüpraş’ın yatırımları konusunda bilgi veren Genel Müdür Yavuz Erkut ise, 2006 yılından bu yana 2 milyar dolar tutarında yatırım yapıldığını 2015 yılı sonunda yapılan yatırım miktarının 5 milyar doları geçeceğini ifade etti.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Kurumsal İletişim Müdürlüğü