Tüpraş rafinerileri, devreye girmesine 100 günden az kalan 2,7 Milyar Dolar tutarındaki Fuel Oil Dönüşüm Projesine hazır

Gelişen ülke ekonomilerindeki büyümenin yavaşlamasına karşın, Ukrayna’da artan jeopolitik risklerin dengeleyici etkisiyle ilk çeyrek dönemi 106 Dolar/Varil seviyesinden kapatan Brent hampetrol fiyatı, ikinci çeyrek dönemde ABD ve Avrupa ekonomilerinde görülen toparlanma, Irak, Ukrayna ile Libya’da tırmanan jeopolitik riskler nedeniyle Haziran ayı sonunda 111 Dolar/Varil seviyesine yükselmiştir.

Ortadoğu ve Asya’da açılan yeni rafinerilerin yanısıra, Brent hampetrole göre daha ucuz olan WTI (West Texas Intermediate) hampetrolü kullanma imkanına sahip ABD rafinerilerinin yüksek kapasite kullanımıyla Avrupa ve Akdeniz piyasasına ürün arzını arttırmaları, kuzey yarım kürede rafineri bakım duruşlarının sona ermesiyle yılın ikinci çeyreğinde üretimin artması, gelişen ülkelerde ekonomik yavaşlamanın petrol ürünleri tüketimine olumsuz etkilerine bağlı olarak benzin, motorin, jet yakıtı ve fuel oil fiyat rasyoları son altı yılın en zayıf seviyelerine gerilemiş ve geçen yılın ilk yarısında 2,68 Dolar/Varil olan Akdeniz Rafineri Marjı varilde 0,37 Dolara düşmüştür. Akdeniz rafineri marjındaki keskin düşüşün yanı sıra, aynı dönemde rafinerilerde gerçekleşen yoğun bakım çalışmaları ve zayıf konjonktürün neden olduğu düşük kapasite kullanımı ile geçen yılın aynı döneminde 1,88 Dolar/Varil olan Tüpraş’ın net rafineri marjı, 2014 yılının ilk yarısında 1,05 Dolar/Varil seviyesinde gerçekleşmiştir.

Ülkemize yılda 1 Milyar Amerikan Doları tutarında katma değer sağlayarak, cari açığı aynı seviyede düşürecek, Haziran sonu itibariyle % 96,6’sı tamamlanan Fuel Oil Dönüşüm Projesi için İzmit Rafinerisi’nde altyapı bağlantılarına yönelik duruşlar, diğer rafinerilerde devreye alma öncesi rafineri bakım çalışmaları ve zayıf konjonktür nedeniyle gerçekleştirilen optimizasyon çalışmaları neticesinde, ilk altı aylık dönemde toplam kapasite kullanımı % 68,5 seviyesinde olmuştur.

Global kapasite artışı ile azalan ithal motorin marjı ve düşen asfalt talebi paralelinde Tüpraş’ın yurtiçi satışları 1,5 oranında 1,1 Milyon Ton azalmıştır. Üretim ve satış optimizasyonu çalışmalarına bağlı olarak ihracatın da 428 Bin Ton daha az gerçekleşmesi nedeniyle toplam satışlar geçen yıla göre % 13,6 (1,5 Milyon Ton) azalışla 9,7 Milyon Ton olarak gerçekleşmiştir.

Haziran sonu itibariyle % 96,6'sı tamamlanan yılsonunda devreye alınması planlanan Fuel Oil Dönüşüm Projesi dahil olmak üzere 2014 yılı ilk yarısında Tüpraş toplam 1,07 Milyar TL yatırım harcaması gerçekleştirmiş olup, 2,7 Milyar Amerikan Doları tutarındaki proje için 2014 Haziran ayı sonuna kadar toplam 2,4 Milyar Dolar harcanmıştır. Finansal verilere bakıldığında, satış miktarı ve Akdeniz ürün fiyatlarındaki düşüşe rağmen, döviz kurundaki 1,4 yükselişin etkisiyle satış gelirleri 2013 yılının % 3,1 üzerinde gerçekleşmiştir

Operasyonel ve Finansal Veriler 1. Yarıyıl 2013 1. Yarıyıl 2014 Fark
Toplam Şarj Miktarı (Bin Ton) 10.453 9.625 -828
Yurtiçi Satış Miktarı (Bin Ton) 8.783 7.682 -1.100
Toplam Satış Miktarı (Bin Ton) 11.263 9.734 -1.529
Satış Gelirleri (Milyon TL) 18.315 18.874 %3
Faaliyet Karı (Milyon TL) -9 252 261
Vergi Öncesi Kar (Milyon TL) -77 149 225
Net Dönem Karı (Milyon TL) 266 869 6

Geçen yıl 77 Milyon TL düzeyinde olan Vergi Öncesi Zarar bu dönemde faaliyet karındaki artışın etkisi ile 149 Milyon TL Vergi Öncesi Kara dönüşmüştür. Net Dönem Karı ise Fuel Oil Dönüşüm Projesi yatırım teşvikinden kaynaklanan 727 Milyon TL Ertelenmiş Vergi Geliri nedeniyle 869 Milyon TL olmuştur.

Güçlü insan kaynağıyla sürdürülebilir, maksimum karlılığı hedefleyen Tüpraş operasyonel ve finansal başarılarını artırabilmek için yatırımlarını istikrar ile sürdürmeye, hissedarları, iş ortakları ve ülkemiz için katma değer oluşturmaya devam edecektir.  Kamuoyunun bilgilerine sunarız.                                                       

Kurumsal İletişim Müdürlüğü