surdurulebilirlik-yonetimi

Etkin bir sürdürülebilirlik yönetim modeli ortaya koymak adına "değer yaratma" ilkesi çerçevesinde şeffaf bir şekilde yönetiyoruz.

Tüpraş Sürdürülebilirlik Yönetim Yapısı

Tüpraş Yönetim Kurulu
Risk Yönetim Komitesi

İklim ile bağlantılı risk ve fırsatlar hakkında bilgilendirmeler

Tüpraş Genel Müdürü
Kurumsal Yönetim Komitesi

Sürdürülebilirlik ilkelerine uyum çerçevesi kapsamında raporlamalar

TCFD Riskleri Değerlendirme Ekibi

Strateji ve Sürdürülebilirlik, Kurumsal Risk

Tüpraş Sürdürülebilirlik Komitesi
Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı

Tüpraş Genel Müdürü

Komite Sekreteryası ve ÇSY Konularının Koordinasyonu

Strateji ve Sürdürülebilirlik Direktörlüğü

Sürdürülebilirlik Komitesi Üyeleri (12 Üye)

Genel Müdür Yardımcıları, Rafineri Müdürleri, Strateji ve Sürdürülebilirlik Direktörü, Kurumsal Risk Direktörü

Komite Toplantı Katılımcıları

Direktörler, Denetim Müdürü, Kurumsal İletişim Müdürü, Ar-Ge Müdürü, İnovasyon Müdürü, Körfez Ulaştırma, Ditaş, Tüpraş Trading Ltd ve Entek Şirketlerinin Genel Müdürleri ve Sürdürülebilirlik Sorumluları

Alt Çalışma Grupları
Yaşamın Değeri
Karbon Nötr
ESG Excellence
İnsan ve Toplum ile Dönüşüm
Sürdürülebilir Teknolojiler

Tüpraş Sürdürülebilirlik Yönetim Yapısı

Tüpraş Yönetim Kurulu
Tüpraş Genel Müdürü
Risk Yönetim Komitesi

İklim ile bağlantılı risk ve fırsatlar hakkında bilgilendirmeler

Kurumsal Yönetim Komitesi

Sürdürülebilirlik ilkelerine uyum çerçevesi kapsamında raporlamalar

Tüpraş Sürdürülebilirlik Komitesi
Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı

Tüpraş Genel Müdürü

Komite Sekreteryası ve ÇSY Konularının Koordinasyonu

Strateji ve Sürdürülebilirlik Direktörlüğü

Sürdürülebilirlik Komitesi Üyeleri (12 Üye)

Genel Müdür Yardımcıları, Rafineri Müdürleri, Strateji ve Sürdürülebilirlik Direktörü, Kurumsal Risk Direktörü

Alt Çalışma Grupları
Yaşamın Değeri
Karbon Nötr
ESG Excellence
İnsan ve Toplum ile Dönüşüm
Sürdürülebilir Teknolojiler
TCFD Riskleri Değerlendirme Ekibi

Strateji ve Sürdürülebilirlik, Kurumsal Risk

Komite Toplantı Katılımcıları

Direktörler, Denetim Müdürü, Kurumsal İletişim Müdürü, Ar-Ge Müdürü, İnovasyon Müdürü, Körfez Ulaştırma, Ditaş, Tüpraş Trading Ltd ve Entek Şirketlerinin Genel Müdürleri ve Sürdürülebilirlik Sorumluları

Sürdürülebilirlikte Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetimi Yaklaşımımız

Risk Yönetimi

Sürdürülebilirlikte Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetimi Yaklaşımımız

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Temmuz 2003’te açıklanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni benimsedik. Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olan tüm ilkelere tam uyum sağlamış, zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uymuştur. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne de tam uyum seviyesine ulaşmayı hedefliyor ve bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Değer üretme modelimizi, etkin ve kapsamlı kurumsal risk yönetim faaliyetlerimiz ile güçlü tutuyoruz.

Kurumsal risk yönetimimize 2022 yılında “iklim ile bağlantılı riskler” başlığını da ekleyerek, “teknik emniyet ve çevre”, “finansal”, “ticari”, “operasyonel”, “stratejik”, “uyum ve yasal” ve “itibar” riskleri olmak üzere 8 ana başlıkta tanımlıyoruz.

Riskler

Teknik Emniyet ve Çevre Riskleri

Finansal Riskler

Ticari Riskler

Operasyonel Riskler

Stratejik Riskler

Uyum ve Yasal Riskler

İtibar Riskleri

İklim ile Bağlantılı Riskler

Kurumsal Risk Yönetimi

İndir

Finansal Risk Yönetimi

İndir

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Kamuoyu Bilgilendirmesi Metni

İndir