surdurulebilirlik

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Sürdürülebilirliği tüm üretim faaliyetlerimizin temel yapı taşı olarak görüyor, operasyonlarımızın çevresel, sosyal ve yönetsel etkilerini entegre bir şekilde yönetiyoruz. Sürdürülebilirliği tüm iş süreçlerimiz ve kurum kültürümüzle içselleştirerek tüm paydaşlarımız için değer zincirimizde de yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz.

Düşük karbon ekonomisine geçiş yolculuğunda önemli bir etki alanımızın olduğunu biliyoruz. Dünya ve insanlık için geleceğin enerji ihtiyaçlarına uygun bir şekilde dönüşürken, topluma ve çevreye karşı sorumluluk bilinciyle sürdürülebilirlik temelli üretim yaklaşımını benimsiyoruz.

Sürdürülebilirliği bir yönetim unsuru olarak değerlendiriyor, 2050 yılında lider karbon nötr enerji şirketine dönüşüm stratejimizin merkezine koyuyoruz. Geliştirdiğimiz uygulamalarda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı rehber ediniyoruz.

Sürdürülebilirlik ÖnceliklerimizSürdürülebilirlik Önceliklerimiz

Lider karbon nötr enerji şirketine dönüşmek amacıyla, tüm süreçlerimizde kaynakları verimli kullanıyor, dengeli ve çeşitlendirilmiş temiz enerji portföyüne sahip olmak için yatırımlarımızı önceliklendiriyoruz.

Detaylı Bilgi
Sürdürülebilirlik YönetimiSürdürülebilirlik Yönetimi

Ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerimizin sorumluluğuyla hareket ediyor; bu etkileri tüm paydaşlarımız için “değer yaratma” ilkesiyle yönetiyoruz.

Detaylı Bilgi
Sürdürülebilirlik PerformansımızSürdürülebilirlik Performansımız

Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetime (ÇSY) yönelik çalışmalarımız Sürdürülebilirlik Endekslerinde değerlendiriliyor.

Detaylı Bilgi
Değer Üretme ModeliDeğer Üretme Modeli

Ülkemizin enerji ihtiyacını kesintisiz karşılarken, başarılı operasyonel ve finansal sonuçlarımızla güçlü büyüme ivmemizi koruyor, paydaşlarımıza ve ekonomiye sürdürülebilir değer yaratmak üzere var gücümüzle çalışıyoruz.

Detaylı Bilgi

İklim Değişikliği ile Mücadele

İklim Değişikliği ile Mücadele
Icon

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında şirketimizin 2050 yılında Karbon Nötr hedefimizi ve Stratejik Dönüşüm Yolculuğumuzu güçlü adımlarla sürdürüyoruz.

İklim ile Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü (TCFD) başta olmak üzere ulusal ve uluslararası kurumlar ve sivil toplum kuruluşları (STK) ile birlikte çalışarak, iklim değişikliği ile mücadeleye aktif destek veriyoruz.

Çevre Yönetim Politikamızda yer alan “İklim değişikliğine olumsuz etkilerinin farkında olmak ve sürece katkı sağlamak” ilkesi ile Şirket üst yönetimimizin konuya ilişkin taahhüdünü açıkça ifade ediyoruz.

İklim ile Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü TCFD ve Tüpraş sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Tümünü Gör

Çevre Yönetimi

IconIconIconIconIconIcon
Çevre Yönetimimiz

Tüm iş süreçlerinde çevre ve insan odaklı politikalar izlemeyi ilke edinmiş olan Tüpraş çalışmalarını ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında yürütmektedir. Ayrıntılı bilgi “Çevre Yönetim Politikası” sekmesinde yer almaktadır.

Döngüsel Ekonomi (Atık Yönetimi)

Tüpraş’ın faaliyetlerinden doğan atıkların yönetiminde takip ettiği ana ilke, atık miktarının öncelikle minimum düzeye indirilmesi, oluşan atıkların kaynağında ayrıştırılarak geri kazanılması, geri kazanılamayan atıkların ise uygun yöntemlerle bertaraf edilmesidir. Döngüsel ekonomi ilkeleri benimsenerek sıfır atık yaklaşımı ile üretim yapılmaktadır.

Su

Tüpraş, doğal hayatın temelini oluşturan ve sınırlı bir kaynak olan suyu maksimum verimlilikle kullanmayı, geri kazanım uygulamalarıyla taze su kaynağı tüketimini ve atık su miktarını azaltmayı ve atık su deşarjını yasal izinlerde belirtilen kirlilik yükü düzeylerinde, alıcı ortam biyoçeşitliliğine zarar vermeden yapmayı temel yaklaşım olarak benimsemektedir.

Biyoçeşitlilik

Tüpraş, endüstriyel faaliyetlerin doğal çevre üzerindeki olumsuzlukların farkındalığıyla çevresel etkilerini yöneterek, faaliyetlerinden etkilenecek tüm canlılara gelebilecek her türlü zararı minimize etmeyi amaçlamaktadır.

Enerji Verimliği

Tüpraş, çevre ve yaşam değerlerine saygılı öncü bir şirket olma yolunda tüm işletmelerinde enerji verimliliği ve tasarruf çalışmalarını uygulamak, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını artırarak kaynak kaybını ve karbon ayak izini en aza indirmeyi hedeflemektedir.

Küresel Sürdürülebilirlik Girişimleri ve Platformlar

<p>United Nations Global Compact (UNGC)</p>
<p>United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs)</p>
<p>United Nations Universal Declaration of Human Rights</p>
<p>United Nations Women's Empowerment Principles</p>
<p>United Nations Women HeForShe</p>
<p>United Nations Action Coalition</p>
<p>Task Force on Climate Related Financial Disclosures</p>
Şeffaf ve Kapsayıcı Raporlama

Şeffaf ve Kapsayıcı Raporlama

İlk Entegre Faaliyet Raporumuzu yayınladık.

Sürdürülebilirlik Raporları
Sürdürülebilirlik Yolculuğumuz

Sürdürülebilirlik Yolculuğumuz

Sürdürülebilirlik performansımızı hep daha iyiye taşımak için çalışıyoruz.

Sürdürülebilirlik Yolculuğumuz