dijitallesme
Dijital Dönüşüm

Dijital Dönüşüm

Tüpraş, tüm iş birimleri ve operasyonlar genelindeki dijitalleşme çalışmalarını bütünsel bir şekilde yönetmekte; dijitalleşme girişimlerini bu çerçevede belirlenen stratejilere ve yol haritalarına uyumlu bir şekilde önceliklendirmektedir.

Teknoloji Yol Haritamız

Geleceğin enerjisini üretmek üzere çıktığımız yolculuğumuzda dijital dönüşüm kapsamında teknolojiyi, veriyi ve insanı odağımıza alıyor, tüm iş süreçlerimizde en ileri dijital teknolojileri uygulayarak paydaşlarımıza en yüksek katma değeri sağlamayı hedefliyoruz.

Üretim sahalarımızda temel değerimiz olan “emniyetli” çalışmayı, otonom ve veriden beslenen karar alma anlayışını sürdürülebilir kılacak en güncel Endüstri 4.0 teknolojileri ile destekliyoruz.

Teknoloji Yol Haritamız

Tüpraş, “geleceğin enerjisini üretme” hedefiyle oluşturduğu 2050 stratejik dönüşüm planı çerçevesinde, hem bu stratejik dönüşümü dijital teknolojilerle güçlendirmek hem de değişen şartlarda geleceğin iş hayatına (future of work) daha hızlı uyum sağlayabilmek amacıyla yenilikçi ve öncü uygulamalarına devam edebileceği dijital stratejilerini de güncellemiştir.

İlk olarak 2020 yılında oluşturulan “Bağlı” (interconnected) konseptine uygun olarak yenilenen stratejiler ile operasyonel mükemmellik, verimlilik, sürdürülebilirlik, düşük karbon, teknik ve siber emniyet gibi şirket ana hedefleri doğrudan desteklenerek; operasyonel şeffaflık, yüksek otomasyon, çalışan verimliliği ve deneyimi, yapay zekâ ve mobiliteden yüksek fayda sağlanması amaçlanmaktadır.

Tüpraş, dijitalleşme çalışmaları kapsamında yerel ve uluslararası gelişmeleri yakinen takip etmektedir. Şirket; yetenek yönetimi, müşteri ilişkileri, tedarik zinciri yönetimi ve hatta denetim süreçlerinde teknolojik gelişmeler ışığında düzenli olarak iyileştirmeler yapmakta, dijitalleşme alanında sektöründe öncü çalışmalarına devam etmektedir.

Veri Analitiği ve Yapay Zeka Çalışmaları

Veri Analitiği ve Yapay Zeka Çalışmaları

Tüpraş bünyesinde çok sayıda veri analitiği ve yapay zekâ çalışmaları yürütülmektedir.

Sahip olduğumuz 150 binin üzerinde farklı sensörden kesintisiz şekilde günlük olarak akan 650 milyon satır verinin etkin yönetimi ve veri bilimi yaklaşımları ile veri analitiği çalışmalarımız kapsamlı ve yenilikçi adımlarla ilerlemektedir. “Analitik Proje Sağlık ve Getiri Ölçümü” platformlarımız ile projelerimizin etkisini ve verimliliğini titizlikle kontrol ederken; ürün, proses, finans ve ticaret analitiği, öngörücü bakım analitiği ve optimizasyon gibi çeşitli odak alanlarında hayata geçirdiğimiz 200'den fazla proje başarıyla tamamlanmıştır. Tüpraş, 2022 yılında analitik ve yapay zekâ alanlarındaki projeleri ile 237 milyon TL’lik verimlilik potansiyeli üretmiştir.

Verinin tekilleşmesi, sorumlularının ve yetkilerin belirli bir standart doğrultusunda belirlenmesi, veri kalitesinin ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla olgunluk değerlendirme çalışması yapılarak, 2022 yılı içerisinde yönetişim komitesi kurulup, sürecin Tüpraş geneline yaygınlaştırılması ve sürekliliğinin sağlanması planlanmıştır.

Otonom Robot Teknolojileri Çalışmaları

Robotik teknolojilere yönelik yol haritamız kapsamında, üretim sahalarımızda temel değerimiz olan “emniyetli” çalışmayı sağlamak adına otonom ve sürdürülebilir kılacak en güncel Endüstri 4.0 teknolojileri ile desteklenmektedir. Rafineri sahalarımızdaki riskli çalışma ortamlarında, örneğin metrelerce yükseklikteki ölçümlemelerde yapay zekâ destekli otonom robot uygulamaları devreye alınmakta, riskli süreçlerde tekrarlayan işler kolaylaştırılarak, teknik ekiplerimizin, yetkinliklerini farklı alanlarda kullanmalarına olanak sağlanmaktadır.

Otonom Robot Teknolojileri Çalışmaları

Tüpraş Robotik Ekibi, petrol depolama tanklarının periyodik kontrol çalışmalarında, ölçümlemelerde ve rafineri sahalarındaki riskli iş alanlarında 2021 yılında başlatılan pilot denemeleri, 2022 yılında rafinerilerimizde yaygınlaştırılarak kullanıma alınmıştır.

TÜBİTAK’tan ATEX sertifikalı RUVI OilDiver (Canlı Tankta Taban Kontrol Robotu) projesi alanında Türkiye’de bir ilk olmasının yanı sıra dünyada da sayılı projelerdendir.

Boston Dynamics’in üretim sahalarında uzaktan kumanda edilebilen akıllı dört bacaklı Spot robotu ile test uygulamalarını tamamlayan Tüpraş, 2022 yılında sahada otonom gözlem çalışmalarına yönelik tank sahası, offsite gibi zemini bozuk olan sahalarda önemli avantaj sağlayacak Paletli Robot denemelerini de tamamlamıştır.

Operasyonel Verimlilik

Operasyonel Verimlilik

2006 yılında özelleştirmenin hemen ardından temeli atılan Tüpraş ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) sistemimizin, 2016 yılında "Dijital Rafineri" hedefimiz doğrultusunda Hana Veri Tabanı (yüksek hızda bellek içi işleme) dönüşümünü gerçekleştirmiştik.

Küresel çapta uzmanlardan oluşan bir ekip rehberliğinde olgunlaştırmaya başladığımız S/4HANA Oil & Gas Dönüşüm Projesi de 2023 yılında başlatılarak, sektördeki uluslararası iyi uygulama ve süreçleri şirketimize kazandırma ve daha sürdürülebilir bir kurumsal sistem mimarisi oluşturma çalışmalarımız devam etmektedir.

Kültürel Dönüşüm Çalışmalarımız

Kültürel Dönüşüm Çalışmalarımız

Veriden değer yaratma kültürünü tüm iş süreçlerine yaymak adına Tüpraş’ın en önemli hedeflerinden biri de veri okuryazarı olan çalışan sayısını artırmaktır. Bu nedenle şirket genelinde Veri Okuryazarlığı Programı başlatılmıştır. Veri Okuryazarlığı Programı, tüm çalışanlarımızın veriyi en etkin şekilde kullanması ve analiz etmesi için görsel tasarım, veri görselleştirme, temel istatistik ve dijital farkındalık eğitimleri almasını teşvik etmektedir.

Tüpraş Dijital Stratejiler: "Güvenli, Değer Odaklı, Düşük Karbonlu"

Konsept ve Gelirler
Sende Tüpraşlı Olmak İster Misin?

Maliyet Optimizasyonu

Verimlilik

Operasyonel Mükemmellik

Yüksek Performans ve Organizasyonlar

Sürdürülebilirlik Karbon Nötr

Teknik Emniyet

Tüpraş Dijital Stratejiler: "Güvenli, Değer Odaklı, Düşük Karbonlu"

Operasyonel Şeffaflık

Yüksek Otomasyon ve Yüksek Verimlilik

Çalışan Verimliliği ve Deneyimi

Düşük Karbon

Siber Güvenlik ve Teknik Emniyet

Yapay Zeka ve Mobilite'den Yüksek Fayda