ar-ge
Karbon Yakalama, Dönüşüm ve Depolama
Ticari Çözümler
Döngüsel Ekonomi
Akıllı Üretim ve Operasyon Uygulamaları
Laboratuvar ve Pilot Tesisler
Küresel İş Birlikleri

Ar-Ge

Fosil yakıtların 2030 yılında kullanımının zirveye ulaşacağı öngörüsünden hareketle Tüpraş 2050 yılında karbon nötr olmayı taahhüt etmiş ve buna yönelik olarak “sürdürülebilir rafinaj”, “yenilenebilir yakıtlar”, “sıfır karbonlu elektrik” ve “temiz hidrojen” olmak üzere dört alana odaklanan stratejik planını oluşturmuştur. Tüpraş Ar-Ge Merkezi, Tüpraş’ın mevcut varlıkları ve rafineri operasyonlarının karlılık ve rekabetçilik odağında değerlendirilerek geliştirilmesi için çözümler üretirken, aynı zamanda Tüpraş’ın stratejik yatırım planına destek sağlayan teknoloji geliştirme/transfer etme çalışmaları ile yetkinlik ve altyapı geliştirme çalışmalarını hayata geçirmektedir. Bu sayede Tüpraş Ar-Ge Merkezi, Tüpraş’ın geleceğe hazırlanmasında aktif rol almaktadır.

Mevcut Tüpraş varlıklarına ve operasyonlarına değer katmaya yönelik Ar-Ge faaliyetleri; operasyonel çözümler, dijital çözümler ve ticari çözümler olarak üç alandaki çalışmalarla hayata geçerken, Tüpraş’ın stratejik planına yönelik Ar-Ge faaliyetleri karbon yakalama, dönüşüm, depolama (CCUS), temiz hidrojen, yenilenebilir yakıt, sıfır karbonlu elektrik / enerji verimliliği, döngüsel ekonomi ve yenilikçi proses teknolojileri alanlarında yürütülmektedir.

Karbon Yakalama, Dönüşüm ve Depolama

Dünyanın değişen beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda, Tüpraş Karbon Nötr hedefine odaklı; teknoloji ve uygulamaları sektörün öncüleri ile rekabetçi kalarak; zaman ve kaynakları doğru ve etkin yöneterek rafineriye uygun karbon yakalama, dönüşüm ve depolama (CCUS) teknolojileri araştırmakta ve uygulanmaktadır.

Karbon Yakalama, Dönüşüm ve Depolama odak alanında çalışılan nakit destekli projelerimiz aşağıdadır:

MOF4AIR

(Metal Organic Frameworks for Carbon Dioxide Adsorption Processes in Power Production and Energy Intensive IndustRies)

https://www.mof4air.eu/
Sende Tüpraşlı Olmak İster Misin?

Enerji Verimliliği

Karbon nötr olma yolunda sıfır karbonlu elektriğe yapılacak yatırımlar kritik öneme sahiptir. Tüpraş Ar-Ge Merkezi’nde, sistemlerde enerji verimliliğini artıracak projeler üzerinde çalışılarak kaynak tasarrufu ve emisyon azaltımı amaçlanmaktadır.

Sıfır Karbonlu Elektrik/Enerji Verimliliği odak alanında çalışılan nakit destekli projelerimiz aşağıdadır:

Indus3Es

Industrial Energy and Environment Efficiency

BAMBOO

(Boosting New Approaches for Flexibility Management By Optimizing Process Off-gas and Waste Use)

https://bambooproject.eu/
FLEXINDUSTRIES

(Digitally-enabled FLEXible Industries for Reliable Energy Grids Under High Penetration of Variable Renewable Energy Sources)

https://flexindustries.eu/
Sende Tüpraşlı Olmak İster Misin?

Temiz Hidrojen

Tüpraş, 2050’de karbon nötr olma yolunda temiz hidrojen çalışmalarını merkezine almıştır. Ar-Ge Merkezimiz, hidrojen odaklı değer zinciri oluştururken fikri hakların korunduğu, teknolojik yetkinliklerin geliştirildiği, yatırımların doğru odak ve kurgulara aktarıldığı Temiz Hidrojen alanındaki ekosistemin oluşturulmasına öncülük edecek çalışmalar hayata geçirilmektedir.

Sende Tüpraşlı Olmak İster Misin?

Sürdürülebilir Rafinaj

Tüpraş Stratejik Planı’nın dört ana odağından biri olan sürdürülebilir rafinaj hedefleri ile uyumlu bir şekilde, rafineri coker ünitelerinin simüle edilebildiği Coker pilot tesisi, alternatif ham petrollerin test edilebildiği laboratuvar altyapısı, hydroprossesing süreçlerinin pilot ölçekte değerlendirilebildiği pilot tesisler ve malzeme & ticari katalizör/adsorban çalışmalarımız ile deneyimli araştırmacılar tarafından çözümler geliştirilmektedir.

Sürdürülebilir Rafinaj odak alanında çalışılan nakit destekli projelerimiz aşağıdadır:

ACHIEF

Innovative High Performance Alloys and Coatings for HIghly EFficient Intensive Energy Processes

https://www.achief.eu/
Sende Tüpraşlı Olmak İster Misin?

Yenilenebilir Yakıtlar

Sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda çevreci havacılık ve denizcilik yakıtlarının üretimine yönelik teknolojilerin geliştirilmesi ve rafinerilerin yeşil dönüşümde gıda dışı yenilenebilir kaynaklardan ve atıklardan elde edilen alternatif kaynakların kullanımını hedefleyen projelerimizle ülkemize ve şirketimize değer katıyoruz.

EBIO - (Biofuels through Electrochemical transformation of intermediate BIO-liquids)

https://www.ebio-h2020.eu/

MİKRO-JET - Mikroalg Tabanlı Sürdürülebilir Biyo-Jet Yakıtı Projesi

Ticari Çözümler

Sürdürülebilir rafinaj stratejisiyle uyumlu olarak bitüm ürünleri portföyünün genişletilerek rafineri operasyonlarının devamlılığının sağlanması amacıyla yürütülen geliştirme çalışmalarında büyük ölçek üretime uygun, ticarileştirilebilir ürünler elde edilmesi hedeflenmekte ve çeşitli sektörler için ihtiyaç duyulan özelliklerde performans veya maliyet avantajı sunan yenilikçi ve yerli ürünler geliştirilmektedir. Müşteri, kaynak ve mevzuat ihtiyaçlarını sürekli analiz ederek, gelecek için yeni ürünleri belirlemek, buna göre stratejik adımları netleştirmek ve bu doğrultuda teknoloji geliştirme faaliyetlerini yürütmek, ürünü pazara sunmak ve ölçeklendirilmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yürütülmektedir.

Sende Tüpraşlı Olmak İster Misin?

Döngüsel Ekonomi

Sürdürülebilirlik anlayışını destekleyen yeni alanlara yatırım yapılarak, enerji sektörünün dönüşümüne liderlik etmek için mevcut varlıkların sürdürülebilir karlı büyüme yaklaşımıyla yönetilmesi planlanmaktadır.

Tüpraş'ın sıfır atık stratejisi doğrultusunda, kullanılmayan son ve yan ürünlerin belirlenerek hangi teknolojiler ve paydaşlar ile nasıl bir zaman planı doğrultusunda rafineri ve çevresindeki ekosisteme geri kazandırılabileceğinin bütünsel şekilde ortaya konması.

Yeni teknolojiler kullanarak sıfır desarj, sıfır atık, maksimum geri kazanım, minimum doğal kaynak tüketimi hedefleri ile döngüsel ekonomi odağında Tüpraş'ın sürdürülebilir rafinaj stratejisine sağlanacak katkıların gösterilmesi.

Döngüsel Ekonomi odak alanında çalışılan nakit destekli projelerimiz aşağıdadır:

INTEGROIL

(Demonstration of a Decision Support System for a Novel Integrated Solution Aimed at Water Reuse in the Oil & Gas Industry)

https://integroil.eu/
AquaSPICE

(Advancing Sustainability of Process Industries Through Digital and Circular Water Use Innovations)

https://aquaspice.eu/
CORALIS

(Creation of New Value Chain Relations Through Novel Approaches Facilitating Long-term Industrial Symbiosis)

https://www.coralis-h2020.eu/
Sende Tüpraşlı Olmak İster Misin?

Akıllı Üretim ve Operasyon Uygulamaları

Tüpraş'ın dijitalleşme stratejisine, simülasyon, süreç ve kaynak optimizasyonu, dijital ikiz, öngörücü bakım, kalite tahmin edici ürün grupları, robotik ve sensör teknolojileri ile hizmet edilmektedir. Akıllı üretim ve operasyon uygulamaları çalışmaları altında operasyonel süreçlerin takibi yapılarak iyileştirme odaklarının belirlenmesi sürdürülebilir, net ve bağlı çözümlerin dijital teknolojiler kullanılarak geliştirilmesi amacıyla çalışılmaktadır.

Akıllı Üretim ve Operasyon Uygulamaları odak alanında çalışılan nakit destekli projelerimiz aşağıdadır:

Hydroptics-

(Photonics Sensing Platform for Process Optimisation in the Oil Industry)

https://hydroptics.eu/
FACTLOG

(Energy-aware Factory Analytics for Process Industries)

https://www.factlog.eu/
safeAST

(Continuous Structural Condition Tank Integrity Monitoring of Above Ground Storage)

https://cordis.europa.eu
iperm

(Guided Wave Monitoring Tool)

http://www.iperm.eu/
Sende Tüpraşlı Olmak İster Misin?

Yenilikçi Proses Teknolojileri

Karlılığı yüksek, stratejik kimyasalların ve malzemelerin Ar-Ge yaklaşımıyla geliştirilmesi için yenilikçi ve sürdürülebilir proses teknolojilerinin kullanılması amacıyla çalışmalar yürütülmektedir.

Yenilikçi Proses Teknolojileri odak alanında çalışılan nakit destekli projelerimiz aşağıdadır:

MACBETH

(Membranes and Catalysts Beyond Economic and Technological Hurdles)

https://www.macbeth-project.eu/
BIZeolCat

(Bifunctional Zeolite based Catalysts for Sustainable Hydrocarbon Transformation)

https://www.bizeolcat.eu/

Laboratuvar ve Pilot Tesisler

Tüpraş Ar-Ge laboratuvarları, şirketin tüm rafinerilerinin emniyetli ve verimli çalışmasını devam ettirmek, geleceğin trendlerini yakalayabilmek, değişime uyum sağlayabilmek için en doğru ve hızlı veriyi sunmak üzere çalışmaktadır.

Hafif, orta ve ağır olmak üzere tüm kaynama aralığındaki nihai ve rafineri ara ürünlerinin karakterizasyonu konusunda uzmanlığa sahip güçlü bir takımla birlikte Tüpraş’ın stratejik hedefleri doğrultusunda yeni teknolojileri deneyebilmek için laboratuvar veya pilot ölçekte çalışmalar yapılmaktadır. Elde edilen verilerle, çalışmaların saha uygulaması desteklenmekte, ayrıca rafineri ham petrol tedarik ve işleme süreçlerinde ve rafinerinin ihtiyaç duyduğu operasyonel çözümlere katkı sağlanmaktadır.

Sende Tüpraşlı Olmak İster Misin?

Laboratuvarımız, 300’den fazla cihaz, 6 adet laboratuvar ölçekli reaktör sistemi ve 9 adet pilot ölçekli ünite ile çeşitli kimyasal reaksiyonları yapabilme kapasitesine sahiptir, böylece hem rafineri içerisindeki büyük ölçekli prosesler için simülasyon imkanına sahip olup hem de laboratuvar ölçekli çalışmaları büyütmek için kullanmak mümkün olmaktadır. Gelişmiş ve çok yönlü cihaz parkının emre amade çalışmasını sağlamak ve Ar-Ge projeleri kapsamında gerekli düzenekleri kurmak üzere bakım çalışmaları yürütülmektedir.

Faaliyetlerimizde rehber olarak ISO/IEC 17025 standardı alınmaktadır. Takım üyelerinin yetkinliklerinin sürekli gelişimi üzerine odaklanarak çalışan deneyiminin en üst düzeyde tutulması hedeflenmektedir.

Küresel İş Birlikleri

Water Europe
Water Europe

Su verimliliği ve atık su geri kazanımı konusunda yatırımlarını ve projelerini uzun yıllardır sürdüren Tüpraş, Water Europe üyeliğiylesu alanında küresel iletişim ağını güçlendirirken, Avrupa ve dünyada aynı hedefler doğrultusunda yürütülen küresel su ekosisteminin de bir parçası haline gelmiştir.

Küresel su ekosisteminde iş birlikleri geliştirmeyi, performans ve rekabetçiliği artırmayı ve su konusundaki küresel problemlerin çözümüne katkı sağlamayı amaçlayan Water Europe’a katılan Tüpraş, Türkiye’den sanayi kuruluşları içinde platforma üye ilk şirket olmuştur.

2004 yılında Avrupa Komisyonu tarafından su konusunda Avrupa Teknoloji Platformu olarak kurulan Water Europe, 2007 yılında üye bazlı, çok paydaşlı bir platforma dönüşmüştür. Günümüzde 28 ülkeden 250’ye yakın üyesi bulunan Water Europe, su ekosisteminin ileriye dönük projelerle desteklenmesini hedeflemektedir. Özellikle Avrupa odaklı su konulu çalışmalara yön vermek ve bu alanda konsorsiyumlar oluşturmak amacıyla faaliyet göstermektedir.

Sende Tüpraşlı Olmak İster Misin?
Hydrogen
Hydrogen Europe

Tüpraş, enerji sektörünün geleceğinde de liderliği hedefleyen Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında öncelikli iş alanlarından olan “yeşil hidrojen” üretimine yönelik çalışmalarını hızlandırmıştır. Avrupa hidrojen pazarının lider paydaş kuruluşu olan “Hydrogen Europe”a üye olan Tüpraş, hidrojen alanında iletişim ağını güçlendirirken, Avrupa’da ve dünyada aynı hedefler doğrultusunda yürütülen hidrojen ekosisteminin bir parçası olmuştur.

Avrupa odaklı yeşil hidrojen çalışmalarına yön vermek ve bu alanda konsorsiyumlar yaratmak amacıyla kurulmuş olan “Hydrogen Europe” alanında en önemli sektörel oluşumların başında gelmektedir. 20’den fazla ülkeden, aralarında dünyanın önde gelen sanayi şirketlerinin de olduğu 350’den fazla endüstri kuruluşunun, 103 araştırma merkezi ve üniversite ile 30 ulusal derneğin üye olarak yer aldığı Hydrogen Europe, hidrojen ve hidrojen yakıt pili teknolojilerinin gelişimini ve bu gelişimin sahalara uygulanmasını desteklemektedir.

Sende Tüpraşlı Olmak İster Misin?
Sprint Robotics
Sprint Robotics

Küresel kapsamda rafineriler gibi sermaye yoğun tesislerde muayene ve bakım için robotik teknolojinin geliştirilmesini, kullanılabilirliğini ve uygulanmasını teşvik eden ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan SPRINT Robotics’e üye olan Tüpraş, böylece Ar-Ge ve pazar inovasyonuna yönelik ortak endüstri projeleri başlatma, robotik teknolojiler konusundaki yenilikleri hızlı takip etme, stratejik bir yol haritası oluşturma, ilgili tüm şirket ve kurumlardan oluşan bir ağ içinde yer alma, online bilgi tabanı ve ağına erişim fırsatlarına sahiptir.

Aspire
A.Spire

A.SPIRE kar amacı gütmeyen, SPIRE kamu-özel ortaklığında (Public-Private Partnership PPP) partner olarak özel sektörü temsil eden ve Horizon 2020 Çerçeve Programının bir parçası olarak kurulmuş uluslararası bir dernektir.

Dernek, Avrupa dan onun üzerinde ülkeden katılan doksandan fazla endüstriyel ve araştırma kuruluşlarını temsil etmektedir. A.SPIRE’ın hedefi, kaynakları etkin kullanacak proses endüstrilerine katkıda bulunacak kolaylaştırıcı teknolojilerin ve en iyi uygulamaların geliştirilmesini sağlamaktır.

Tüpraş, A.SPIRE platformuna katılan ilk Türk şirketi olma özelliğini taşımaktadır. AB politika ve projelerine yön veren ve Avrupa Komisyonu'nun özel sektörü temsilen doğrudan muhatap aldığı platformlara katılım ülkemiz için de büyük önem taşımaktadır.