inovasyon
Tüpraş Ventures
Açık İnovasyon
Kurum İçi Girişimcilik
İş Birliği Geliştirme

İnovasyon

Tüpraş olarak kurum içi girişimciliği, açık inovasyon programlarını, start-up teknolojileri uygulama ve ortak proje çalışmalarını ve startup yatırımlarını; stratejik dönüşüm planımızı ve 2050 karbon nötr hedefimizi destekleyen en önemli bileşenler olarak görüyoruz. Şirket stratejileri doğrultusunda belirlediğimiz inovasyon odak alanlarımızda 2017 yılından bu yana inovasyon çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

İnovasyon ve girişimcilik iklimini tüm şirkete yaymak ve sürdürülebilir şekilde değer üretebilmek için Fikir Ünitesi Kurum İçi Girişimcilik Programı ile Tüpraş çalışanlarını girişimciliğe teşvik ediyoruz. Kültürel dönüşümün desteklenmesi, sistematik şekilde değer üretilmesi ve yetkinliğin artırılması amacıyla şirket içi ve dışı iletişim ve eğitim etkinlikleri düzenliyoruz.

Açık inovasyon çalışmalarımızı; Tüpraş stratejileri ile uyumlu girişimcilerle iş birliği yapmak, birlikte geliştirmek ve değer kazandırmak amacıyla yurt içi ve yurt dışı girişimcilik ekosistemine entegre bir şekilde yürütüyoruz. Girişimcilik ekosistemine yönelik sürekli taramalar yapılıyor ve ilgili birimlerimiz girişimcilerle iş birlikleri sürdürüyoruz.

Tüpraş Ventures

Tüpraş, Stratejik Dönüşüm Planı çerçevesinde enerji dönüşümünde yeni teknolojiler ve iş modelleri başta olmak üzere, girişim sermayesi alanına 2030’a kadar 50 milyon ABD doları yatırım yapmayı planlamaktadır.

2017 yılından itibaren aktif sürdürülen açık inovasyon çalışmalarını daha da ileriye taşıyarak, Startuplara doğrudan yatırım yapılması amacıyla, 2022 yılı sonunda Tüpraş Ventures kuruldu.

Ulusal ve uluslararası pek çok girişimle yoğun iş birliği süreçleri yürütüldü, yurt içi ve yurt dışı startup programlarına katılım gösterildi. Tüpraş ABD ve Avrupa'daki yeni teknoloji şirketlerine yatırım yapmak üzere, uluslararası girişim sermayesi fonu olan Emerald Industrial Innovation Fund ile 2020 yılında uzun süreli iş birliği anlaşması imzalayarak yatırımcı oldu. Bu kapsamda Emerald Technology Ventures üzerinden Limited Partner statüsü ile yatırımlara başladı. Bugüne kadar 18 girişime yatırım yapıldı ve 1 girişim başarılı exit ile sonuçlandı.

Tüpraş Ventures, enerji dönüşümü, sürdürülebilirlik ve operasyonel mükemmeliyete olanak sağlayan teknolojiler alanındaki yurt içi ve yurt dışı girişimlerine yatırım odağında çalışmalara devam ediyor.

https://tuprasventures.com/

Açık İnovasyonInowhatif 360 Programı

Inowhatif 360 programının amacı, rafineri sürdürülebilirliği ve verimliliğine yönelik saha süreçlerindeki ihtiyaç ve problemlere çözüm olabilecek girişimlerin erken uygulayıcısı olarak operasyonel fayda sağlamak, sektördeki yeniliklerle Tüpraş’ı buluşturmaktır.

Inowhatif 360 Programı’nın yaygınlaştırılması ve etkin iş birliği süreçleri için Şirketin tüm lokasyonlarından temsilciler ile Inowhatif 360 Değerlendirme Ekibi oluşturulmuştur. Ekip, operasyonel süreçlere yönelik yenilikçi çözümlerin uygulanması için uygulama ve ortak geliştirme süreçlerini desteklemektir.

Girişimlere Sağlanan İmkanlar

İnovasyon odak alanlarına yönelik ve uygulanabilir çözümlere sahip girişimler; gerçek ihtiyaçlara çözüm bulma fırsatı yakalamakta, Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşunda uzman ekipler ile çözüm senaryolarını doğrulama, birlikte geliştirme ve farklı modellerde iş birliği geliştirme imkanına erişmektedir. PoC/demo çalışması başarılı olan girişimlerin müşterisi olmanın yanında tüm iş birliği modelleri değerlendirilmektedir. Girişimlerin aşamasına göre iş birlikleri; PoC/demo çalışmaları yapılmasından, yatırımcı olunmasına kadar farklı açıdan ele alınmaktadır.

İnovasyon Odak Alanları

Varlık Yönetimine Olanak Sağlayan Teknolojiler
Enerji Verimliliği ve Atık Isı Çözümleri
Sürdürülebilirlik Teknolojileri
Kestirimci Bakım ve Sensör Teknolojileri
Makine Öğrenmesi ve Veri Analizi Çözümleri
Görüntü İşleme Teknolojisi ve Anomali Tespiti
AR/VR ve Giyilebilir Teknolojiler
Rafineri ve Ünite Bazlı Optimizasyon ve Kontrol
İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Teknolojiler

Kurum İçi Girişimcilik Çalışmaları

Tüpraş içinde girişimcilik temelli yaklaşım ile yeni büyüme alanları ve yeni pazarlar yaratacak projeler desteklenmektedir. Kurum içi girişimcilik programı kapsamında Tüpraş çalışanları, yaratıcı ve yenilikçi fikirlerinin ticarileştirme çalışmalarını, start-up metodolojileri ile hayata geçirmektedir. Süreç, girişimcilik takımları, girişimcilik metodolojileri ağırlıklı eğitimler, girişim mentorluğu ve üst yönetim sponsorlukları ile desteklenmektedir. Tasarım Odaklı Düşünce, Yalın Girişim metodolojisi benimsenen programda çevik yaklaşım ile projeler hayata geçirilir. Yürütülen 5 Kurum İçi Girişimcilik Programında 3 ticari ürünün yanında şirket içi uygulamalara dönen projeler çalışılmıştır.

İnovasyon Portalı: Fikir Ünitesi Portalı

2017 yılında uygulamaya alınan Fikir Ünitesi portalı, Şirket içerisinde yenilikçi fikirlere sahip olan çalışanların fikirlerini paylaşabildiği inovasyon kültürünün yaygınlaştırılmasını hedefleyen ve girişimcilik içeriklerine erişilebilen bir platformdur.

Sende Tüpraşlı Olmak İster Misin?

Keşfedenler Kulübü ve İnovasyon Gönüllüleri

Şirket genelinde yenilikçi düşüncenin kurum kültürünün bir parçası olması ve kurum içi girişimcilik bakış açısının yaygınlaştırılması amacıyla oluşturulan ekipler girişimcilik farkındalıklarını artırmakta, yenilikçi yöntemleri uygulama kaslarını geliştirmekte, açık inovasyon çalışmalarına destek vererek kurum içi girişimcilik proje takımlarında yer almaktadır.

Sende Tüpraşlı Olmak İster Misin?

İç Mentorluk Programı

Kurum içi girişimciler arasından belirlenen çalışanlar iç mentor olarak kurum içi girişimcilik projelerine ve girişimcilik projelerine destek olmaktadır. Ayrıca şirket içi etkinliklere, fikir üretim çalıştaylarına, Kurum İçi Girişimcilik programının tüm süreçlerine dahil olmanın yanında ekosistem etkinliklerine katılım göstermekte, panelist veya konuşmacı olarak da çeşitli platformlarda yer almaktadır.

Sende Tüpraşlı Olmak İster Misin?
İş Birliği Geliştirme

“Genç Beyinlerde İnovasyon ve Kadın” Girişimcilik Programı

Genç Beyinlerde İnovasyon ve Kadın Girişimcilik Programı ile Batman Üniversite öğrencilerinin girişimcilik alanında farkındalıklarını artırmayı, girişimcilik ekosisteminde daha aktif yer almalarını sağlamayı amaçladık.

Batman Üniversitesi'nde “İnovasyon ve Girişimciliğin Temelleri" başlığında düzenlenen seminer ile program 2022 yılında başladı. Başvurular arasından seçilen 3. ve 4. sınıf lisans öğrencilerinden oluşan 40 kişilik gruba yoğunlaştırılmış girişimcilik eğitimleri verildi.

Programda yer alan potansiyel girişimci adayları; tasarım odaklı düşünme, yalın girişim ve yenilikçi iş modelleri üzerine aldıkları eğitimler ve mentorluk destekleri ile fikirlerini geliştirme imkanı yakaladılar. Program boyunca tüm içerikler Tüpraş tarafından özgün bir şekilde oluşturuldu, seminer ve eğitimler dış destek alınmadan Tüpraş inovasyon ekibi tarafından verildi. Ayrıca Tüpraş iç mentorları tarafından Batman Üniversitesi öğrencilerine mentorluk desteği verildi.

Here2Next

Here2Next Platformu

Kurum-start-up iş birliklerinin katma değerine dikkati çekmek oluşturulan "Here2Next" platformunun kurucu kurumlarından biri Tüpraş'tır.

Türkiye’de ve global arenada kurumsal şirket-girişim iş birliklerinin katma değerine dikkati çekmek ve ekosistemde iyi uygulamaların ve öğrenimlerin paylaşılarak yaygınlaştırılmasını sağlamak üzere sektöründe öncü 9 kurum bir araya gelerek Here2Next platformunu hayata geçirmiştir. Platformun, girişimlerle çalışan veya çalışma potansiyeli olan kurumların şirket içi farkındalık çalışmalarını, iş yapış süreçlerini ve yöntemlerini girişimlerin ihtiyaçlarına yönelik olarak düzenlemelerini teşvik etmesi ve katkıda bulunması hedeflenmektedir.

Sende Tüpraşlı Olmak İster Misin?

Girişimci Kurumlar Türkiye Platformu

Tüpraş, kurumlar arası öğrenmenin geliştirilmesi, başarılı uygulamalar hakkında farkındalığın artırılması ve kurum içi girişimciliğin sistematik uygulamalarının yaygınlaşması amacıyla kurulan Girişimci Kurumlar Türkiye Platformu’nda yer almaktadır.