stratejik-donusum
Sende Tüpraşlı Olmak İster Misin?

Sürdürülebilir Rafinaj

Stratejik yol haritamız kapsamında dönüşüm için gereken kaynağı mevcut varlıklarımızdan elde ederken, bu alanlarda yapacağımız enerji verimliliği, verimlilik artışı ve katma değerli ürün yatırımları ile rafinaj operasyonlarını daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmayı planlıyoruz.

2022-2035 döneminde;

2,3 milyar $ Yatırım Harcaması
3 milyar $ Kümülatif FAVÖK
Enerji Yoğunluğunda İyileştirme 102,2 → 91,2

Enerji Verimliliği & Atık Su Geri Kazanımı

Sende Tüpraşlı Olmak İster Misin?

Biyoyakıtlar

Havacılık sektörünün karbonsuzlaştırılmasında biyoyakıtların öneminin bilinciyle sürdürülebilirlik vizyonumuzu çevreci yakıt üretimiyle üst seviyelere taşıma ve Türkiye’nin lider sürdürülebilir havacılık yakıtı üreticisi olma hedefiyle emin adımlar atıyoruz.

Sürdürülebilir havacılık yakıtı üretmek için temel mühendislik çalışmaları tamamlandı, İzmir rafinerimizde Honeywell'in UOP Ecofining™ teknolojisini kullanacağız.

600 milyon $
Yatırım Harcaması
1,1 milyar $
Kümülatif FAVÖK

2022-2035 döneminde; İzmir Rafinerimizde yeni ünite kurulumu

~600 milyon $ yatırım harcaması, ~1,1 milyar $ Kümülatif FAVÖK

İlk aşamada yılda

yaklaşık 400 kt biyoyakıt üretim

kapasitesi

2030'a kadar

jet yakıt satışlarımızda %10 SAF

payı

Biyoyakıt üretiminde

%70 SAF verimi

(-300 kton/yıl)

SAF ÜRETİM KAPASİTEMİZ,

2035' KADAR SÜRECEK YATIRIMLARLA 3 KATINA ÇIKACAK

Sende Tüpraşlı Olmak İster Misin?

Sıfır Karbonlu Elektrik

Kuracağımız tesislerde üreteceğimiz elektriğin büyük bir kısmını entegrasyon amacıyla yeşil hidrojen üretimi için kullanırken optimizasyon ve tüketiciye sıfır karbonlu elektrik sağlamak amacıyla da elektrik satışı yapmayı planlıyoruz.

Türkiye’nin sıfır karbonlu elektrik üretiminde lider olma hedefiyle sekiz hidroelektrik ve bir rüzgar santrali ile 330 MW sıfır karbonlu elektrik kapasiteli Entek şirketini devraldık. Entek, 22 proje ve beraberindeki depolama tesisleri ile toplam 1.461,5 MW kapasite için ön-lisans başvurusu yaptı.

2022-2035 döneminde;

1,3 milyar $
Yatırım Harcaması
400 milyon $
Kümülatif FAVÖK
Sende Tüpraşlı Olmak İster Misin?

Yeşil Hidrojen

Türkiye’nin en büyük hidrojen üreticisi olarak hidrojende yeşil bir değer zinciri oluşturma hedefiyle farklı elektroliz teknolojilerini ve sıfır karbonlu elektriği kullanarak mevcut hidrojen üretimimizi griden yeşile dönüştürmeye yönelik çalışmalarımıza başladık.

2022-2035 döneminde;

690 milyon $
Yatırım Harcaması
640 milyon $
Kümülatif FAVÖK