surdurulebilirlik-yolculugumuz

Faaliyetlerimizin ekonomik, çevresel ve sosyal etki alanlarının bilinciyle, sorumlu üretici anlayışıyla sürdürülebilir bir gelecek için katkı sağlamaya devam ediyoruz.

2007
2007
 • İlk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu’nu (KSS) yayınladık.
 • Sağlık, Emniyet ve Çevre Politikası’nı (SEÇ) oluşturduk.
2008
2008
 • Küresel Raporlama Girişimi (GRI) standartları ile uyumlu ilk KSS Raporu'nu yayınladık.
 • Entegre Yönetim Sistemi'ni (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) kurduk.
2009
2009
 • İzmit Rafinerisi'nde Atıksu Geri Kazanım Ünitesi'ni devreye aldık.
 • Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi ve Müteahhit Yönetim Sistemi'ni devreye aldık.
2010
2010
 • Ar-Ge Merkezi'ni kurduk.
 • Tüpraş Etik Değerleri'ni hazırladık.
 • Rafinerilerde Atık Yönetimi Programı'nı başlattık.
2013
2013
 • ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi belgesini aldık.
 • ISO/IEC 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesini aldık.
2014
2014
 • BİST30 endeksinde ilk 15 şirketin içinde yer aldık.
 • Ar-Ge Merkezi Kampüsü'nü açtık.
2015
2015
 • Paris Anlaşması'nın kabul edildiği 21. İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP21) yer aldık.
 • İzmit Rafinerisi'nde Yeni Atıksu Geri Kazanım Ünitesi'ni devreye aldık.
 • BİST50 sürdürülebilirlik endeksinde ilk 30 şirketi içinde yer aldık.
2016
2016
 • 22. İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP22) yer aldık.
 • EBRD tarafından çevre ve enerji verimliliği kapsamında 150 milyon ABD doları kredi aldık.
 • Tüpraş Tedarikçi Portalı'nı devreye aldık.
 • BİST50 sürdürülebilirlik endeksinde 3. kez yer aldık.
2017
2017
 • 23. İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP23) yer aldık.
 • Birleşmiş Milletler Kadın Güçlenmesi Prensipleri (UN WEPs) imzacısı olduk.
 • İzmir Rafinerisi'nde Atıksu Geri Kazanım Ünitesi'ni devreye aldık.
 • İSO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgesini aldık.
 • İnovasyon Müdürlüğü'nü kurduk ve Fikir Ünitesi Portalı'nı devreye aldık.
 • İSO 14064 sera gazı doğrulamalarına başladık.
2018
2018
 • 24. İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP24) yer aldık.
 • Fenerbahçe Spor Kulübü ve UN Women iş birliğiyle küresel HeForShe hareketine destek olduk.
 • Müşteri Memnuniyetini geliştirmeye yönelik Tüpraş Çözüm Merkezi'ni kurduk.
 • ODTÜ ve İTÜ Teknokentleri'nde Veri Analitiği Merkezleri açtık.
2019
2019
 • 25. İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP25) yer aldık.
 • Enerjimiz Geleceğe: Kodluyorum, Modelliyorum, Üretiyorum KSS Projesi ile 12.000 öğrenciye teknoloji ve tasarım eğitimi verdik.
 • Enerjimiz Öğrencilere KSS Projesi ile 3.000 öğrenciyi fen deneyleri ile buluşturduk.
2020
2020
 • Tüm rafinerilerimiz için Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi aldık.
 • Kırıkkale Rafinerisi'nde Tüpraş Akademi'yi kurduk.
 • Uluslararası girişim sermayesi fonu Emeraid İndustrial İnnovation Fund ile uzun süreli iş birliği anlaşması imzaladık.
 • Fenerbahçe Spor Kulübü ve UN Women HeForShe Hareketi iş birliğinde 16 Günlük Aktivizm - Kadına Yönelik Şiddete Son Kampanyası düzenledik.
 • Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde raporlama yaptık.
 • Müşteri Bildirim Yönetim Sistemi'ni devreye aldık.
2021
2021
 • 26. İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) yer aldık.
 • 2050 Karbon Nötr hedefimiz doğrultusunda Enerjimiz Geleceğe: Stratejik Dönüşüm Planımızı açıkladık.
 • Bloomberg (GEİ) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde Türkiye'den sektöründe yer alan ilk şirket olduk.
 • Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Komitesi'ni kurduk.
 • Dijital rafineri olma yolunda İzmit Rafinerisi'nde Terminal Otomasyon Sistemi'ni devreye aldık.
 • İSO 45001:2018 İSG Yönetim Sistemi Belgesi'ni aldık.
 • Körfez Ulaştırma 7 adet hibrit lokomotifi devreye aldık.
 • Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası'nı onaylayarak Yönetim Kurulu'nda 5 yıl içinde %25 kadın üye bulundurma hedefini benimsedik.
 • Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele, Bağış ve Sponsorluk, İnsan Hakları, Yönetim Kurulu Çeşitlilik, Dış Ticaret Kontrol, Yaptırımlar ve İhracat Kontrolleri, Rekabet Hukuku Uyum, Hediye ve Ağırlama, Tedarik Zinciri Uyum Politikası ve Etik İlkeleri güncelledik.
 • Uyum ve Toplumsal Yatırım Politikalarını oluşturduk.
 • BM SKA ile güncellenen EFQM Modelini Türkiye'de uygulayan ilk şirket olduk.
2022
2022
 • 27. İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP27) yer aldık.
 • Paydaşlarımızın beklentileri gözetilerek sürdürülebilirlik alanında öncelikli konuları belirledik ve Önceliklendirme Analizi yaptık.
 • Sürdürülebilirlik Komitesi'ni kurduk.
 • İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü (TCFD) destekçisi olduk.
 • Entek Elektrik A.Ş.'yi bünyemize kattık.
 • Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) üretme hedefi ile UOP Ecofining TM teknolojisinin kullanımı için Honeywell ve lisans anlaşması imzaladık.
 • Bloomberg (GEİ) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde ikinci kez yer aldık.
 • İSO 14064 standardına yönelik Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonlarımızı açıkladık.
 • Tüpraş Enerji Girişimleri A.Ş'yi kurduk.
 • Hydrogen Europe platformuna üye olduk.
 • İhbar, Disiplin ve Kişisel Verilerin Korunması Çerçeve Politikaları kabul edildi.
 • Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Politikası'nı devreye aldık.
 • BM Nesiller Boyu Eşitlik Forumu, Teknoloji ve İnovasyon alanında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Grubu kapsamında taahhütlerimizi açıkladık.
 • BİST, Rafinitiv, MSCİ ESG Rating, FTSE4Good, Sustainalytics ESG Rating, Vigeo Eiris (Moody's ESG Solutions) ve Bloomberg Gender Equality İndex gibi pek çok ulusal ve uluslararası sürdürülebilirlik endeksinde yer aldık.
2023
2023
 • BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) imzacısı olduk.
 • Water Europe platformuna üye olduk.
 • Sürdürülebilirlik performans göstergelerimize bağımsız denetim kurumundan sınırlı güvence aldık.
 • BM Nesiller Boyu Eşitlik Forumu Teknoloji ve İnovasyon alanında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Grubu'nda yer aldık.
 • Tüpraş Genel Müdürlük için Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi aldık.