Tüpraş Kurum İçi Girişimcilik Projeleriyle Ürün Portföyünü Genişletmeye Devam Ediyor

Tüpraş, kurum içi girişimcilik programı kapsamında başlattığı, “Modiphal-T Projesi” ile ürün portföyüne yeni bir ürün eklerken proje kapsamında ilk modifiye bitüm satışı gerçekleştirildi.
 
Girişimcilik ve inovasyon stratejilerini bütünsel bir bakış açısıyla ele alan Tüpraş, hayata geçirdiği projelerle sektördeki öncü misyonunu güçlendirmeye devam ediyor. 2017 yılında şirket genelinde başlatılan Kurum İçi Girişimcilik programı ile mevcut kaynakların farklı iş alanlarında kullanımı amaçlanıyor. Tüpraş çalışanları, bu program kapsamında kendi ürettikleri fikirler üzerine bir girişimci gibi çalışarak, fikirlerini sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir iş modeline dönüştürmek ve hayata geçirmek için çalışıyor.
 
Projeler, ön değerlendirme aşamasında stratejiye uyumu, yenilik seviyesi, getiri potansiyeli, şirketin temel yetkinlikleri ve kaynakları ile uyumu, ticari özellikleri, ölçeklenme ve teknik özellikleri açısından değerlendiriliyor. Bu değerlendirme sonucunda sürdürülebilir, özgün, hızlı büyüyebilecek ve yeni büyüme alanı yaratacak projeler, Tüpraş İnovasyon Komitesi tarafından onaylanıyor.
 
Programa dahil olan kurum içi girişimciler, girişimcilik metodolojileri eğitimi ve mentorlardan girişim mentorluğu desteği alıyor. Aynı zamanda, projelerin olgunlaştırılması aşamasında üst ve orta yönetim tarafından girişimcilik projeleri yakından takip ediliyor ve projelere sponsorluk desteği veriliyor.
 
Modiphal-T projesi, Kurum İçi Girişimcilik programının bütün aşamalarını tamamlayarak başarılı sonuç veren projelerden biri oldu ve bu proje kapsamında ilk kez modifiye bitüm satışı gerçekleştirildi. Böylelikle Tüpraş’ın ürün portföyüne, özellikleri iyileştirilmiş ve daha yüksek performanslı bitüm ürünü olan Polimer Modifiye Bitüm ürünü eklendi.
 
Asfalt konusunda yenilikçi iş modelleri üzerine başlayan kurum içi girişimcilik çalışmaları; müşteri ve paydaş görüşmeleri, rakip ve pazar araştırmaları ve girişimcilik metotlarından edinilen öğrenimlerle birlikte modifiye bitüm ürünlerinin pazara sunulmasına kadar ilerledi. Modiphal-T projesi Tüpraş’ın girişimcilik dönüşümüne katkı sağlamasının yanı sıra, ürün yelpazesini genişleterek yeni bir pazarda konumlanmasına katkı sağlayacak.