4. Çeyrek Finansal Sonuçlar, Tüpraş Basın Açıklaması

 • Yatırımlarıyla bölgesinin en kompleks rafineri şirketi konumuna gelen Tüpraş, son çeyrekte ürün karlılığında yaşanan toparlanmayı performansına yansıtarak, ulaştığı tam kapasite kullanım ve rekor satış hacmi ile ülkemiz için katma değer oluşturmaya devam ediyor.
  2016’da küresel petrol talep artışı günde 1,57 Milyon Varil olarak gerçekleşirken, ortalama ham petrol fiyatı 2015 yılı ortalamasının %17 altında kalmıştır. Dalgalı bir seyirle yıla varilde 35 Amerikan Doları seviyesinden başlayan ham petrol fiyatı, ilk dokuz ayda 25-50 Amerikan Doları bandında seyretmiştir.
  Son çeyrekte ise yüksek seyreden petrol üretimi ve stok seviyeleri, FED kararları ve ABD başkanlık seçimlerindeki belirsizlikler, gelişmekte olan ülke piyasalarındaki dalgalanmalar gibi nedenlerle varilde 42 Amerikan Dolarına kadar inen ham petrol fiyatı, 30 Kasım’da OPEC ülkelerinin arz kesintisinde anlaşmaları ve OPEC dışı ülkelerinin de desteklemesiyle Aralık ayında toparlanarak yılı 54,9 Amerikan Dolarında kapatmıştır.
  Yılın ilk döneminde düşük endüstriyel kullanım ve yumuşak geçen kış ile küresel motorin karlılığı azalırken, “düşük ham petrol fiyat ortamının etkisiyle” dünyada benzin tüketimi artmıştır. Ancak toplamda rafinerilerde artan kapasite kullanımlarının getirdiği yüksek stoklar karlılığı baskılamıştır. Yılın son çeyreğinde ertelenmiş bakımların Avrupa ve Rusya’da gerçekleştirilmeye başlanması ile arzda oluşan normalleşme sektörü pozitif yönde etkilemiştir. Ancak son dönemdeki gelişmeler yeterli olmamış ve Akdeniz Rafineri Marjı geçen yıla göre bir miktar zayıflamıştır.
  2016’da rafinerilerini tam kapasite çalıştırarak “ara ürün dahil” ulaştığı 29,6 Milyon Ton şarjın da etkisiyle yurt içi satışlarında % 11’lik (2,5 Milyon Ton) artış yakalayan Tüpraş, 30,3 Milyon Ton satış hacmi ile geçen yıla göre toplam satışlarını da %5 (1,5 Milyon Ton) artırmayı başarmıştır.
  Operasyonel ve Finansal Veriler

    4.Ç 2015 4.Ç 2016 Fark 2015 2016 Fark
  Operasyonel Toplam Şarj  (Bin Ton) 7.839 7.768 -71 28.806 29.601 795
  Yurtiçi Satış  (Bin Ton) 6.198 6.366 168 22.245 24.764 2.579
  Toplam Satış (Bin Ton) 7.862 7.625 -236,3 28.739 30.255 1.516
                 
  Finansal Satış Hasılatı (Mn. TL) 8.899 10.759 21% 36.893 34.855 -6%
  Faaliyet Karı (Mn. TL) 1.215 1.016 -16% 2.824 2.516 -11%
  Vergi Öncesi Kar (Mn. TL) 1.047 896 -14% 2.225 1.944 -13%
  Net Dönem Karı (Mn. TL) 822 809 -2% 2.563 1.813 -29%

  Satış hacmindeki % 5 artışa rağmen, ortalama petrol fiyatlarının geçen yılın % 17 altında olması nedeniyle, 2016 hasılatı geçen yılın % 6 altında, 34,9 Milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Son çeyrekte uluslararası petrol piyasalarında yaşanan düzelmeyi finansal ve operasyonel performansına yansıtmayı başaran Tüpraş 2016 yılını, 2.516 Milyon TL Faaliyet Karı ile kapatmıştır. Ayrıca oluşturulan riskten korunma stratejilerinin yerinde kullanımı ile 2016 yılındaki döviz kuru ve ham petrol fiyatlarındaki dalgalanma başarı ile yönetilerek,  Konsolide Vergi Öncesi Kar 1.944 Milyon TL, Net Dönem Karı ise 1.813 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
  2016’da Tüpraş rafinajdaki 213 Milyon Dolar yatırım harcamasının yanısıra bağlı ortaklığı Ditaş kanalıyla deniz filo kapasitesine yönelik yaptığı yeni tanker alımları ile toplamda 295 Milyon Amerikan Doları yatırıma ulaşmıştır. Tüpraş, artan küresel rekabet gücüyle ülkemizin akaryakıt ihtiyacını en yüksek kalitede karşılayarak operasyonel ve finansal hedeflerini gerçekleştirmeye, hissedarları, iş ortakları ve ülkemiz için katma değer oluşturmaya devam edecektir.  

  Kurumsal İletişim Müdürlüğü