56. Genel Kurul Toplantısı Basın Açıklaması

Tüpraş 56. Genel Kurul Toplantısı, 4 Nisan 2016 tarihinde Körfez Kocaeli'ndeki şirket merkezinde yapılarak görüşülen gündem maddeleri onaylandı.

Genel kurulda Tüpraş'ın 2015 yılı mali tabloları onaylanarak, Yönetim Kurulu ibra edildi. 2017 yılında yapılacak genel kurula kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine Rahmi M. Koç, Semahat S. Arsel, Ömer M. Koç, Ali Y. Koç, Levent Çakıroğlu,Temel K. Atay, Dr. Bülent Bulgurlu, O.Turgay Durak, Erol Memioğlu, Yağız Eyüboğlu, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise Cengiz Yavilioğlu, Ahmet Turul, Gökçe Bayındır, Kutsan Çelebican ve Osman Mete Altan seçildi.

Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı kazancının dağıtımı ve tarihi konusundaki önerisi kabul edilerek, 2015 yılı cari dönem karından 1.627.724.800,00 TL'nın 6 Nisan 2016 tarihi itibariyle hissedarlara dağıtılması kararlaştırıldı. Karara göre % 650 nispetinde ve 1 TL nominal değerde bir adet hisse senedine hissedarların vergi mükellefiyetine göre 6,50 TL brüt, 5,5250 TL net nakit temettü ödenecektir.

Genel Kurulda hissedarlara yönelik mesajına, "Sevgili ağabeyim ve Yönetim Kurulu Başkanımız, vizyonu, hayırseverliği, liderliği ve en önemlisi insani değerleri ile silinmeyecek izler bırakan, aramızdan ani ayrılışının yüreklerimizdeki acısı halen taze ve derin olan Mustafa V. Koç'a Allah'tan rahmet, hepimize başsağlığı dileyerek" başlayan Koç Holding ve Tüpraş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, "Küresel ekonomik faaliyette yavaşlama ve kırılganlıkların sürdüğü, gelişmiş ülkelerde sınırlı toparlanmaya karşın gelişmekte olan ülkeler grubu büyüme hızında yavaşlamanın yaşandığı, yurtiçi ve yurtdışı güçlü ürün taleplerine rağmen piyasaları etkileyen önemli dalgalanmaların olduğu bir yılı daha geride bıraktık. Orta vadeli stratejimizin odak noktası olan en önemli yatırımımız Fuel Oil Dönüşüm Tesisi'nin devreye girmesiyle birlikte öngörülerimiz paralelinde operasyonel ve finansal sonuçlarımıza olumlu katkılarını görmekteyiz.

2015 yılına 55 dolar/varil düzeyinde başlayan ham petrol fiyatı sınırlı talep artışı beklentisi ve arz fazlasına bağlı olarak 45 dolar/varil düzeyine geriledikten sonra, kaya ham petrolü üretiminde düşüş beklentilerinin yanı sıra, talebin tahminlerin üzerinde artması sonucu 67 dolar/varil düzeyine kadar yükselmiştir. Ancak, Çin başta olmak üzere gelişmekte olan piyasalarda ekonomik faaliyetlerin yavaşlaması, İran ile sürdürülen görüşmelerin olumlu sonuçlanacağının anlaşılması, OPEC'in kota üzerinde üretimi, küresel yüksek ham petrol stokları gibi nedenlerle 35 dolar/varil düzeylerine kadar gerilemiştir.

Tüpraş'ın ham petrol alımı 2014 yılına göre 7,2 Milyon Ton artarak toplam 27,4 Milyon Ton olarak gerçekleşmiştir. Küresel talebin itici gücü durumunda olan, önemli rafineri kapasite yatırımlarının da devreye girdiği Çin, Hindistan ve Ortadoğu'da büyüme ivmesindeki yavaşlamanın da etkisiyle özellikle motorin ve jet yakıtı talebinde yatay seyir devam etmiştir. Bu bölgelerden artan ihracatın yanı sıra ham petrol ihracat yasağı kaldırılana kadar ABD Rafinerilerinin WTI ile Brent ham petrolleri arasındaki fiyat farkı ve ucuz doğalgaz fiyatından gelen avantajının sürmesi, sektörde ve bölgemizde yaşanılan rekabeti daha da artırmıştır. Tüpraş, Akdeniz'in en rekabetçi rafineri şirketi olmak ve Türkiye ekonomisine daha büyük katkılar sağlamak amacıyla yatırımlarını aralıksız sürdürmüş ve Koç Topluluğu bünyesinde geçen son 10 yılda toplam 5,5 Milyar Dolarlık yatırım harcaması gerçekleştirmiştir. Bu yatırımların en önemlisi Cumhuriyet tarihimizde tek seferde yapılan en büyük sanayi yatırımı olan, iskele, demiryolu bağlantıları ve diğer tamamlayıcı projeler dâhil olmak üzere toplam 3,1 Milyar Dolarlık Fuel Oil Dönüşüm Projesi'dir. Türkiye'nin geleceğine ve potansiyeline olan inancımız ile "ülkem varsa ben de varım" anlayışımızın en somut göstergesi olan yatırımda 2015 yılı başında test üretimlerine başlanmış, Mayıs ayında tam kapasite üretime geçilmiştir. 2016 yılında da yaklaşık 270 Milyon Dolar yatırım harcaması yapılacaktır. 2015 yılında Fuel Oil Dönüşüm Tesisi'nin de katkısıyla Tüpraş, tam kapasite kullanımına ulaşmıştır. Dönüşüm ünitelerinin etkin kullanımı ile beyaz ürün verimi artarak 27,3 Milyon Ton ürün üretilmiştir. Ülkemizde bir önceki yıla göre 4,4 Milyon Ton daha az motorin ve jet yakıtı ithalatı ve 1 Milyon Ton daha fazla benzin ihracatı gerçekleştirilmiş, böylelikle ülkemiz cari açığının düşürülmesine de katkı sağlanmıştır.

2015 yılında Türkiye akaryakıt tüketimi %13,7 artarken, şirketimiz yurtiçi satışları bu büyümenin de üzerinde %31,9 artarak 22,25 Milyon Ton olarak gerçekleşmiştir. Toplam ürün satışlarının % 29,5 artışıyla 28,7 Milyon Ton olduğu 2015 yılında, 36,9 Milyar TL ciro elde edilmiştir. Operasyonel hedeflerin yanı sıra finansal hedeflerin de gerçekleştirildiği 2015 yılında 2,8 Milyar TL faaliyet karı, 2,2 Milyar TL vergi öncesi kar ve yatırım teşvikinden kaynaklanan ertelenmiş vergi gelirinin de olumlu katkısı ile 2,6 Milyar TL net kar elde edilmiştir.

Koç Topluluğu bünyesinde geçen son 10 yılda başarılı operasyonel ve finansal sonuçlar elde eden Tüpraş, bu süreçte toplam 4,1 Milyar Dolar temettü ile BİST şirketleri arasında temettü verimi en yüksek şirketlerden birisi olmuştur. Tüpraş, geçmişte olduğu gibi gelecekte de paydaşları ve ülkemiz için değer üretmeye devam edecektir. 2016 yılında da operasyonel ve finansal başarılarımızı sürdüreceğimize olan inancımız tamdır" dedi.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,