2. Çeyrek Finansal Sonuçlar Hakkında, Tüpraş Basın Açıklaması

Tüpraş, Yılın İlk Yarısında Tam Kapasite Çalışarak Satışlarını %12 Artırdı
2016 yılı ilk çeyreğini 39 Dolar seviyelerinde kapatan ham petrol fiyatı, Kanada yangınları, Nijerya terör olayları, Libya’da yaşanan politik anlaşmazlıklar ve Amerika’da azalan kuyu sayılarının üretime etkisiyle, ikinci çeyreği 48 Dolar seviyesinden kapamıştır.
2016 ilk yarısında uluslararası piyasalarda benzin talebi Çin, Hindistan ve ABD gibi ülkelerde yükselen tüketiminde etkisiyle artmıştır. Buna karşın motorin ve jet yakıtı talepleri, ekonomik zayıflığın yanı sıra, muson yağmurları ve terörist eylemler gibi nedenlerle zayıf seyretmiştir. Yüksek seyreden benzin ürün marjının yanı sıra Çin’de düşük talebe rağmen küçük rafinerilere ham petrol işleme izni verilmesinin de etkisiyle global piyasalarda artan kapasite kullanımının getirdiği ürün arz fazlası oluşmuştur. Yeterli talep artışının olmadığı benzin dışı petrol ürünlerinde marjlar gerilemiş ve global rafineri karlılıkları geçen yılın ilk altı aylık dönemine göre yaklaşık % 50 azalmıştır.
Uluslararası rafinaj karlılıklarının yarı yarıya azalması ve yaşanan duruşlara rağmen, 2016 ilk altı aylık dönemde Tüpraş tam kapasite kullanımına ulaşmıştır.
Tüpraş’ın ilk altı ayda toplam satışları geçen yıla göre %12 (1.588 Bin Ton) artışla 14,5 Milyon Ton olmuş, güçlü iç talep nedeniyle yurtiçi satışları ise %23 oranında (2.180 Bin Ton) artış göstermiştir.
 
 

Operasyonel ve Finansal Veriler 1. Yarı Yıl 2015 1. Yarı Yıl 2016 Fark
Toplam Şarj Miktarı (Bin Ton)                          13.217                        14.171             954
Yurtiçi Satış Miktarı (Bin Ton)                            9.291                        11.471          2.180
Toplam Satış Miktarı (Bin Ton)                          12.942                        14.530          1.588
Satış Hasılatı (Milyon TL)                          17.549                        14.655           -%16
Faaliyet Karı (Milyon TL)                               974                             767           -%21
Vergi Öncesi Kar (Milyon TL)                               680                             495           -%27
Net Dönem Karı (Milyon TL)                               985                             409           -%58
 

 
Satış miktarı ve dolar kurundaki artışa rağmen, uluslararası ortalama petrol fiyatlarının geçen yılın % 31 aşağısında olmasının etkisiyle satış hasılatı 2015 yılının %16 altında gerçekleşmiştir. İlk altı aylık dönemde uluslararası rafineri marjlarında ki zayıf performansa karşın, kapasite kullanımı ve satışlarını arttıran Tüpraş 767 Milyon TL Faaliyet Karı elde etmiştir. Faaliyet dışı karlılık ve net finansman giderlerinin de yansımasıyla Konsolide Vergi Öncesi Kar 495 Milyon TL, Net Dönem Karı ise 409 Milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir.  
Geçtiğimiz 10 yılda toplam 5,5 Milyar Dolarlık yatırım ile önemli projelere imza atan Tüpraş, 2016 yılında da karlılığını pozitif yönde etkileyecek projeleri sürdürmektedir. Bu doğrultuda, 2016 yılı ilk yarıyılda toplam 127,9 Milyon Dolar yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir.
Tüpraş, artan rekabet gücüyle ülkemizin akaryakıt ihtiyacını en yüksek kalitede karşılayarak operasyonel ve finansal hedeflerini gerçekleştirmeye çalışırken, hissedarları, iş ortakları ve ülkemiz için katma değer oluşturmaya devam edecektir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.                                                          
Kurumsal İletişim Müdürlüğü