Genel Kurul, Tüpraş Basın Açıklaması

Tüpraş’ın 54. Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Tüpraş 54. Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2014 tarihinde Körfez Kocaeli’ndeki şirket merkezinde yapılarak görüşülen gündem maddeleri onaylandı.

Tüpraş hissedarlarına 2013 yılı kazancından 396 Milyon TL brüt temettü dağıtacak.

Divan Başkanlığını Tüpraş Yönetim Kurulu Üyesi ve Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Erol Memioğlu’nun yaptığı genel kurulda Tüpraş’ın 2013 yılı mali tabloları onaylanarak, yönetim kurulu ibra edildi. 2014 yılına ilişkin olarak yapılacak genel kurula kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine Rahmi M. Koç, Semahat S. Arsel, Mustafa V. Koç, Ömer M. Koç, Ali Y. Koç, O. Turgay Durak, Temel K. Atay, Bülent Bulgurlu, Erol Memioğlu, Yavuz Erkut, Ahmet Aksu, Kutsan Çelebican, Osman Mete Altan, Gökçe Bayındır ve Ahmet Turul seçildi.

Yönetim Kurulu’nun 2013 yılı kazancının dağıtımı ve tarihi konusundaki önerisi kabul edilerek, 2013 yılı cari dönem karından 396.163.174,40 TL’nın 2 Nisan 2014 tarihi itibariyle hissedarlara dağıtılması kararlaştırıldı. Karara göre % 158,2 nispetinde ve 1 TL nominal değerde bir adet hisse senedine hissedarların vergi mükellefiyetine göre 1,582 TL brüt, 1,3447 TL net nakit temettü ödenecek.

Tüpraş Yönetim Kurulu Başkanı M. Ömer Koç hissedarlara verdiği mesajında “2013 yılı uluslararası piyasalarda yaşanan çalkantılara rağmen, sürdürülebilir başarı ve rekabet gücümüzü daha da artıracak önemli projelerin gerçekleştirildiği bir yıl olmuştur. Ülkemiz akaryakıt piyasasındaki genel seyir, benzin tüketiminde azalışın durması dışında, 2013 yılında da devam etmiştir. EPDK verilerine göre motorin tüketimi %7,2 artışla 16,8 milyon tona ulaşırken, yüksek vergi farkına rağmen benzin tüketimi uzun yıllar sonrasında %1,3 oranında artış kaydederek 1,9 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Doğal gazın ısınma ve sanayi yakıtı olarak tüketiminin teşvik edilmesinin etkisiyle fuel oil tüketimindeki azalış seyri devam ederken, uçak trafiğinin % 11,7 arttığı, toplam yolcu sayısının ise % 14,7 artışıyla 150 milyona ulaştığı havayolu taşımacılığındaki yükseliş jet yakıtı tüketimini % 6,5 artırmıştır.

Tüpraş 2013 yılında 7,76 milyon ton motorin satışıyla % 46 pazar payı elde ederken, toplam ürün satışlarının 24,1 milyon ton olduğu 2013 yılında, 4,1 milyar ABD doları ihracat olmak üzere toplam 41,1 Milyar TL (21,6 milyar ABD doları) ciro gerçekleştirilmiş olup, 1.066  milyon TL FAVÖK ve Fuel Oil Dönüşüm Projesi Yatırımı teşvikinden kaynaklanan ertelenmiş vergi gelirinin olumlu katkısı ile  1,2  milyar TL Milyar TL net kar elde edilmiştir.

Tüpraş, bu çalkantılı ortamda bazı kısa vadeli hedeflerini gerçekleştiremese de sektör ortalamasının üzerinde performansını sürdürmenin yanı sıra, şirketin geleceğini garanti altına alacak, rekabetçi konumunu daha da güçlendirecek çok önemli adımlar atmıştır. Kısa ve orta vadeli başarıları daha uzun vadelere taşımak için başlatılan ve Kasım 2014’te devreye alınması hedeflenen 2,7 milyar ABD dolarlık Fuel Oil Dönüşüm Projesi yatırımında ana ekipmanların tümünün sahaya ulaşması ile montaj çalışmalarında son aşamaya gelinmiştir. Proje için 2013 yılsonu itibarıyla 2,2 milyar ABD dolarlık harcama yapılmış, mühendislik çalışmalarında % 99,6, malzeme imalatında % 99,9, saha faaliyetlerinde % 75,7 olmak üzere, proje genelinde % 91,3 ilerleme sağlanmıştır. Proje, İzmit Rafinerisi’ni dünyanın en modern rafinerilerinden birisi konumuna getirecek ve ülkemiz ekonomisine önemli katma değer sağlayacaktır. 2013 yılında, yatırım yapılabilir seviyesinde olan kredi derecelendirme notunun teyit edilmiş olması, bugüne kadar tek kalemde yapılan en büyük yatırım projesinin finansal ve operasyonel güçlülüğü koruyarak sürdürüldüğünü göstermesi bakımından çok önemlidir.

2007’de oluşturulan Kurumsal Yönetim Endeksi’ne 79,1 derecelendirme notu ile başlayan Tüpraş, 2013’de notunu 93,43 seviyesine yükselterek gelişimini sürdürmüştür. Tüpraş, aldığı bu not ile Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği tarafından düzenlenen VII. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi’nde, BİST Kurumsal Yönetim Endeksinde en yüksek nota sahip 3’üncü şirket, bu notu oluşturan dört ana bölümden biri olan Yönetim Kurulu’nda ise aldığı 97,82’lik not ile 1’inci şirket ödüllerini almıştır. Tüpraş, ülkemiz için değer üretmeye geçmişte olduğu gibi gelecekte de devam ederek, 2014 yılında da her geçen gün artan rekabet gücümüzle operasyonel ve %uFB01nansal başarılarımızı sürdüreceğimize olan inancımız tamdır” dedi.