Tüpraş 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nu Yayımladı

Sürdürülebilirliği tedarik zincirinden, satış sonrası operasyonlarına kadar tüm süreçlerine entegre eden şirket, 2019 yılında toplam 311,5 milyon TL tutarında Ar-Ge, çevre yönetimi ve yatırım harcaması gerçekleştirdi. 2008 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı, sürdürülebilirlik anlayışlarının merkezine koyduklarını dile getiren Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, “Bir süredir dünyayı sarsan pandemi, sürdürülebilirlik bakış açısını gerek kurumsal gerekse bireysel olarak daha çok gündemimize almamız gerektiğini bizlere hatırlatıyor” dedi.
 
 
Ürettiği ekonomik katma değerin yanında sürdürülebilirlik yönetimi alanında öncü uygulamalarıyla liderliğini koruyan Tüpraş, 2019 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Tüpraş, düzenli yayımladığı raporlarla faaliyetlerinin sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerinin yanında, bu alanlarda geliştirdiği topluma duyarlı, inovasyon ve dijitalleşme merkezli uygulamalarını paydaşlarına sunuyor.
 
1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 tarihlerini kapsayan rapor, Tüpraş’ın gerçekleştirdiği faaliyetlerin sürdürülebilirlik boyutlarını ve şirketin döngüsel ekonomiye katkısını ortaya koyuyor.
 
“Pandemi sürdürülebilirliğin önemini bir kez daha hatırlattı”
 
Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, “Bir süredir dünyayı sarsan pandemi, sürdürülebilirlik bakış açısını gerek kurumsal gerekse bireysel olarak daha çok gündemimize almamız gerektiğini bizlere hatırlatıyor” dedi. Tüpraş’ın sürdürülebilirlik bakış açısına değinen Yelmenoğlu, “Sürdürülebilirlik temelli üretim politikalarımız ve kurumsal sorumluluk anlayışımızla, dünyanın yaşadığı bu zorlu döneme rağmen, ülkemizin enerji ihtiyacını kesintisiz karşılamaya devam eden bir şirket olarak; 2008 yılından beri bu bilinçle geliştirmekte olduğumuz sürdürülebilirlik anlayışımızın merkezine Birlemiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı koyuyoruz. Her koşul altında faaliyetlerimizi aralıksız devam ettirirken; sürdürülebilirliği tedarik zincirimizden, satış sonrası operasyonlarımıza kadar tüm süreçlerimize entegre etmek için çalışıyoruz” dedi.
 
Tüpraş’ın, her dönem en değerli sermayesi olarak gördüğü çalışanlarına sunduğu emniyetli çalışma ortamını geliştirmeye ve geleceğin nitelikli iş gücünü yetiştirmeye hiç ara vermeden devam ettiğini belirten Yelmenoğlu, şirketin fırsat eşitliği konusundaki çalışmaları hakkında şu bilgiyi paylaştı:
 
“Rafinaj gibi erkek egemen görülen bir sektörde uzun yıllardır eşitlikçi ve kapsayıcı iş ortamı oluşturmanın destekçisi ve takipçisi olduk. 2019 yılında bu yaklaşımımızı destekleyen uygulamalarımız paralelinde ülkemiz rafineri sektöründe ilk kez kadın saha operatörleri ve teknisyenlerini aramıza kattık.”

Tüpraş’ın 2019 Yılındaki Sürdürülebilirlik Yolculuğu
 
Üretimde Enerji Verimliliği ve Kaynak Kullanımının Azaltılmasına Odaklandık, Projelerimizle Döngüsel Ekonomiye Katkı Sağlıyoruz.
 
 • 2019 yılında 268 milyon TL tutarında çevre yönetimi ve yatırım harcaması yapıldı.
 • Enerji tasarrufu projeleri ve modernizasyon çalışmalarımızın sonucu olarak, 2018 yılında 99,1 olan enerji yoğunluk endeksi 2019 yılında 98,4’e düşürüldü.
 • Tüpraş rafinerilerde su tüketimini azaltan, proseslerde atık suyun yeniden kullanıldığı uygulamalarla, su kaynakları koruyor, biyoçeşitlilik değeri üzerindeki olumsuz etkiyi azaltmak için çalışmalar yapıyor.  Su ihtiyacının geri kazanımdan karşılama oranı yüzde 41 olarak gerçekleşirken, işlenen ham petrol başına su tüketimini, 0,6 m3/tona düşürüldü.
 • Atık yönetimi anlamında, öncelikle atık miktarının azaltılması, oluşan atıkların kaynağında ayrıştırılarak geri kazanılması amaçlanarak, döngüsel ekonomiye katkı sağlandı.
 
Ar-Ge ve İnovasyon Kabiliyetimiz ve Yetkin İnsan Kaynağımızdan Güç Alıyoruz.
 • 2019’da gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmalarına toplam 43,5 milyon TL aktarıldı.
 • Tüpraş Ar-Ge Merkezi’nin hayata geçirdiği 12 Avrupa Ufuk 2020 projesiyle toplam 6 milyon avro destek almaya hak kazanıldı.
 • İnovasyon çalışmaları kapsamında dünyada gelişen yeni teknoloji ve iş modellerini değerlendirerek, operasyonlarda bu yeniliklere uygulama alanı yaratıldı.
 
Sorumlu Değer Zinciri ile Katma Değer Yaratıyoruz.
 • Tüpraş 2019 yılında % 80’e ulaşan yerel satın alma oranı ile ekonomiye katkı sağlamaya devam etti.
 • Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) deniz yakıtlarındaki sülfür oranının % 0,5’den az olması kuralına uyum çerçevesinde, 3 tankere scrubber yatırımı yapıldı. 
 • Türkiye’nin ilk hibrit lokomotifleri için anlaşmaya varıldı.
 
İş Birlikleri ile Toplumsal Gelişim İçin Çalışıyoruz.
 • Yeni nesillerin teknolojiye erişimini artırmak hedefiyle Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle “Enerjimiz Geleceğe; Kodluyorum, Modelliyorum, Üretiyorum” projesi hayata geçirildi.
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında toplumda farkındalığı artırmak hedefiyle “Eşitlik İçin Enerjimiz bitmez” sloganıyla, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) HeForShe hareketi ve Fenerbahçe Spor Kulübü ile başlatılan iş birliği hız kesmeden devam etti.