3. Çeyrek Finansal Sonuçlar, Tüpraş Basın Açıklaması

Karlılık öngörülerini koruyan Tüpraş, Tam Kapasite Üretimle Satışlarını % 8 Artırdı
 
2016 yılı ilk yarısını 48 dolar seviyelerinde kapatan ham petrol fiyatı, yaz aylarında aşağı yönlü hareket etmesine rağmen, Eylül ayının son haftasında OPEC üreticilerinin arz kesintisi konusunda anlaşmasıyla yükselerek, dönemi aynı seviyelerde kapatmıştır.
2016 yılı dokuz aylık dönemde düşük ham petrol fiyat ortamının yanı sıra araç satışlarındaki artışın etkisiyle desteklenen küresel benzin talebi gücünü düşük sezona girilmesine rağmen korumuştur. . Motorin ve Jet Yakıtı talepleri ise endüstriyel kullanımdaki zayıflık ve turizmde yaşanan durağanlık nedeniyle geçtiğimiz yılın altında gerçekleşmiştir. Sonuç olarak Akdeniz rafineri karlılıkları geçen yılın dokuz aylık dönemine göre yaklaşık % 30 azalmıştır. Benzin taleplerini karşılamak için yüksek rafineri kapasite kullanımlarının diğer ürünlerde yol açtığı stok fazlası, üçüncü çeyrek genelinde de özellikle motorin ve jet yakıtında marjları baskılamaya devam etmiştir. Ancak Eylül ayı sonlarında başlayan rafineri duruşlarının geçmiş yıllara oranla daha yüksek seyretmesi ve tarımsal kullanımın artmasıyla dizel başta olmak üzere bu ürünlerin karlılıklarında toparlanma gözlenmiştir.
Tüpraş, 2016 yılı dokuz aylık döneminde de rafinerilerini tam kapasite kullanarak, satışlarını geçen yıla göre %8 (1.752 Bin Ton) artışla 22,6 Milyon Ton olarak gerçekleştirmiştir. Süregelen güçlü iç talep ile yurtiçi satışlarını ise %15 oranında (2.351 Bin Ton) arttırmıştır.
 

Operasyonel ve Finansal Veriler 3.Ç 2015 3.Ç 2016 Fark 9 AY 2015 9 AY 2016 Fark
Toplam Şarj  (Bin Ton) 7.750 7.663 -87 20.968 21.833 865
Yurtiçi Satış  (Bin Ton) 6.756 6.927 171 16.047 18.398 2.351
Toplam Satış (Bin Ton) 7.935 8.100 165 20.877 22.630 1.752
Satış Hasılatı (Milyon TL) 10.446 9.451 -10% 27.995 24.095 -%14
Faaliyet Karı (Milyon TL) 627 665 6 % 1.610 1.501 -%7
Vergi Öncesi Kar (Milyon TL) 498 554 11% 1.178 1.048 -%11
Net Dönem Karı (Milyon TL) 750 581 -23% 1.735 990 -%43
 

Satış miktarı ve dolar kurundaki artışa rağmen, ortalama petrol fiyatlarının geçen yılın % 25 aşağısında olmasının etkisiyle satış hasılatı 2015 yılının %14 altında gerçekleşmiştir. Dokuz aylık dönemde uluslararası rafineri marjlarındaki zayıf performansa karşın, tam kapasite üreten ve satış hacmini arttıran Tüpraş, 1.501 Milyon TL Faaliyet Karı elde etmiştir. Konsolide Vergi Öncesi Kar 1.048 Milyon TL, Net Dönem Karı ise 990 Milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir.  
2016 yılı 9 aylık dönemde toplam 202,7 Milyon Dolar yatırım harcaması gerçekleştiren Tüpraş, son 10 yılda 5,5 Milyar Dolara ulaşan projeleriyle değişimini ve gelişimini istikrarla sürdürmektedir.
Tüpraş, artan küresel rekabet gücüyle ülkemizin akaryakıt ihtiyacını en yüksek kalitede karşılayarak operasyonel ve finansal hedeflerini gerçekleştirmeye, hissedarları, iş ortakları ve ülkemiz için katma değer oluşturmaya devam edecektir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.                                                         
Kurumsal İletişim Müdürlüğü