Tüpraş’a “Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projeleri” yarışmasında 3 ödül

Tüpraş Kırıkkale, İzmit ve Batman Rafinerileri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 9.Enerji Verimliliği Forumu kapsamında düzenlenen "Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması"nda (SENVER) 3 ödüle birden layık görüldü.
 
Tüpraş’ın enerji verimliliği stratejisi doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar ödüllerle taçlanıyor. Akaryakıt üretiminde enerjiyi en verimli şekilde kullanma hedefiyle hareket eden Tüpraş, rafinerilerinde enerji yoğunluklarını düşürüp maliyetleri azaltırken, çevresel etkilerin en aza indirilmesi hedefinin çalışma kültürüne yerleşmesiyle önemli iş sonuçları elde etti. 2008 yılındaki enerji yoğunluğu değeri 119,1’den kademeli olarak azalarak, 2017 yılında 102,2 seviyesinde gerçekleşti.
 
Şirket, yarışma kapsamında yer aldığı 7 enerji tasarrufu projesi ile yılda 11,9  Milyon TL tutarında tasarruf sağlayarak, enerji tüketiminde yıllık 11.640 TEP/Yıl, sera gazı emisyonunda ise yılda 36.577  Ton CO2 azalım sağladı. Bu rakam yılda 110 bin ağaç dikimine denk geliyor.       
 
SEVAP-3 kategorisinde Kırıkkale Rafinerisi  “ CCR Ünitesi Reaktör Fırınlarında Burner Revizyonu “ projesi ile 1. lik ödülünü ve İzmit Rafinerisi “ Plant 33 Ünitesi Nafta Döngüsü “ projesi ile 2. lik ödülünü kazandı.
 
SEVAP-2 kategorisinde ise Batman Rafinerisi, Isıl Entegresyon Projesi ile 3. lük ödülünü kazandı.
 
Kırıkkale Rafineri ödülünü Enerji Yönetimi Müdürü Koray Ülger, İzmit Rafineri ödülünü Rafineri Müdürü Metin Tüfekçioğlu, Batman Rafineri ödülünü de Rafineri Müdürü Ahmet Bebek, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Oğuz Can ve İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Gökhan Murat Kalsın'dan aldılar.
 
 
SENVER ve SEVAP hakkında
 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması (SENVER) “Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projeleri (SEVAP)” ve Enerji Verimli Endüstriyel Tesis (EVET) kategorisinde olmak üzere iki ana gruptan oluşmaktadır. SEVAP grubunda, endüstriyel işletmelerin mevcut sistemlerinde enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik uyguladıkları projeler değerlendirilmektedir. SEVAP grubu endüstriyel işletmelerin yıllık toplam enerji tüketimlerine göre üç alt gruptan oluşmaktadır.