startup-challenge
Odak Alanlar
Girişimciler İçin Neler Var?
Sıkça Sorulan Sorular

Tüpraş, startup ekosistemini ve yenilikçi fikirleri desteklemeye devam ediyor.

Inowhatif Startup Challenge Programı'na başvurarak hem Tüpraş'a hem de girişimine değer katabilirsin!


Program Hakkında

Inowhatif Startup Challenge, Tüpraş rafineri prosesleri ve uygulamalarında kullanılacak operasyonel verimliliği arttıracak, startuplar tarafından geliştirilen inovatif çözümlerin uygulamalarını demo ve PoC aşamalarını gerçekleştirmek üzere kurgulanmış bir programdır.

Bu program kapsamında Dijital Çözümler, Endüstriyel loT, Robotik, Enerji Verimliliği ve Çevre Teknolojileri ana başlıklarında faydalı uygulamaları değerlendirilecektir.

Öne Çıkan Odak Alanlar


Dijital ÇözümlerDijital Çözümler
 • Varlık Yönetimi (Asset Management)
 • Proses Optimizasyonu (AI & ML)
 • Siber Güvenlik
 • Görüntü İşleme
iot otomasyon sensor teknolojileriloT/Otomasyon/Sensör Teknolojileri
 • Gaz Kaçağı Tespiti (H2S, SO2, NOx)
 • Düşük Maliyetli Gaz Kaçağı Ölçümü (CH4, H2S, SO2, NOx)
 • Korozyon Takibi
 • Asset Tracking (Açık Alan)
RobotikRobotik
 • NDT (Boru hatları, tank yüzeyi gibi kritik rafineri alanlarında uygulama)
 • Anomali Tespiti
 • Açık Alan ve Kapalı Alan Korozyon Tespiti
Enerji Verimliliği ve Çevre TeknolojileriEnerji Verimliliği ve Çevre Teknolojileri
 • PV Verimlilik Arttırıcı Uygulamalar
 • Yeni Tip PV Uygulamaları
 • Enerji Üretim Tahminleme Araçları
 • Atık Isı Yönetimi ve Kullanımı (Proseste kullanıma uygun)
 • Atık Su Teknolojileri (Biyolojik, Kimyasal ve Fiziksel)
Hedef Girişimler

Hedef Girişimler

Laboratuvar ölçeğinde test ve denemelerini tamamlamış, prototip ve uygulama süreçlerinden geçmiş, PoC, demo veya pilot aşamalarında endüstriyel uygulama yapabilecek girişimler programa başvurabilir (>TRL4).


Programda Startuplar İçin Ne Var?

1- Kurumsal partnerlerle iş geliştirme fırsatı

2- Alanında uzman ekiplerle ürün geliştirme imkânı

3- Pazar ve yatırımcılar arasında görünürlülük / bilinirliğin arttırılması


Seçim Kriterleri

1- Değerlendirmek üzere belirlenmiş bir inovasyon komitesi ilgili girişimleri değerlendirerek, en yaratıcı ve değer önerisi Tüpraş ile uyumlu olanları belirleyecektir.

2- Seçilen girişimler online sunum gerçekleştirerek, Tüpraş genelinde yapılacak online etkinlikte Tüpraş özelindeki çözümlerini aktaracaktır.

3- Tüpraş içerisindeki ihtiyaç alanlarına en uygun ve yenilikçi olan en fazla 5 girişim ile ücretli demo ve PoC süreci yürütülecektir.


Başvuruların Başlaması: 1 Mayıs 2024

Son Başvuru Tarihi: 15 Temmuz 2024

Programa Katılacak Startupların Tüpraş Tarafından Belirlenmesi: Ağustos 2024

Onboarding: Eylül 2024

Startup Teknik Birim Görüşmeleri: Ekim 2024

İş Birliği Yol Haritasının Belirlenmesi: Kasım 2024

Online Startup ve İş Birliği Özeti Sunumları: Kasım - Aralık 2024


Sıkça Sorulan Sorular


Programa nereden başvurabilirim?

Programa, www.tupras.com.tr/tr/startup-challenge-basvuru-formu linki üzerinden başvurabilirsiniz.

Son başvuru tarihi nedir?

Programa son başvuru tarihi, 15 Temmuz 2024'tür.

Programa kimler başvurabilir?

Türkiye veya yurtdışında faaliyet gösteren, Tüpraş'ın öncelikli operasyonel alanda ihtiyaçlarına (Dijital Çözümler, IoT, Sensör Teknolojileri, Robotik, Yenilenebilir Teknolojiler ve Çevre Atık Yönetimi) çözüm üreten, prototip aşamasını tamamlamış yenilikçi çözümler üreten tüm girişimler başvurabilir.

Program süresi nedir?

Program toplamda 4 aylık bir süreyi kapsamakta olup, Kasım ve Aralık aylarında yapılacak case sunumları ile tamamlanacaktır.

Değerlendirme kriterleri nelerdir?

Demo Day'de jüriler çözümün Tüpraş'a katkısı, yenilikçi değer önerisi, ekip yetkinliği başlıklarını göz önünde bulundurarak değerlendirme yapacaklardır.

Inowhatif Challenge 2023'den Kareler

İlki 2023 yılında düzenlenen Tüpraş Inowhatif Startup Challenge , 100’e yakın startupın katılımı ile gerçekleşti. Bunlardan Tüpraş’a değer katabilecek 8 startup genel müdürlükte sunumlarını gerçekleştirdi ve uygulama ile ilgili detaylı sürece dahil oldu.