3. Çeyrek Finansal Sonuçlar Hakkında, Tüpraş Basın Açıklaması

Fuel Oil Dönüşüm Tesisinin Devreye Girmesi ile Üretimde Tam Kapasiteye Çıkıldı.

Yıla 55 Dolar/varil seviyesinden başlayıp 45 dolar seviyesine inen hampetrol fiyatı, ABD kaya petrolü kuyu sayılarındaki azalışlar, jeopolitik etkenler ve beklenenin üzerinde gerçekleşen talep artışı ile 65 dolar düzeyine kadar yükseldikten sonra, İran’la yapılan uluslararası müzakerelerin olumlu gidişatının yarattığı arz artışı beklentileri ve Çin ve Gelişen Ülkelerdeki artan ekonomik risklerin etkisiyle dalgalı bir seyir izleyerek Eylül ayını 47 dolar düzeyinde kapatmıştır.

Sektörde yüksek sezon ve düşük petrol fiyatının tüketimi desteklemesi ile benzin ve motorinde Akdeniz piyasası petrol ürünleri fiyat rasyoları artmış ve üçüncü çeyrek dönemde Akdeniz Rafineri Marjı geçen yılki 3,45 Dolar/varil değerinden 4,92 Dolar/varile, dokuz aylık dönemde ise 1,31 Dolar/varil değerinden 5,26 Dolar/varile yükselmiştir. Aynı dönemde Tüpraş net rafineri marjı ise 2,71 Dolar/varil’den 6,89 Dolar/varil seviyesine ulaşmıştır.

Marjdaki iyileşme ve Mayıs ayında üretime başlayan Fuel Oil Dönüşüm tesisinin de olumlu katkısıyla üçüncü çeyrek dönemde tam kapasite kullanımına ulaşan Tüpraş 9 aylık dönemde % 99 ortalama kapasite kullanımı ile rekor kırmıştır.

Fuel Oil Dönüşüm Tesisi ile sağlanan yüksek üretimin yanı sıra, uygulanan müşteri odaklı satış stratejisi ile Tüpraş’ın 9 aylık dönemdeki yurtiçi satışları '’lik yükselişle, ülke tüketiminden de hızlı artmıştır. Tam kapasite üretim ve güçlü Akdeniz ürün rasyolarının desteğiyle ürün ihracatı da 8 artmış ve neticede toplam satışlar geçen yıla göre 0 (4,8 milyon Ton) artışla 20,9 Milyon Tona ulaşmıştır.

Operasyonel ve Finansal Veriler

9 Ay 2014 9 Ay 2015 Fark

Toplam Şarj Miktarı (Bin Ton)

15.293 20.968 5.674

Yurtiçi Satış Miktarı (Bin Ton)

12.594 16.047 3.454

Toplam Satış Miktarı (Bin Ton)

16.105 20.878 4.772

Satış Hasılatı (Milyon TL)

30.686 27.995 -%9

Faaliyet Karı (Milyon TL)

448 1.610 %9

Vergi Öncesi Kar (Milyon TL)

279 1.178 23

Net Dönem karı (Milyon TL)

1.246 1.735 9

Satış miktarı ve dolar kurundaki artışa rağmen, petrol fiyatlarının geçen yılın H aşağısında olmasının etkisiyle satış hasılatı 2014 yılının % 9altında gerçekleşmiştir. Ancak, uluslararası rafineri marjlarındaki yüksek performans ve Fuel Oil Dönüşüm Tesisinin faaliyete geçmesiyle ulaşılan yüksek kapasite kullanımının etkisiyle faaliyet karı geçen yıla göre 1.162 milyon TL artışla 1.610 milyon TL’ye yükselmiştir. Dolar kurundaki yükselişle oluşan kur farkı giderlerine rağmen Konsolide Vergi Öncesi Kar, faaliyet karındaki artışa bağlı olarak 899 milyon TL artışla 1.178 milyon TL olmuştur. Net Dönem Karı ise Fuel Oil Dönüşüm Projesi yatırım teşvikinden kaynaklanan 576 Milyon TL Ertelenmiş Vergi Gelirinin katkısıyla 1.735 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Fuel Oil Dönüşüm Projesi için yapılan harcamalar dahil olmak üzere, 2015 dokuz aylık dönemde, toplam 275,7 Milyon dolar yatırım harcaması gerçekleştirilmiş olup, Fuel Oil Dönüşüm ünitelerinde tam kapasite ile üretim yapılmaktadır.

Güçlü insan kaynağıyla sürdürülebilir, maksimum karlılığı hedefleyen Tüpraş operasyonel ve finansal başarılarını istikrar ile sürdürmeye, hissedarları, iş ortakları ve ülkemiz için katma değer oluşturmaya devam edecektir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Kurumsal İletişim Müdürlüğü