Yurtiçi Satışlarını % 10 arttıran Tüpraş karlılığını sürdürdü

Yılın ilk çeyreğinde dünya petrol arzındaki günlük 2 milyon varil artışa rağmen, 2012 yılına 106,5 dolar/varil seviyesinden başlayan Brent ham petrolü, İran, Sudan, Nijerya, Irak ve Suriye gibi diğer petrol üreten ülkelerdeki jeopolitik olaylar ve risklerle birleşince ilk çeyrek dönemin sonunda 123 dolar/varil seviyesine kadar ulaşmıştır.

Avrupa ekonomilerindeki durgunluğun jet yakıtı ve motorin fiyat rasyolarını aşağı çekmesine karşın, diğer ürünlerdeki fiyat rasyolarının yüksek seyretmesiyle 2012 yılı ilk çeyrek dönemde Akdeniz rafineri marjı, geçen yılın aynı dönemine göre varilde 2,54 dolar artış kaydederek 2,97 dolar düzeyine yükselmiştir.

Akdeniz’de yükselen rafineri marjı ortamına rağmen, küresel ekonominin yanı sıra petrol sektöründeki belirsizlikler, ülkemizde ilk çeyrekte yaşanan ağır kış koşullarının benzin ve özellikle asfalt satışlarını olumsuz etkilemesi, 2011 son çeyreğindeki doğalgaz fiyat artışı ve üretimde enerji maliyetlerinin yükselmesi, İran ağır petrollerin maliyetlerindeki artış gibi nedenlerle, Tüpraş’ın net rafineri marjı 2012 ilk çeyrek dönemde son 5 yıllık ortalamanın üzerinde olmasına rağmen geçen yılın aynı döneminin aşağısında kalarak 2 dolar/varil seviyesinde gerçekleşmiştir.

Yıl içinde gerekli olan rafineri bakım ve onarımlarının önemli bir kısmı bu dönemde yapılmış ve toplam kapasite kullanımı % 74,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Satış optimizasyonu ile müşteri odaklı satış stratejisi uygulayan Tüpraş, ilk çeyrekte yurtiçi satışlarını % 10 oranında (356 bin ton) artırmış, ihracat dahil toplam satışlar ise geçen yıla göre % 7 oranında artışla 5,3 milyon tona ulaşmıştır.

Bu dönemde artan satış hacmi ve ham petrol fiyatındaki artışa (2011 ilk çeyrek dönem ortalama ham petrol fiyatı 105 dolar/varil, 2012 ortalama 118,5 dolar/varil) paralel olarak satış gelirleri 2011 yılının % 35,7 üzerinde gerçekleşmiştir.

Bin ton – milyon TL 1. Çeyrek 2011 1. Çeyrek 2012 Fark
Toplam Şarj Miktarı (Bin ton) 5.166 5.249 83
Toplam Satış Miktarı (Bin ton) 4.974 5.341 367
Satış gelirleri (milyon TL) 7.769 10.546 35,7 %
Net Dönem karı (milyon TL) 306 288 -5,4 %

Güçlü insan kaynağıyla sürdürülebilir, maksimum karlılığı amaçlayan Tüpraş operasyonel ve finansal başarılarını yükseltme yolunda yatırımlarını sürdürmeye, hissedarları, iş ortakları ve ülkemiz için katma değer yaratmaya devam edecektir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Kurumsal İletişim Müdürlüğü