hakkimizda
Hakkımızda
Üretim Tesislerimiz
İştiraklerimiz ve Bağlı Ortaklıklarımız
Tarihçe

Hakkımızda

İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman’da bulunan dört rafinerisinde yıllık toplam 30 milyon tonluk ham petrol işleme kapasitesine sahip olan Tüpraş; Türkiye’nin en büyük sanayi şirketi ve enerji sektörünün lider oyuncusu olmanın yanında, Avrupa'nın 7. büyük rafineri şirketi ve Akdeniz havzasının en kompleks rafinerilerinden biri konumunda yer alıyor. Ditaş Denizcilik, Körfez Ulaştırma, Tüpraş Trading UK, Entek Elektrik ve Tüpraş Ventures iştirakleriyle Ülkemizin enerjisini kesintisiz sağlıyor.

Amaç Odaklı Şirket Yaklaşımımız

Sürdürülebilir bir dünya için "Enerjimiz Geleceğe" diyerek değişiyor ve dönüşüyoruz.

60 yılı aşkın köklü birikimimizden aldığımız güçle, 2050’de Lider Karbon Nötr Enerji Şirketi olmayı hedefliyoruz.

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu kimliğimizi, döngüsel ekonomiye katkımız ve düşük karbon ekonomisine geçiş yolculuğunda aldığımız sorumlulukla ileri taşımayı ve enerji dönüşümüne liderlik etmeyi amaçlıyoruz.

Stratejik Dönüşüm Planımız doğrultusunda "Sürdürülebilir anlayışımızı destekleyen, dengeli ve çeşitlendirilmiş temiz enerji portföyüne sahip olmak" temel yaklaşımla "Sürdürülebilir Rafinaj", "Biyoyakıtlar", "Sıfır Karbonlu Elektirik" ve "Yeşil Hidrojen" olarak belirlediğimiz dört ana iş koluna odaklanıyoruz. 

Ülkemizin enerji ihtiyacını kesintisiz karşılarken çalışanlarımız, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve tüm paydaşlarımızla birlikte sürdürülebilir değer üretmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

İnsan Odaklılık

Geleceğin Tüpraş'ını insan odaklı, üretim bilinciyle hareket eden, toplumsal faydada kapsayıcılığı ve paydaşlarına değer katmayı önceliklendiren bir yaklaşım kurguladık. 

En değerli varlığımızın çalışma arkadaşlarımız olduğu bilinciyle eşitlikçi, kapsayıcı, adil, insan haklarına saygılı bir iş ortamı sağlıyor; “Geleceğim Emniyetim” yaklaşımını tüm süreçlerimizin merkezinde tutuyoruz.

Ar-Ge, inovasyon ve dijitalleşme kültürümüzden güç alarak, stratejik dönüşüm planımız doğrultusunda geleceğin iş modelleriyle uyumlu bilgi ve yeteneklrle donanmış, toplumsal duyarlılığı yüksek insan kaynağımızın gelişimini destekliyoruz.

Geleceğin Enerjisi İçin Dönüşüm

Ülkemiz, hissedarlarımız, çalışanlarımız, iş ortaklarımız için en yüksek katma değeri yaratarak, dengeli iş portföyümüzle sürdürülebilir ve kârlı büyümeyi amaçlıyoruz. Ülkemizin net sıfır yolculuğunda, dönüşüm stratejimizi verimli, esnek ve sürdürülebilir şekilde geliştirip, karbon nötr enerji şirketine dönüşmek hedefiyle tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

Sorumlu Üretim

Sürdürülebilir büyümenin ancak çevreyi ve doğal kaynakları korumakla mümkün olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. İklim değişikliğine yönelik ulusal ve uluslararası gündem ve politikaları yakından takip ediyoruz. Tüm süreçlerimizde kaynakları verimli kullanıyor, döngüsel ekonomiye katkı sağlıyoruz. Değer zincirimizin çevresel ve sosyal etkilerini iyileştirmek için çalışıyoruz.

Toplumsal Faydada Kapsayıcılık

Sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla toplumsal faydada kapsayıcılığı hedefliyoruz. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı rehber edindik. Küresel kurumsal vatadaş olma bilinciyle, iş dünyası, kamu ve sivil toplum iş birliği sistemini benimseyerek eğitim, çevre, eşitlik, kültür-sanat alanlarında toplumsal gelişimi destekleyen projeler yürütüyoruz.

Değerlerimiz

"Emniyet", "Saygı", "Dürüstlük" ve "Yenilikçilik" ana değerlerimizi tüm uygulamalarımızda benimsiyor ve yaşatıyoruz.

Emniyet

 • Emniyet önceliğimizdir.
 • Emniyet bizim sorumluluğumuzdur.
 • 10'suz olmaz kurallarımızı bilir ve uygularız.
 • Eminiyetsiz durumları düzeltmek için hızlıca harekete geçeriz.

Dürüstlük

 • Birbimize karşı dürüst oluruz.
 • Sorumluluğumuzu bilir, hatalarımızdan öğreniriz.
 • Birbirimize güven duyarız.
 • Tüpraş’ı ve birbirimizi koruruz.

Saygı

 • Tüpraş Çeşitlilik Eşitlik Kapsayıcılık (Ç/E/K) politikasına uyarız.
 • Birbirimizle saygılı iletişim kurarız.
 • Birbirimize özen gösteririz.
 • Doğayı koruruz.

Yenilikçilik

 • Yaratıcı fikirlere açığız.
 • Kendimizi ve işimizi sürekli geliştiririz.
 • Yenilikçi çözümler üretiriz.
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederiz.

Üretim Tesislerimiz

İzmit Rafinerisi

İşleme Kapasitesi

İzmit Rafinerisi, 1961 yılında 1 milyon ton/yıl ham petrol işleme kapasitesi ile üretime başlamıştır. Yıllar içinde gerçekleştirilen önemli kapasite artırımları ve dönüşüm ünite yatırımları sonucunda rafinerinin tasarım kapasitesi, 2019 yılında 11,3 milyon ton/yıl olarak tescil ettirilmiştir.

14,5’lik Nelson Kompleksite Endeksi

Euro V standartlarında üretim yapan İzmit Rafinerisi, Türkiye petrol ürünleri tüketiminin odağında yer almaktadır. İzmit Rafinerisi’nde 4,2 milyon ton ağır siyah ürünü, çoğunluğu motorin olmak üzere benzin ve LPG gibi daha değerli yaklaşık 3,5 milyon ton çevreci beyaz ürüne dönüştüren Fuel Oil Dönüşüm Tesisi, 2014 yılı sonunda tamamlanmıştır. İzmit Rafinerisi, Fuel Oil Dönüşüm Tesisi’nin devreye girmesinin ardından ulaştığı 14,5’lik Nelson Kompleksite Endeksi ile dünyanın dönüşüm oranı en yüksek rafinerilerinden biri olmuştur.

11,3 Milyon Ton

İşleme Kapasitesi

3,0 milyon m3

Depolama Kapasitesi

14,5

Nelson Kompleksitesi

14,8

Satış Milyon Ton

İzmir Rafinerisi

İşleme Kapasitesi

İzmir Rafinerisi, Türkiye’nin giderek artan petrol ürünleri ihtiyacını karşılamak hedefiyle 1972 yılında işletmeye alınmıştır. 3 milyon ton/yıl ham petrol işleme kapasitesiyle üretime başlayan rafineride zaman içinde gerçekleştirilen önemli kapasite artırımları ve ünite modernizasyonları sonucu ham petrol işleme kapasitesi 11,9 milyon ton/yıl olarak tescil edilmiştir.

Nelson Kompleksite Endeksi

7,66 Nelson Kompleksitesi Endeksi’ne sahip olan İzmir Rafinerisi, Türkiye’de 400 bin ton/yıl kapasiteli makine yağları üretim kompleksine sahip tek rafineridir.

11,9 Milyon Ton

İşleme Kapasitesi

2,5 Milyon m3

Depolama Kapasitesi

7,66

Nelson Kompleksitesi

8,8

Satış Milyon Ton

Kırıkkale Rafinerisi

İşletme Kapasitesi

Kırıkkale Rafinerisi, başta Ankara olmak üzere İç Anadolu, Doğu Akdeniz ve Doğu Karadeniz bölgelerindeki birçok ilin petrol ürünleri talebini karşılamak amacıyla 1986 yılında kurulmuştur. Zaman içinde, Hydrocracker, İzomerizasyon, Dizel Kükürt Giderme ve CCR Reformer Ünitelerinin ilave edilmesiyle geliştirilen konfigürasyon ile Kırıkkale Rafinerisi, Akdeniz standartlarına göre orta düzeyde kompleksiteye sahip bir rafineri haline getirilmiştir.

Nelson Kompleksite Endeksi

Nelson Kompleksitesi 6,32 olan Kırıkkale Rafinerisi, Türkiye’nin en büyük kara tankeri dolum kapasitesine de sahiptir.

5,4 Milyon Ton

İşleme Kapasitesi

1,3 Milyon m3

Depolama Kapasitesi

6,32

Nelson Kompleksitesi

4,5

Satış Milyon Ton

12,6 MW

GES

Batman Rafinerisi

İşletme Kapasitesi

Batman Rafinerisi’nde üretilen yarı mamul kapsamındaki ürünler ile Kırıkkale ve İzmit Rafinerilerinde üretilen satışa hazır motorin ve benzin ürünleri, demiryolu ile karşılıklı olarak taşınmaktadır.

1972 yılında ikinci Ham Petrol İşleme Ünitesi’nin devreye alınması sonrasında 1,1 milyon tona ulaşan kapasite, 2019 yılında tamamlanan tevsi yatırımları ile 1,4 milyon ton/yıl’a ulaşmıştır, 2022 yılında aynı kapasite ile üretim devam etmiştir.

Nelson Kompleksite Endeksi

Coğrafi açıdan yerli ağır ham petrol kaynağına yakınlık avantajına sahip olan Batman Rafinerisi, bu ham petrolün işlenmesi amacıyla basit bir konfigürasyonda yapılandırılmıştır. Rafineri’nin Nelson Kompleksite Endeksi 1,83’tür.

1,4 Milyon Ton

İşleme Kapasitesi

299 Bin m3

Depolama Kapasitesi

1,83

Nelson Kompleksitesi

630 Bin

Satış Milyon Ton

7 MW

GES

Entek

Santrallerimiz

Koç Topluluğu’nun elektrik üretimi alanında faaliyet gösteren şirketi Entek Elektrik, 1995 yılında yatırım çalışmalarına başladı. İlk tesisi 1998 yılında Bursa’da kurulan Doğal Gaz Santrali oldu ve devam eden yıllarda Kocaeli Doğal Gaz Santrali’ni de portföyüne dahil etti. 2011 yılında AES grubuyla kurulan ortaklığın 2014 yılında sona ermesi ile birlikte, ortaklığın Samsun ve Karaman’daki hidroelektrik santralleri Entek Elektrik’in portföyüne dahil oldu.

2017 yılında Mersin’in Mut ilçesinde kurulu gücü 24 MW olan Azmak Hidroelektrik Santralleri devralındı. Aynı yıl içerisinde ülkemizde yerli yatırımcıların gerçekleştirdiği en büyük satın alma işleminin ihalesini kazandı ve 2018 yılında Menzelet ve Kılavuzlu santrallerinin devralınmasıyla yenilenebilir enerji alanında portföyünü genişletti.

2021 yılında Edirne’de, kurulu gücü 60 MW olan Süloğlu Rüzgâr Santrali’nin satın alınmasıyla toplam kurulu gücü 437 MW’a ulaştı. 2022 yılında yapılan kapasite artışı ile Süloğlu Rüzgâr Santrali’nin kurulu gücü 66 MW’a çıktı ve böylece Entek’in toplam kurulu gücü 442 MW’a ulaştı. Koç Holding ve Aygaz’ın iştiraki konumunda bulunan şirketin hisseleri, 2022 Ağustos ayında Tüpraş’a devredildi. Bunun yanında 2022 Kasım ayında yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik sonrası Entek, Depolamalı RES ve GES projeleri yürütmeye başladı. 2023 yılında İzmir’de yer alan 50 MW kurulu güce sahip Kınık Rüzgâr Santrali’ni satın alan Entek, toplam kurulu gücünü 492 MW’a, sıfır karbonlu elektrik kurulu gücünü 380 MW’a çıkardı.

Entek portföyünde yer alan 7 farklı şehirde kurulu 11 santraliyle, elektrik üretim faaliyetlerine devam etmektedir.

1 adet

Doğal Gaz Çevrim Santrali

8 adet

Hidroelektrik Santralleri

2 adet

Rüzgâr Santralleri

İştiraklerimiz ve Bağlı Ortaklıklarımız

Ditaş

Ditaş

Türkiye’nin En Fazla Türk Bayraklı Tanker Filosu

DİTAŞ - Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş. 1974 yılında başladığı tanker işletmeciliği faaliyetini, sahip olduğu ham petrol tankerleri, petrol ürünleri / kimyasal tankerleri ve zaman esaslı kiraladığı tankerlerle sürdürmektedir.

16 adet farklı boyutta tanker ve toplam 662 bin DWT kapasitesi ile Türk Bayraklı en güçlü tanker filolarından birine sahiptir.

Tecrübeli kadrosuyla, TSKGV, Tüpraş ve Koç Holding’in de gücü ile dünyanın birçok noktasında operasyonlarını başarıyla devam ettirmektedir.

16Tanker
13Römorkör
6 Palamar Botu
661.787DWT
Körfez Ulaştırma

Körfez Ulaştırma

Demiryolu Tren İşletmeciliğinde İlk Özel Şirket

Türkiye’nin ilk özel demiryolu tren işletmecisi Körfez Ulaştırma, ülkemizin ilk çift yakıtlı, EuroDual hibrit lokomotiflerini de barındıran modern filosuyla rafinerilerimiz arasında akaryakıt koridorunu açık tutuyor. Demir cevheri taşımasında da organizatör sıfatıyla da faaliyet gösteren Körfez Ulaştırma, yükselen filo yatırımlarıyla da alanının en büyük özel sektör yatırımcısı olma unvanını koruyor.

12 Lokomotif (8’si hibrit)
519 Akaryakıt Vagonu
35 Platform Vagonu
Opet

Opet

Türkiye’nin Akaryakıt Dağıtım Sektöründeki En Sevilen Markası

Akaryakıt dağıtım sektöründeki iş ortağımız Opet, yüksek depolama kapasitesi ve Türkiye genelindeki 1.900’e yakın istasyonu ile yaygın bir dağıtım ağını yönetiyor. Uzun yıllardır tüketicinin kalbindeki yerini koruyarak “en sevilen marka” olan OPET, sektörünün en itibarlı markası unvanını da sürdürüyor.

5 Depolama Terminali (1,1 milyon m3)
1.866İstasyon
Tüpraş Trading Ltd.

Tüpraş Trading Ltd.

Ürünlerimizi 4 Kıtada 15 Ülkede Müşterilerimize Ulaştırıyoruz

2018 yılından bu yana Londra'da faaliyet gösteren Tüpraş Trading Ltd. şirketimiz ile ürünlerimizi 4 kıtada 15 ülkede, 50’nin üzerinde müşteriye ulaştırıyoruz. 

Tüpraş Trading Ltd. fuel oil, ham petrol, hafif ve orta distilat ticaretlerine ek olarak, vadeli piyasalarda yaptığı türev işlemlerle risk yönetiminde de Tüpraş’ın faaliyetlerine katkısını sürdürüyor. 

Tüpraş Trading Ltd. şirketimiz 2023 yılında toplam 4,5 milyon ton üzerindeki ürün ticareti ve Tüpraş rafinerilerinin ihtiyacına yönelik 6,5 milyon tondan fazla spot ham petrol bağlantıları Tupras Trading Ltd. aracılığıyla gerçekleşmiştir. 

2023 yılında Tupras Trading Ltd. güçlenen finansal kaynakları, yeni navlun optimizasyonu fırsatları ve farklı piyasalardaki aktif yaklaşımı sayesinde üçüncü taraf ilişkileri işlemlerinde yaklaşık 1,3 milyon ton üçüncü taraf işlemi gerçekleştirmiştir. 

Tüpraş Trading Ltd. etkin risk politikaları ve dinamik yapısıyla kısa sürede yurt dışındaki en büyük Türk şirketlerinden biri olmayı başardı.

Entek

Entek

“Sıfır Karbonlu Elektrik” Üretiminde Emin Adımlarla İlerliyoruz.

2022 yılında hisse devriyle Tüpraş bünyesine katılan, sıfır karbonlu elektrik şirketi Entek; stratejik dönüşüm yolculuğumuzdaki üretim portföyümüze güçlü bir katkı sunarken, ülkemizin temiz enerji geleceğine de ivme kazandırmayı hedefliyor.

Entek’in de katkısı ile stratejik dönüşüm planımız kapsamında odaklandığımız sıfır karbonlu elektrik alanında, 2030’da 1 GW ve 2035’de 2,5 GW sıfır karbonlu kurulu güç hedefimize ilerlemeye devam ediyoruz.

Entek, toplamda 492 MW’lık kurulu gücü ile uzun vadeli sürdürülebilir iş modelleri kurarak paydaşlarına değer katmayı hedefliyor. Aynı zamanda, elektrikli araç şarj istasyonlarının Türkiye’de yayılımı amacıyla Koç Topluluğu şirketlerinden WAT Mobilite Çözümleri Teknoloji ve Ticaret A.Ş.’nin de yüzde 10 ortağı konumunda yer alıyor.

492MW Kurulu Güç
8 HES Hidroelektrik Santrali
2RES Rüzgar Santrali
1DÇS Doğalgaz Çevrim Santrali
Tüpraş Ventures

Tüpraş Ventures

Girişim Sermayesi Alanında Güçlü Adımlarla İlerliyoruz

2022 yılında kurduğumuz Tüpraş Ventures şirketimiz ile enerji sektöründe yaşanan dönüşüme yön verecek bir adım daha attık. Türkiye, Avrupa ve Amerika başta olmak üzere girişimcilik ekosistemindeki odak alanlarımız doğrultusunda yapmaya başladığımız ve hız kazanacak yatırımlarla, yeni teknolojileri ve fırsatları yakalamayı hedefliyoruz. 

Geleceğin enerji sistemlerine yönelik teknoloji girişimlerine yatırım yapmak, stratejik iş birlikleri oluşturmak ve ekosistemi geliştirmek amacıyla kurulan Tüpraş Ventures; sürdürülebilir rafinaj, biyoyakıtlar, sıfır karbonlu elektrik ve yeşil hidrojen odak alanlarımız başta olmak üzere karbon yönetimi, akıllı bilişim teknolojileri, Endüstri 4.0, enerji verimliliği, çevre, geri dönüşüm ve atık yönetimi alanlarında yurt içi ve yurt dışı teknoloji startup’larına yatırımlar gerçekleştiriyor.

Tarihçe

Tüpraş’ın kökleri olarak da tanımlanabilecek, Türkiye’nin ilk petrol rafinerisi olan Batman Rafinerisi 1955’te faaliyete başladı. 6 sene sonra yılda bir milyon ton üretim yapma kapasitesine sahip olan İzmit Rafinerisi devreye alındı. Zaman içinde İzmit’teki faaliyetlerin daha da genişletilmesi gerekliliği görüldü. 10 yıl içinde İzmit’te ham petrol işleme kapasitesi beş katın üzerine çıkarıldı. Sadece bir sene sonra İzmir’de yılda 3 milyon ton ham petrol işleyebilecek yeni rafineri devreye alındı. İzmir Rafinerisi’nde, bugün hâlâ Türkiye'nin tek madeni yağ üretim kompleksi olan tesisin açılışı gerçekleştirilirken takvimler 1974’ü gösteriyordu. Faaliyetler son hızıyla devam ediyor, rafinelerin kapasitesinin artırılması için projeler gündeme geliyordu. İzmit Rafinerisi’nde yeniden genişletmeye gerek duyuldu. Çalışma, 1982’de tamamlanarak İzmit’te ham petrol işleme kapasitesi yılda 11,5 milyon tona yükseltildi. Tüm bu adımları İPRAŞ ve üç rafinerinin 1983’te Tüpraş çatısı altında toplanması takip etti. Birkaç yıl sonra, 1986’da Kırıkkale’de yıllık 5 milyon ton kapasiteli yeni rafineri devreye alındı. Takip eden sene ise İzmir Rafinerisi’nde ham petrol işleme faaliyetlerinin genişletilmesi çalışmaları çerçevesinde yıllık kapasite 10 milyon tona çıkarıldı. Bundan birkaç yıl sonra ise Uzun Vadeli Yatırım Planı çalışmaları başlatıldı.

Tüpraş İlk Entegre Raporunu Yayımladı

1990’lı yıllara başlarken Tüpraş, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na devredildi. 1991, Tüpraş’ın hissesinin yüzde 2,5’luk kısmının halka arz edildiği ve İMKB'de işlem görmeye başladığı yıl oldu. Süreci 1993’te Kırıkkale Hydrocracker Tesisleri’nin devreye alınması ve 1997’de İzmit Hydrocracker ve CCR kompleksinin açılışı izledi. 1998’de ise şirketin kârlılığını artıracağı öngörülen Otomatik Fiyatlandırma Mekanizması devreye alındı. 1990’ların sonlarına yaklaşırken halka açıklık oranı yüzde 3,5’un üzerine ulaşırken 2000’deki ikinci halka arzla birlikte Tüpraş hisselerinin yüzde 34’ü İstanbul ve Londra Menkul Kıymetler borsalarında işlem görmeye başladı. Tüpraş bir yandan yatırım faaliyetlerini sürdürüyordu. 2001’de Petkim Yarımca Kompleksi’ni devraldı, 2002’de İzmit İzomerizasyon Ünitesi’nde faaliyete başladı, 2003’te tedarikçilerine odaklanarak Supply Option Study’i devreye aldı, 2004’te bütün rafinerilerinin kalite çevre sertifikasyonunu tamamladı. Batman’da başlayan ve yarım asırlık bilgi birikimiyle devam eden yolculuk için yepyeni bir sayfa aralandı. 2005’te Tüpraş’ın halka açıklık payı yüzde 49'a yükseltildi ve bir sene sonra Koç Holding’e hisse devri gerçekleştirildi.

Tüpraş İlk Entegre Raporunu Yayımladı

Tüpraş’ın faaliyetlerinin Koç Holding çatısı altında yürütülmeye başlamasıyla çalışmalar ve yatırımlar daha da hızlandı. 2007, İzmit Rafinerisi’nde CCR Reformer ve Dizel Kükürt Giderme Ünitesi’nin; 2008 ise Kırıkkale Rafinerisi’nde Dizel Kükürt Giderme ve CCR Reformer Ünitesi’nin devreye alındığı yıl oldu. İzmit Rafinerisi 2009’da benzin spektlerini iyileştirme yatırımını uygulamaya aldı. 2010’da Tüpraş’ın AR-GE Merkezi açıldı. İzleyen sene, Fuel Oil Dönüşüm Tesisi kredi sözleşmesi imzalandı ve 2012’de 700 milyon ABD dolarlık, 5,5 yıl vadeli yurt dışı tahvil satışı gerçekleştirildi.

Tüpraş İlk Entegre Raporunu Yayımladı

Tüpraş 2014’te Avrupa’nın yedinci, dünyanın 28. büyük rafineri şirketi olma sorumluluğunu ve bunun haklı gururunu ülkenin en büyük sanayi yatırımı Fuel Oil Dönüşüm Tesisi ile taçlandırdı. Cumhuriyet tarihinin tek kalemde yapılmış en büyük sanayi yatırımı olan bu tesisle Tüpraş, hem Türkiye hem de yatırımcıları için daha fazla değer yaratmayı sürdürdü.

Tüpraş İlk Entegre Raporunu Yayımladı

Aynı sene T. Aylin Tankeri denize indirildi, bir yıl sonra ilk seferini gerçekleştirdi. 2016’da İzmit Rafinerisi’nde İSU Körfez Atıksu Tesisi deşarj suyunun rafineride işlenerek endüstriyel amaçla kullanımına yönelik Plt-62 Gri Su Arıtma Tesisi devreye alındı.

Tüpraş İlk Entegre Raporunu Yayımladı

Bir sonraki yıl, Tüpraş bir ilke imza attı ve Körfez Ulaştırma A.Ş.’yi kurarak Türkiye'nin ilk özel demir yolu tren işletmecisi oldu. Sonrasında ise İzmir Rafinerisi’nin 7000 Ham Petrol Ünitesi Modernizasyon Projesi tamamlandı. 2018 yılında şirketin ilk global açılımı gerçekleşti ve Londra’da Ticaret Ofisi kuruldu. Bunu, 2019’da Tüpraş’ın Avrupa Birliği AR-GE ve İnovasyon Programı Ufuk 2020’de “En Başarılı Türk Sanayi Kuruluşu” seçilmesi takip etti. 2020 yılında Tüpraş ürünlerini 4 kıtada 15 ülkede, 50’nin üzerinde müşteriye ulaştıran Londra’daki Ticaret Ofisi, Tüpraş Trading Ltd olarak iştirak statüsüne kavuştu.

Tüpraş İlk Entegre Raporunu Yayımladı

2021’in sonuna gelirken, Türkiye’de enerji sektörünün öncüsü olan Tüpraş, geleceğin enerjisine de liderlik etmek üzere tasarladığı Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında, sürdürülebilirlik anlayışını destekleyen yeni alanlara yatırım yaparken mevcut varlıklarını sürdürülebilir kârlı büyüme yaklaşımıyla yönetmeyi planladığını paydaşları ve kamuoyuyla paylaştı.

Tüpraş İlk Entegre Raporunu Yayımladı

2050’de karbon nötr olma hedefiyle “Enerjimiz Geleceğe” diyerek çıktığı stratejik dönüşüm yolculuğunda Tüpraş, dönüşüm için gereken kaynağı, mevcut faaliyetlerine yönelik verimlilik ve katma değerli ürün yatırımlarından sağlarken yeni yatırımlarını yeşil hidrojen, elektrik ve biyoyakıtlar alanındaki atılımlara odaklanarak sürdürüyor. İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü’ne destek veren küresel şirketler arasında yer alıyor, hidrojen pazarının lider paydaş kuruluşu Hydrogen Europe’a üyeliği bulunuyor, Avrupa su platformu Water Europe’a dahil oluyor, atık bitkisel ve hayvansal ham maddelerden sürdürülebilir havacılık yakıtı üretmek için çalışmalar yürütüyor. Bünyesine kattığı Entek ile 2030'da 1 GW ve 2035'de 2,5 GW kurulu güç hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Tüpraş İlk Entegre Raporunu Yayımladı

Gelecek nesillere karşı üstlendiği sorumluluk çerçevesinde var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler Kadın Gücü Kadınların Güçlenmesi Prensipleri’nin (UN WEPs) imzacısı olarak, sahalarda ve her platformda kadınların eşit temsili için yaptığı çalışmalarla Bloomberg’in Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde (Global Equality Index-GEI) yer alıyor, Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (Global Compact) imzacıları arasına katılıyor.

Tüpraş İlk Entegre Raporunu Yayımladı

2022 yılında Bloomberg’in bağımsız araştırma kuruluşu Bloomberg Intelligence tarafından dikkatle takip edilmesi gereken 50 şirket arasında gösterilen Tüpraş, dünyanın 30. ve Avrupa’nın 7. büyük rafineri şirketi olarak bir yandan Türkiye’nin enerji ihtiyacını karşılamak üzere çalışırken diğer yandan paydaşları ve ekonomi için sürdürülebilir değer yaratmak üzere faaliyetlerine devam ediyor.

Türkiye’nin en büyük sanayi şirketi olmanın getirdiği sorumluluk bilinciyle yolculuğuna devam eden şirket, geleceğin enerjisi ve geleceğin Tüpraş’ı için çalışmalarına azimle devam ediyor.