odagimiz-insan

Tüpraş Akademi

Çalışma arkadaşlarımızın kişisel ve mesleki gelişim hedeflerini gerçekleştirmelerini tüm enerjimizle destekliyoruz!

Tüm çalışma arkadaşlarımız için Türkiye’deki ve dünyadaki en iyi kuruluşlarla birlikte programlar tasarlıyor; Harvard Business School, McKinsey, MIT gibi kurumlarla küresel iş birliklerimizle ve dijital teknolojiler aracılığıyla eğitim gelişim uygulamalarımızda eşitlikçi ve kapsayıcı olanaklar sunuyoruz.

Koç Holding LEAD eğitim platformu ile dünyanın en iyi eğitim kurumlarıyla birlikte liderlik, iş yönetimi, mesleki-dijital yetkinlik ve kişisel gelişim gibi alanlarda teorik ve deneyimsel eğitimleri her seviyeden çalışma arkadaşımıza sağlıyoruz. Akademinin ve iş dünyasının önde gelen eğitmenleriyle çok boyutlu programlarla, küresel olarak geçerliliği olan, en ileri ve güncel bilgileri bir arada sunuyoruz.

Topluluğumuzun online gelişim platformu Koç Akademi’deki 12 binden fazla video içeriği ile hem saat ücretli hem de aylık ücretli çalışma arkadaşlarımızı yarının iş dünyasına hazırlıyoruz.

Tüpraş Akademi
Tüpraş Akademi
Tüpraş Akademi
Tüpraş Akademi
Tüpraş Akademi
Tüpraş Akademi

Enerjimizin Kaynağı:
Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık

Koç | Diyalog

“Eşitlik için enerjimiz bitmez”

Kapsayıcı, eşitlikçi, adil, insan haklarına saygılı ve emniyetli bir çalışma ortamını tüm süreçlerimizin merkezinde tutuyoruz. İlkelerimiz ışığında: Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensiplerinin (UN WEPs) imzacısı olarak kapsayıcı bir iş yeri olma hedefiyle, kadınların her kademede ve görev alanında eşit temsili için çalışmalar yürütüyoruz. Eşit temsil taahhüdümüz kapsamında, aramıza yeni katılacak her iki kişiden birinin kadın olmasına önem veriyoruz.

Mühendislik, Ar-Ge, inovasyon, hizmet tasarımı ve bilişim teknolojileri alanlarında kadın çalışan oranımız %24'tür.

Koç Holding’in Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’ndaki küresel liderliğini destekliyor, Tüpraş teknoloji ve inovasyonda kadın taahhütlerimiz doğrultusunda geliştirdiğimiz “Teknoloji ve İnovasyonda Kadın Programımız” ile 100.000 kız öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz.

Bugüne kadar;

Her pozisyondan çalışma arkadaşımıza fırsat eşitliği sunmak için eğitim programlarımızı ve destek sistemlerimizi bütün iş kategorilerini kapsayacak şekilde güncelledik. Tüm çalışma arkadaşlarımızın aynı iletişim araçlarına ulaşmasını mümkün kıldık.

Tüm pozisyonların ve rollerin kadın adaylar tarafından daha çekici, daha istenir hale gelebilmesi için iş ortamlarımıza, toplumsal cinsiyet eşitliği gözlüğüyle bakarakgerekli değişiklikleri hayata geçirdik.

Doğum izni öncesinde ve sonrasında danışmanlık hizmetleri, çocuk bakımı ve kreş yardımı, kadın mentörlük desteği (varsa hala?) iş yeri güvenliği gibi konularda iyileştirmelere gittik. Eşitlik için enerjimiz bitmez temasıyla tüm çalışanlarımızın katılacağı anketler gerçekleştirerek beklentilerine uygun şekilde iyileştirme programlarını devreye aldık.

2022 yılında Çeşitlilik, Eşitlik, Kapsayıcılık (ÇEK) Komitesinin çalışmaları sonucunda bir diğer öncü çalışmaya imza atarak ÇEK Politikamızı yayımladık.

Bu çabalarımızla 2022 yılında Bloomberg’in Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde (Global Equality Index - GEI) üst üste 2. kez yer aldık.

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki hassasiyetimizle, her türlü ayrımcılığı ve önyargıyı ortadan kaldırmak için farkındalık çalışmalarımıza devam ediyoruz.

İnsan Hakları Önceliğimiz

Kariyer fırsatı süreçlerimizde cinsiyet, dil, din, ırk, renk, yaş, milliyet, düşünce farkı gözetmiyoruz.

Çalışma arkadaşlarımız için pozitif ve profesyonel bir çalışma ortamı oluşturmaya ve bunu sürdürülebilir kılmaya özen gösteriyoruz. İşe alım, terfi, kariyer gelişimi, ücret ve yan haklar gibi konularda küresel etik ilkelere uygun hareket ediyor; çalışma arkadaşlarımızın kendi seçimleriyle sivil toplum örgütü kurma ve bunlara katılma haklarına saygı duyuyoruz.

Verimli bir çalışma ortamı için mutlu bir atmosferin oluşması gerektiğini biliyoruz. Adil ve rekabetçi ücret politikaları, etkin ve objektif performans değerlendirme sistemi, atama, terfi ve rotasyon uygulamaları ile başarıyı ödüllendirmekten mutluluk duyuyoruz. Çalışan bağlılığını artırmanın ilk şartının, fırsat eşitliğini sağlamak olduğuna inanıyoruz. İş birliği ve dayanışma içinde, şeffaf ve karşılıklı saygıyı teşvik eden bir çalışma ortamı yaratmaya özen gösteriyoruz.

Şiddet ve tacizin hiçbir türüne müsaade etmiyor, çocuk işçiliğine, köleliğe, insan ticaretine ve zorla çalıştırmaya tolerans göstermiyoruz.

Sende Tüpraşlı Olmak İster Misin?

Yetenek Yönetimi

Yetenek keşfedilmesi gereken bir cevher. Biz de bu inançla,

şirketimizin değerleriyle ve yetkinlikleriyle uyumlu yeteneklerin aramıza katılmasını önceliklendiriyor, geleceğin liderlerinin bugünden keşfedilmesi ve geliştirilmesi için çaba harcıyoruz.

Çalışma arkadaşlarımıza yeteneklerini ve potansiyellerini açığa çıkarabilecekleri hedeflere / gelişim alanlarına odaklı özgün bir çalışma deneyimi yaşatıyoruz.

Talepleri doğrultusunda Tüpraş içinde ve Topluluk şirketleri arasında rotasyonu destekleyerek, disiplinler arası öğrenme fırsatlarıyla sürdürülebilir gelişim imkânları sağlıyoruz.

Ücret Yönetimi ve Yan Haklar

Tüpraş’ta ücret yönetim sistemini; piyasa verilerini ve analizlerini baz alacak şekilde, işin büyüklüğüne ve performansa dayalı olarak, adil ve rekabetçi bir politikayla şekillendiriyoruz.

Ücret yönetiminin ek faydalarla desteklenmesi amacıyla, çalışma arkadaşlarımızın farklı ihtiyaç ve beklentilerini gözeten çeşitli yan haklar sağlıyoruz.

Ücretlendirme;

Unvandan ve kişiden bağımsız olarak tüm çalışma arkadaşlarımız için iş değerlendirme metoduyla belirlenen, iş büyüklüklerine dayalı bir ücretlendirme uyguluyoruz.

İş değerlendirme sürecinde tüm işlerin şirket sonuçlarına katkısını ölçen ve sorumluluk seviyelerine göre sıralanmasını sağlayan uluslararası bir sistem kullanıyoruz. Ücret araştırmalarıyla ücret piyasalarını yakından takip ederek adil ve rekabetçi bir politika uygulamaya, başarıyı ödüllendirmeye özen gösteriyoruz. Ekonomik göstergeler doğrultusunda ücretleri periyodik olarak gözden geçirip değerlendiriyoruz.

Saat ücretli çalışma arkadaşlarımız için ise, Toplu İş Sözleşmesi kapsamında belirlenen ücretlendirmeleri uyguluyoruz.

Çalışma arkadaşlarımıza sağladığımız çeşitli yan haklardan bazıları:

Koç Ailem Üyeliği
Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı üyeliği
Özel Sağlık Sigortası
«Flextra» esnek yan hak programı
Servis hizmeti
Yemek hizmeti
Uzaktan çalışılan günler için yemek ücreti ödemesi
İzin yardımı
Bayram yardımı

Endüstriyel İlişkiler

Şirketimizde tanımlı bulunan görev, yetki ve sorumlulukları kullanırken; yürürlükte olan yasal mevzuatla birlikte Çalışan Yönetmeliği, Toplu İş Sözleşmesi ve Şirket Politikalarına uygun hareket ediyoruz.

Şirket kültürümüz gereği, çalışma arkadaşlarımızın sendikal haklarına saygı gösteriyor, bu haklarını özgürce kullanabilmelerine olanak tanıyoruz. Yasalar çerçevesinde örgütlenmiş olmak şartıyla sendikalara ve sivil toplum kuruluşlarına üye olmalarını destekliyoruz.

Tüpraş olarak, kuruluşumuzdan beri Toplu İş Sözleşmesi imzalıyoruz. Petrol-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu şirketimizde, yasal düzenlemeler çerçevesinde belirlenen sayılarda, sendika iş yeritemsilcileri bulunuyor. Saat ücretli çalışma arkadaşlarımızın tamamı sendika üyesi olarak Toplu İş Sözleşmesi kapsamında görevlerini yürütüyor.

Çalışma arkadaşlarımızın yaklaşık yüzde 75’inin üyesi olduğu Petrol-iş Sendikası ile her 3 yılda bir Toplu İş Sözleşmesi süreci yürütüyoruz. Yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesi’ni, tüm sendika üyesi çalışma arkadaşlarımıza kitapçık şeklinde teslim ederken, Tüpraş intranet portalında da güncel olarak yayımlıyoruz.

Çalışma modellerimizi, işin gereğine ve gelecek beklentilerine uygun olarak güncelliyoruz ve işin kalitesini ve verimini artıracak farklı modeller uyguluyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın iş hayatına ilişkin görüş ve önerilerini; birebir görüşmeler, anket uygulamaları ve yürüttüğümüz çeşitli çalıştaylarla alıyor ve Toplu İş Sözleşme süreçlerinde gündeme getiriyoruz.

Endüstriyel İlişkiler