EN

Fuel Oil Dönüşüm Tesisi

Tesis nerede?

Fuel oil dönüşüm üniteleri, Tüpraş İzmit Rafinerisi B Bölgesi Körfez Kocaeli’de kurulmuştur.

Tesisin üretime katkısı nedir?

Tüpraş’ın 4 rafinerisinde üretilen yaklaşık 4,2 milyon ton siyah ürün işlenerek, 2,9 milyon tonu motorin olmak üzere 3,5 milyon ton LPG ve benzin gibi beyaz ürünler ve 700 bin ton petrol koku üretilecektir.

Projenin yatırım maliyeti nedir ?

Finansman gideri dahil projenin yatırım bedeli 2,7 milyar dolar olup, ülkemizde günümüze kadar tek kalemde yapılan en büyük sanayi tesisi yatırımı olma özelliğini taşımaktadır. İskele, demir yolu gibi ilave alt yapı projeleri ile birlikte yatırım tutarı 3,2 milyar dolar’dır.

Tüpraş'a ve ülke ekonomisine ne gibi katkısı olacaktır?

Yaklaşık 550 milyon ABD Doları faiz ve vergi öncesi öncesi kâr artışı sağlayacak yatırım ile fuel oil yerine daha yüksek katma değerli ürün ihracatı gerçekleşirken, motorin, LPG ve petrokok gibi ürünlerin ithalat gereksinimi düşecek ve ülkemizin dış ticaret açığı 1 milyar ABD Doları azalacaktır.

Tesisin istihdama katkısı nedir?

Proje kapsamında, 6 temel ünite başta olmak üzere diğer ünitelerle birlikte toplam 17 ünitenin ve iskele, demir yolu gibi ilave alt yapı tesislerinin 3 yıllık inşaat-montaj sürecinde, çözüm ortakları ve alt yükleniciler ile birlikte ortalama 10 bin kişi sahada istihdam edilmiş olup, projenin devreye alınması ve tesisin işletmesinde 500 nitelikli insan kaynağı sürekli istihdam edilmiş olacaktır.

Şirket hedefimiz

Yenilikçi uygulamalarla sektörümüze öncülük yaparak, ülkemizin petrol ve akaryakıt ürünleri ihtiyacını karşılamaktır.

DURMA LÜKSÜMÜZYOK

REKLAM FİLMİNİ İZLE
 • Tesisimiz
  • Koklaştırma Ünitesi
   Ünite ülkemizdeki ilk koklaştırma ünitesidir. Kok Ünitesi ile İzmit, İzmir ve Kırıkkale Rafinerilerinden gelecek fuel oil işlenerek %65 oranında beyaz ürün elde edilecektir. Kalan ürün, çimento üreticileri tarafından ülkemize yılda 3 Milyon Ton’un üzerinde ithalatı yapılan petrokoktur. Üretilecek 700 Bin Ton petrokok deniz ve kara yoluyla iç piyasaya satılarak dış ticaret açığına katkı sağlanacaktır. Ünitenin kapasitesi 8.200 M3/Gün’dür.
  • Entegre Unicracking Ünitesi

   İzmit, İzmir ve Kırıkkale Rafinerileri Vakum Üniteleri ile Koklaştırma Ünitesinden gelen ağır ürünler, dizel ve nafta bu ünitede temizlenip parçalandıktan sonra ortak olan distilasyon kısmında nihai ürünlere ayrıştırılır

   Hidrojenle Parçalama Ünitesi

   Hidrojenle Parçalama Ünitesinde ağır ürünler, cm2’ye 170 kg basınç, 400 derece santigrat sıcaklık altında hidrojen ve katalistle kimyasal reaksiyonlara tabi tutularak, motorin, jet yakıtı ve benzin üretilecektir. Ünitede bulunan 918 Ton ağırlığındaki en büyük reaktör ülkemizde nakliyesi ve montajı tek parça olarak yapılan en ağır ekipman olarak tarihe geçmiştir. 35 Metre boyu, 8 Metre çapı ve 918 Ton ağırlığıyla projenin en ağır ve büyük ekipmanıdır. Ünitenin kapasitesi 8.000 M3/Gün’dür.

   Dizel Kükürt Giderme Ünitesi

   Dizel Kükürt Giderme Ünitesinde Koklaştırma ve Vakum Ünitelerinden gelen yüksek kükürtlü dizel, cm2’ye 80 kg basınç, 350 derece santigrat sıcaklık altında hidrojen ve katalistle kimyasal reaksiyonlara tabi tutularak Euro V spesifikasyonunda düşük kükürtlü motorin ürünü üretilecektir. Ünitenin kapasitesi 4.000 M3/Gün’dür.

   Nafta Temizleme Ünitesi, Naphtha Hydrotreater Nafta Temizleme Ünitesinde Koklaştırma Ünitesinden gelen nafta, cm2’ye 80 kg basınç, 170 derece santigrat sıcaklık altında hidrojen ve katalistle diolefinlerin doyurulduğu ve ardından dizel ile birleşerek kükürdün giderildiği kimyasal reaksiyonlara tabi tutularak temizlenen nafta benzin üretiminde kullanılır. Ünitenin kapasitesi 1.200 M3/Gün’dür.

  • Vakum Distilasyon Ünitesi
   Vakum Distilasyon Ünitesi, İzmit Rafinerisi’nden boru hattı, İzmir Rafinerisi’nden deniz tankerleri, Kırıkkale Rafinerisi’nden demiryolu vagonları ile gelecek fuel oil’i işleyerek Kraking ve Kok Ünitesine hammadde hazırlayacaktır. Distilasyon işlemi fuel oil’in yüksek sıcaklık ve vakum altında kaynama sıcaklıklarına göre, bileşenlerine ayrıldığı fiziksel bir işlemdir. Ünitenin kapasitesi 7.500 M3/Gün’dür.
  • Atık Su Arıtma Ünitesi
   Ünitelerden çıkan atık sular fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak arıtıldıktan sonra ulusal standartlara uygun olarak denize deşarj edilmektedir. Ünitenin kapasitesi 9.600 M3/Gün’dür.
  • Meşale
   185 metre yüksekliğinde dünyanın en yüksek sekizinci rafineri meşalesidir. Meşaleler rafinerilerin emniyet sistemleri olup acil durumlarda sistem basıncının düşürülmesi için kullanılır. Yalnızca üretim sona erdiğinde söndürülürler.
  • İskele
   Tesisimize deniz tankeri ile gelen hammadde ve üretilen ürünlerin taşınmasında kritik öneme sahip 780 metre uzunluğundaki iskelede aynı anda 6 gemi transfer işlemi, yapılabilecektir.
  • Vagon Boşaltım İstasyonu
   Vagon Boşaltım İstasyonu aynı anda 5 ayrı trende boşaltma/doldurma operasyonu yapılabilecek kapasitededir. İstasyon, Kırıkkale Rafinerisi’nden demiryolu ile ürün taşımak için tesis edilmiştir.
  • Merkezi Kontrol Binası
   Rafineriler gelişmiş teknolojileri kullanan sistemler olup mevcut ekranlardan tesisin her noktası sayısal değerler ile izlenerek kontrol ve müdahale edilmektedir. Rafinerilerde üretim 24 saat kesintisiz sürdüğünden, çalışma düzenimiz vardiya düzenidir. Merkezi Kontrol Binasında her vardiyada meslek lisesi ve meslek yüksekokul mezunu, rafinericilikte yetkinleşerek kıdem kazanmış 7 Baş Operatör ve 9 Kontrol Operatörü görev yapmaktadır. Bunun dışında üretim birimlerimize ait tüm teknik elemanlarımızda bu binada görev yapmaktadır. Bina patlamaya dayanıklı olarak, balina formunda İtalyan Spazio Firması tarafından yeşil bina kategorisinde Altın Sertifikaya sahip olarak projelendirilmiş bir yapıdır, bir başka örneği bulunmamaktadır.
  • Hidrojen Üretim Ünitesi
   Hidrojen Ünitesinde, tesiste kullanılacak hidrojenin üretimi gerçekleştirilecektir. Doğal gazdan % 100 saflığa yakın Hidrojen üretilerek Entegre Unicracking Ünitesinin ihtiyacı karşılanacaktır. Ünitenin hidrojen üretim kapasitesi 160.000 Nm3/Saat’tir.
  • Depolama Tankları
   Transferleri yapılarak satışa sunuluncaya dek depolama tanklarında hammadde ve ürünler depolanmaktadır. Tesiste 660 bin m3 kapasitede 23 depolama tankı mevcuttur.
  • Kuvvet Santrali
   Kuvvet Santrali elektrik, buhar, yakıt, basınçlı hava, demineralize su, soğutma suyu gibi yardımcı servislerin üretildiği birimdir. Ünite, 2 Gaz Türbini ve 1 Buhar Türbini ile toplamda 120 MW elektrik üretim ve 330 ton buhar üretim kapasitesine sahiptir. Proje kapsamındaki ünitelerin elektrik tüketimi 65 MW civarında olup proje sonunda mevcut rafineriyle birlikte 125 MW’lık bir enerji tüketimi olacaktır. Bu miktar 320 bin nüfuslu bir şehrin enerji tüketimine eş değerdir.
  • Kükürt Üretim Üniteleri
   Ham petrolün içinde doğal olarak bulunan kükürt elementi proseslerde H2S’e dönüştürülür. Kükürt Üretim Ünitesinde, hidrojen sülfür içeren asit gazın içerisindeki kükürt %99.3 element halindeki kükürde dönüştürülmektedir. Ünitenin üretim kapasitesi 420 Ton/Gün’dür.
  • Amin Rejenerasyon Üniteleri
   Fuel Oil Dönüşüm Tesisi Ünitelerinde üretilen H2S içeriği temiz DEA (Diethanolamine) çözeltisi içerisinde tutulduktan sonra oluşan kirli DEA çözeltisi rejenere edilmek üzere Amin Rejenerasyon Ünitesi’ne gönderilmektedir. Rejenerasyon işlemi sonrasında temizlenen DEA çözeltisi tekrar kullanılmak üzere Absorber kolonlarına giderken, temizlenen DEA’nin içinden sıyrılan H2S gazı ise Kükürt Giderme Ünitesi’ne gönderilmektedir. Ünitenin kapasitesi 26.400 M3/Gün’dür.
  • Kirli Su Sıyırma Üniteleri
   Kirli Su Sıyırma Ünitesi’nde, Fuel Oil Dönüşüm Tesisi Ünitelerinden gelecek olan H2S ve amonyak içeren kirli sular, buhar ile sıyırma işlemi
 • Sık Sorulan Sorular
  • Tesis Kaç Üniteden Oluşuyor?
   Vakum Ünitesi 7.500 m3/gün
   Koklaştırma Ünitesi 8.200 m3/gün
   Hydroprocessing Ünitesi
   Hydrocracker Ünitesi 8.000 m3/gün
   Nafta Hidrojenasyon Ünitesi 1.200 m3/gün
   Dizel Desulfurizasyon Ünitesi 4.000 m3/gün
   Hidrojen Ünitesi 160 Bin m3/saat
   Enerji Üretim Ünitesi 120 MW
   Petrol Hareketleri Ünitesi/Depolama Tankları 23 adet / 660 Bin m3

   Altı temel ünite başta olmak üzere, tesis toplam 17 üniteden oluşmaktadır.

   Tesisin denize bağlantısı 780 mt. uzunluğundaki iskele ile sağlanarak, demir yolu bağlantısı için de vagon boşaltım alanı (gare) yapılmıştır.

  • Tüpraş Neden Tam Kapasite Çalıştırılamıyor?

   Ham petrolün özellikleri gereği, rafineriler işledikleri ham petrolü piyasa tercihine göre istenen ürün kompozisyonuna dönüştüremezler. Tesisin üretim kabiliyeti ve işlenen ham petrolün özelliğine göre temel olarak belli oranda motorin, benzin ve belli oranlarda diğer akaryakıt ürünleri üretilmek zorundadır. Örneğin, orta kompleksitede tipik bir Akdeniz rafinerisinde ortalama %3-5 LPG, %20-23 nafta ve benzin, % 30-44 jet yakıtı ve motorin ve %28-35 fuel oil ürünleri üretilir.

   Bu nedenle de üretilen ürünlere olan talebe bağlı olarak rafineri kapasite kullanımlarında optimizasyona gidilir. Örneğin, 2013 yılında Türkiye akaryakıt ürünleri tüketimi yaklaşık 35,5 milyon ton olurken Tüpraş %79 kapasite ile çalıştırılmış ve üretimi 21,2 milyon ton olmuştur. Ürünler bazında bakıldığında, Türkiye’nin benzin tüketimi 1,9 milyon iken Tüpraş’ın üretimi 4,6 milyon ton, motorin tüketimi 16,8 milyon ton iken Tüpraş’ın üretimi ise 5,6 milyon ton düzeyinde gerçekleşmiştir. Benzer biçimde 1,6 milyon ton fuel oil tüketilirken 2,7 milyon ton üretim mevcuttur. Bu nedenle bazı ürünlerde üretim fazlası, bazı ürünlerde de üretim açığı olmaktadır. Motorin ülkemiz akaryakıt sektöründe en çok tüketilen üründür ve tüketimi üretiminin 3 katı olup, ülkemiz net ithalatçı konumundadır. Motorine göre daha yüksek vergilendirilen benzinde ise tüketim yıllar itibariyle azalmakta olup, üretimin %60’ı ihraç edilmektedir.

  • Neden Fuel Oil Dönüşüm Projesi?

   RUP/Fuel oil dönüşüm üniteleri, katma değeri düşük ve tüketimi olmayan siyah ürünleri yüksek katma değerli ve tüketimi artan beyaz ürünlere (motorin, benzin, jet yakıtı, LPG) dönüştürecek olan yüksek yatırım maliyeti olan tesislerdir. Arz-talep dengesine göre üretim konfigürasyonunu düzenleyebilmek, rafinerilerin maksimum kapasite ile çalışabilmesi ve faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere 2008 yılında fuel oil dönüşüm yatırım kararı alınmıştır.

   Proje ile Tüpraş rafineriler arasında optimizasyonu sağlarken, diğer rafinerilerden İzmit’e hammadde sağlanması yoluyla kapasite kullanımlarını artıracak, tüm rafinerilerde ürün esnekliği ve maksimizasyonu imkânına kavuşacaktır.

  • Nelson Kompleksite Endeksi Nedir?

   Rafinerilerin ürün dönüşüm kapasitesini ölçümleyerek, kompleksitesini tanımlayan bu gösterge, dünyadaki rafinerilerin birbirleriyle kıyaslanabilmesini sağlar. Endeks, bir birim ham petrolden ne kadar yüksek katma değerli nihai ürün üretilebileceğini göstergesidir. Altının değerini belirleyen ons veya pırlantanın değeri olan karat benzeri rafinericilikte dönüşüm, yüksek kompleksite değeri ile ölçümlenir.

   Şu anda,

   • İzmit Rafinerisi 7,78
   • İzmir Rafinerisi 7,66
   • Kırıkkale Rafinerisi 6,32
   • Batman Rafinerisi 1,83 Nelson Kompleksitesine sahiptir. 

   Projenin tamamlanmasıyla İzmit Rafinerisi Nelson Kompleksitesi 7,78’den, dünyadaki en yüksek değerlerden birisi olan 14,5 seviyesine yükselmiş olacaktır. 

   Tüpraş’ın siyah ürün miktarı 2014 yılı itibarıyla yaklaşık %50 oranında azalarak, değerli beyaz ürün verimi toplam %80’in üzerine çıkacaktır.

  • Projenin Ana Adımları

   Yatırım 6 yılı içeren bir çalışmanın ürünüdür.

   11 Mart 2008 RUP Projesi yatırım süreci yönetim kurulu kararı,
   1 Haziran 2008 Proje sahası etüt çalışmaları,
   22 Temmuz 2008 Teknik ve ticari iki aşamalı ihale,
   26 Ağustos 2008 Halkın katılımı toplantısı,
   24 Nisan 2009 ÇED Raporu,
   17 Aralık 2009 UTE TR RUP Treunıdas RUP İnşaat ve Taahhüt Limited Şirketi Konsorsiyumu ile sözleşme,
   3 Ocak 2011 Büyük yatırım teşvik belgesi alındı, 2.338.350.929 TL.
   23 Şubat 2011 Teşvik belgesi revize edildi, 3.966.844.523TL.
   7 Temmuz 2011 Sahada hafriyat çalışmaları,
   13 Ekim 2011 İspanyol İhracat Kredi Kuruluşu CESCE ve İtalyan İhracat Kredi Kuruluşu SACE tarafından sigorta edilen kredi anlaşması uluslararası 10 finans kuruluşu ile imzalandı,
   14 Kasım 2011 Yapım süresine ilişkin süre başladı,
   17 Aralık 2011 Sahada ilk grobeton dökümü,
   31 Mayıs 2012 İlk çelik kolon montajı,
   21 Haziran 2012  
   Trade Finance Magazine, RUP Finansman işlemine Mükemmellik Ödülü’ne layık gördü.
   EMEA Financ e Magazine, RUP Finansman işlemine Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi En İyi Yapılandırılmış Finansman İşlemi Ödülü’nü verdi,
   28 Ağustos 2012 Beton Baca imalatı,
   5 Eylül 2012 İlk ekipman montajı,
   24 Aralık 2012 690 günden geri sayıma başlandı.
   7 Mayıs 2013 Projenin en ağır reaktörü,
   24 Haziran 2013 Flare çelik yapı montajı,
   7 Ekim 2013 Stratejik yatırım teşviki, 2.925.507.308 TL.
   19 Aralık 2013 Sahaya ilk enerjilendirme,
   24 Ocak 2014 Siyah ürün tankeri T. Esra (19 Bin DWT)
   5 Mayıs 2014 İskelenin son kazığı çakıldı,
   11 Haziran 2014 Yeni doğal gaz hattı rafineriye bağlandı,
   24 Haziran 2014 T. Aylin (19 Bin DWT) suya indirilerek taşıma filomuza katıldı,
   15 Eylül 2004 Flare ateşlendi.
  • Sayılar ile Fuel Oil Dönüşüm Projesi

   İnşaat Alanı

   1.523 dönüm

   Depolama tanklarının taban alanı

   42.521m2

   Tank hacmi

   663.812m3

   Hafriyat miktarı

   2 Milyon 252bin M3/ 4 milyonton Toprak

   Hafriyatta çalışan iş makinesi-kamyon sayısı

   250 adet x günde 1250 sefer x 5ay

   İnşaat demiri

   27.500Ton

   Beton 

   230 Bi nm3

   Saha betonu

   166.500 m2

   Çelik inşaat

   44.500 Ton

   Borulama

   Yer Üstü

   Yer Altı

   582 Bin Mt.
   51 Bin Mt

   Buhar 

   433 Bin Mt.

   Ekipman

   45 Bin Ton

   İzolasyon 

   Boru

   Ekipman

   342.000m2
   85Binm2

   Elektrik 

   Kablo Tavası

   Kablo çekimi 

   30.000mt
   1.750.000mt

   Enstrüman

   Kablo Tavası

   Enst.kablo çekimi 

   21.500mt

   2.060.000mt

   Entrüman montajı 

   28.000Adet

   İlklerin Projesi

   Projeninin inşaat aşamasında ülkemizde bazı ilklere imza atıldı.35 metre boyu,8 metre çapı ve 918 ton ağırlığıyla projenin en ağır ve büyük ekipmanı reaktör,Japonya’da üretiminin ardından tekparça olarak İzmit Rafinerisi BBölgesi’ndekirıhtımdan alınarak,320 tekerlekli dev TIR ile taşınarak , montajı tamamlandı.Reaktörün montajında .500 ve 900tonluk devasa vinçler kullanıldı.Reaktör,ülkemizde nakliyesi ve montajı tek parça olarak yapılan en ağır ekipman olarak tarihe geçti.Tesis,ayrıca 85 metre boyuyla dünyanın en yüksek sekizinci meşalesine (flare) sahiptir.

   Fuel Oil Dönüşüm Yatırımı Lojistik Stratejileri

   Denizyolu taşımacılığı, ürün lojistiği kapsamında inşası kararlaştırılan ve projenin bütünlüğü için büyük önem taşıyan RMK tersanesinde yapımı gerçekleştirilen ,siyah ürün tankerleri T.Esra,T.Aylin  tankerleri suya indirilerek,taşıma filomuza katıldı.

   Demir yolu vagon taşımacılığı, 297 beyaz ve 194 siyah ürün vagonunu içeren ürün taşıma filosu oluşturuldu .İzmit ve Kırıkkale Rafinerileri arasındaki yaklaşık 1 milyon ton olan yıllık toplam taşıma miktarı yatırım devreye girdikten sonra %90’ı demir yolu kanalıyla olmak üzere yıllık 1.6 milyon tona yükselecektir .İzmit Rafinerisi mevcut demir yolu dolum sahası ile tesisin demir yolu dolumsahası arasına 484 vagon kapasiteli yeni bir gareistasyonu inşa edilmektedir. 

   Bu istasyona aynı anda 5 ayrı trengel iş -gidiş ve bekleme manevraları yapabilecektir.Ayrıca rıhtım sahasındaki demir yolu dolum alanında ,8 adet 22 vagon kapasiteli boşaltım,2 adet kok yükleme ,3 adet manevra ve bekleme hattı olacaktır.İzmitRafinerisi mevcut demir yolu dolum sahasıda aynı anda 22 vagona dolum yapılabilecek kapasiteye çıkartılmıştır.

   Neden Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi?

   14 Temmuz 2009 tarih ve 2009/15199 sayılı“ Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”kapsamında Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Belgesine sahip olan 2,7 milyar ABD tutarındaki Fuel Oil Dönüşüm Projesi,ülkemiz için önemli katmadeğer yaratacak ve ithalatı azaltacak yeni yatırımları daha cazip kılmak için 15 Haziran 2012 tarih,2012/3305 sayılı“Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”kapsamında stratejik yatırım kapsamına girmiş ve bu çerçevede yapılan 19 Ekim 2012 tarihli müracaatımız ile“Stratejik Yatırım”Teşvik Belgesi alınmıştır.

  • Yatırım Kararı

   Ülkemizde tek kalemde yapılan en büyük sanayi tesisi yatırımı kararını verebilmenin altında yatan en önemli faktörler kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik performanslarının ülke normlarının çok üzerinde olmasıdır. Kanıt olarak bunların değerlendiren her iki endekste de Tüpraş’ın öncü ve üst sıralarda yer alması gösterilebilir.

   2007’de oluşturulan kurumsal yönetim endeksine 7.91 derecelendirme notu ile başlayan ve ilk şirketlerden olan Tüpraş, kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önem ve buna bağlı olarak gerçekleştirmiş olduğu iyileştirmelerle notunu 9,31 seviyesine yükselterek gelişimini sürdürmüştür.

   Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin yer aldığı BIST 30 kapsamında yer alan şirketler, çevre, biyoçeşitlilik, iklim değişikliği, insan hakları, yönetim kurulu yapısı, rüşvetle mücadele, iş sağlığı ve güvenliği kriterlerine göre yapılan değerlendirme çalışması sonucunda Tüpraş,  BIST sürdürülebilirlik endeksine giren 15 şirket içinde yer almıştır.

  • 2014 Yılı Sektörel Gelişmeler ve Finansal Sonuçlarla İlgili Yorum

   Yılın başında jeopolitik riskler, ekonomilerde görülen kısmi toparlanma ile Brent ham petrol fiyatı varilde 115 Dolar seviyesini gördü. Üçüncü çeyrek dönemde ise ABD dışında kalan bölgelerin büyüme hızlarında yavaşlama ve Ukrayna-Irak kaynaklı jeopolitik risklerdeki azalmanın etkisiyle Eylül ayında Brent ham petrol fiyatının 95 Dolar/varil düzeyine gerilemesi ile sektörde yüksek stok zararlarına neden olmuştur. 

   Ham petrol ve enerji girdi maliyetleri daha ucuz olan ABD rafinerilerinin yüksek kapasite kullanması, Ortadoğu ile Asya’da açılan yeni rafineriler, Akdeniz piyasasında ürün arzının artmasına neden olmuştur. Gelişen ülkelerle birlikte Avrupa büyüme hızındaki yavaşlamanın petrol ürünleri tüketimine olumsuz etkilerine bağlı olarak, benzin ve nafta haricindeki ürünlerin fiyat oranları gerileyerek, geçen yılın aynı döneminde 2,13 Dolar/varil olan Akdeniz rafineri marjı 1,40 Dolar/varil olarak gerçekleşmiştir.

   Temmuz ayından sonra artan bakım faaliyetleri ve yüksek seyreden benzin talepleri gibi ürün arz fazlasını dengeleyici unsurların yanında hızla düşen hampetrol fiyatlarının etkisi ile Akdeniz rafineri marjı 2013 yılı 3. çeyreğindeki 1,05 Dolar/varil düzeyinden, 3,45 Dolar/varile yükselmiştir. Bu gelişmeyle düşen petrol fiyatları nedeniyle oluşan hampetrol stok etkisine rağmen Tüpraş’ın 3. çeyrek dönem net rafineri marjı da varilde 4,13 Dolar düzeyinden 5,53 Dolar’a yükselmiştir. Böylece geçen yılın varilde 2,59 Dolar olan Tüpraş’ın net rafineri marjı yükselen döviz kurunun da etkisiyle, 2014 yılında 2,71 Dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Satış miktarı ve Akdeniz ürün fiyatlarındaki düşüşe rağmen, ortalama döviz kurundaki %16,0 yükselişin etkisiyle satış gelirleri 2013 yılının % 0,7 üzerinde gerçekleşmiştir.

   Uluslararası fiyatlardaki düşüşten kaynaklanan negatif ham petrol ve ürün stok etkisine rağmen faaliyet karı %11 artarak 402 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Faiz ve döviz kurunda yaşanan yükselişin neden olduğu giderlerin etkisiyle vergi öncesi kar ise geçen yılın %18 altında, 279 milyon TL seviyesinde, Fuel Oil Dönüşüm Projesi yatırım teşvikinden kaynaklanan 977 Milyon TL ertelenmiş vergi geliri nedeniyle de net dönem karı 1.246 milyon TL olmuştur.

  • Yeni Yatırım ile Motorin Pompa Fiyatlarında Bir Değişiklik Olacak mı?

   Ham petrol ve petrol ürün fiyatları uluslararası piyasalarda belirlenmektedir. Ülkemizde petrol piyasası kanununda da belirlendiği üzere petrol ürünlerinin yurtiçi rafineri satış fiyatları en yakın piyasa olan Akdeniz piyasa fiyatları esas alınarak belirlenmektedir.

   Nihai petrol ürünü fiyatı 3 bileşen oluşmaktadır. Bunlar;

   • Rafineri satış fiyatı/İthalat fiyatı,
   • Dağıtıcı şirket/Bayi maliyet ve kar payı,
   • Sabit tutarlı ÖTV ve ÖTV dahil olmak üzere yukarıdaki toplam tutar üzerinden hesaplanan KDV’dir.

   Rafineri fiyatı bize en yakın uluslararası piyasa olan CIF Cenova fiyatları esas alınarak belirlenmektedir. Ürün fiyatlaması tamamen şeffaf olarak EPDK ile mutabakatla belirlenmekte ve denetlenmektedir. Rafineri satış fiyatlarına uluslararası piyasalardaki değişimler dolar kurundaki değişimler de göz önüne alınarak belirlenen sistemde otomatik olarak ürün fiyatlarına yansıtılmaktadır.

   Fiyatlardaki düşüş ve artışın aynı oranda pompa fiyatlarına yansımamasının nedeni, kur değişiminin yanı sıra uygulanan sabit ÖTV tutarıdır. Örneklemek gerekirse 8 Temmuz 2014‘ten itibaren motorin rafineri satış fiyatlarında 5 kez indirime gidilmiş ve toplam % 20,4’lük indirim yapılmıştır. Oysa bu indirim litre başına uygulanan sabit ÖTV tutarı nedeniyle pompa fiyatlarına sadece %8,9 olarak yansımıştır.

   Yeni Projenin Ham Su Gereksinimi Nasıl Karşılanacak?

   Rafineriler üretim ve acil durum yangın sistemleri için suya ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle rafineriler kurulurken su kaynaklarına yakın bölgeler tercih edilir. Aynı şekilde İzmit Rafinerisi kurulurken de Sapanca Gölü’nden su sağlanacağı, protokollerde dikkate alınmıştır. Buna rağmen Tüpraş özelleştirme sonrası dönemde verimli kullanım ve geri kazanımına yönelik yatırımlar neticesinde gölden çekilen su miktarını %42 oranında azaltmıştır.

   Ek olarak, gölden çekilen toplam su miktarının yalnızca %5’inin kullanılmasına rağmen, çevresel duyarlılık ve sosyal sorumluluk anlayışımızın gereği olarak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ile geliştirilen işbirliği ile gri su kullanımına ilişkin 50 milyon TL’lik yatırıma başlanmış ve kısmen devreye alınmıştır. Yatırım Mayıs 2015’te tamamlandığında İzmit Rafinerisi’nin artacak su gereksiniminin önemli bir kısmı atık suyun arıtılması yoluyla karşılanmış olacaktır.

  • Yeni Projenin Çevresel Etki Boyutu
   Projenin tasarım aşamasında tüm çevresel etkiler dikkate alınarak AB standartlarına uygun teknoloji ve proses seçimi yapılmıştır. Enerji verimliliğindeki artış ile sağlanacak emisyon azalımının yanı sıra doğal gaz kullanımının maksimize edilmesi ile baca gazı salınımı çevresel normların altında olacaktır. Bunun yanı sıra atık su arıtımında biyolojik ve kimyasal arıtım için gerekli yatırımlar yapılarak limitlerin altında deşarj sağlanmaktadır.

Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni'ni incelemenizi rica ederiz.

[Siteyi ve uygulamayı kullanmanızı analiz etmek.] için çerez kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.

xKabul Ediyorum