İşleme Kapasitesi

İzmir Rafinerisi, Türkiye'nin giderek artan petrol ürünleri ihtiyacını karşılamak hedefiyle 1972 yılında işletmeye alınmıştır. 3 milyon ton/yıl ham petrol işleme kapasitesiyle üretime başlayan rafineride zaman içinde gerçekleştirilen önemli kapasite artırımları ve ünite modernizasyonları sonucu ham petrol işletme kapasitesi 11,9 milyon ton/yıl olarak tescil edilmiştir.

7,66

Nelson Kompleksitesi

7,66 Nelson Kompleksitesi’ne sahip olan Rafineri’de, 2018 yılında 9,4 milyon tonu ham petrol olmak üzere yarı mamuller dâhil toplam 9,7 milyon ton şarja verilerek tam kapasite kullanım gerçekleştirilmiştir.

2,5 Milyon m3

Depolama Kapasitesi

2018 yılında ana ürünler olarak LPG, nafta, benzin, jet yakıtı, motorin, baz yağ, kalorifer yakıtı, fuel oil, bitüm, wax, ekstrakt ve diğer ürünlerden oluşan, satılabilir 9,4 milyon ton petrol ürünü üretilmiştir. İzmir Rafinerisi, Türkiye’de 400 bin ton/yıl kapasiteli makine yağları üretim kompleksine sahip tek rafineridir.

İzmir Rafinerisi’nde, 2018 yılında 7,9 milyon tonu yurt içinde olmak üzere toplam 10,1 milyon ton ürün satışı gerçekleştirilmiştir.

10,1 Milyon Ton

Satış

1.437

Personel Sayısı