Müşteri Kayıt Süreci İçin Gerekli Evraklar

 • Acente
 • Akaryakıt
 • Bazyağ
 • Bitüm
 • Extract
 • İhrakiye-Bunker
 • İhrakiye-Jet
 • Kükürt
 • LPG
 • Petrokok
 • Solvent
 • Wax

Acente

 1. Müşteri Kayıt / Değişiklik Formu (ıslak imzalı + kaşeli)
 2. Vergi Levhası  (internet çıktısı)
 3. Ticaret sicil gazetesi (güncel – internet çıktısı)
 4. İmza Sirküleri (güncel – noter onaylı)
 5. Acente yetki belgesi ya da gemi söküm belgesinin noter onaylı kopyası
 6. Müşteri Portalı Başvuru Formu

Akaryakıt

 1. Müşteri Kayıt / Değişiklik Formu (ıslak imzalı + kaşeli)
 2. Vergi Levhası  (internet çıktısı)
 3. Ticari Sicil Gazetesi (güncel – internet çıktısı)
 4. İmza Sirküleri (güncel – noter onaylı)
 5. Müşteri Uyum Beyanı Yazısı (ıslak imzalı + kaşeli)
 6.  EPDK’dan alınmış Dağıtıcı Lisansı’ nın kopyası (tüm lisans / özel + genel hükümler – Lisans yürürlüğe girmiş fakat firmaya aslı gelmemiş ise EPDK Lisans yazısı da geçici olarak kabul edilecektir.
 7. Müşteri Portalı Başvuru Formu
 8. Müşteri Portalı Protokolü

Bazyağ

 1. Müşteri Kayıt / Değişiklik Formu (ıslak imzalı + kaşeli)
 2. Vergi Levhası  (internet çıktısı)
 3. Ticari Sicil Gazetesi (güncel – internet çıktısı)
 4. İmza Sirküleri (güncel – noter onaylı)
 5. Müşteri Uyum Beyanı Yazısı (ıslak imzalı + kaşeli)
 6. Madeni yağ üreticisi ise EPDK’dan alınmış Madeni Yağ Lisansının bir kopyası (tüm lisans / özel + genel hükümler)
 7. Faaliyet Belgesi (noter onaylı)
 8. Müşteri Portalı Başvuru Formu
 9. Müşteri Portalı Protokolü

Bitüm

 1. Müşteri Kayıt / Değişiklik Formu (ıslak imzalı + kaşeli) 
 2. Vergi Levhası  (internet çıktısı)
 3. Ticari Sicil Gazetesi (güncel – internet çıktısı)
 4. İmza Sirküleri (güncel – noter onaylı)
 5. Müşteri Uyum Beyanı Yazısı (ıslak imzalı + kaşeli)
 6. Bağlı olunan Sanayi Odası tarafından hazırlanmış ve TOBB tarafından onaylanmış güncel Kapasite Raporu’nun noter onaylı kopyası veya ihalesi kazanılmış kurumdan alınmış ilgili yıllık asfalt ihtiyacını belirten yazı. 
 7. Faaliyet Belgesi (noter onaylı)
 8. Müşteri Portalı Başvuru Formu
 9. Müşteri Portalı Protokolü
Not:

Ortaklık yapısı olan şirketler için yukarıda belirtilen belgelerden ticaret sicil gazetesi dışında tüm evraklar hem şirketler için ayrı ayrı hem de ortaklık için ibraz edilmeli ve ortaklık sözleşmesi tarafımızla paylaşılmalıdır.

Extract

 1. Müşteri Kayıt / Değişiklik Formu (ıslak imzalı + kaşeli) 
 2. Vergi Levhası  (internet çıktısı)
 3. Ticari Sicil Gazetesi (güncel – internet çıktısı)
 4. İmza Sirküleri (güncel – noter onaylı)
 5. Müşteri Uyum Beyanı Yazısı (ıslak imzalı + kaşeli)
 6. EPDK’dan alınmış Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurtiçi ve Yurtdışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Uygunluk Belgesi
 7. Faaliyet Belgesi (noter onaylı)
 8. Müşteri Portalı Başvuru Formu
 9. Müşteri Portalı Protokolü

ihrakiye-Bunker

 1. Müşteri Kayıt / Değişiklik Formu (ıslak imzalı + kaşeli) 
 2. Vergi Levhası  (internet çıktısı)
 3. Ticari Sicil Gazetesi (güncel – internet çıktısı)
 4. İmza Sirküleri (güncel – noter onaylı)
 5. Müşteri Uyum Beyanı Yazısı (ıslak imzalı + kaşeli)
 6. EPDK’dan alınmış Dağıtıcı Lisansı’nın (İhrakiye teslimi alt başlıklı) ya da İhrakiye teslimi lisansının kopyası (tüm lisans / özel + genel hükümler – Lisans yürürlüğe girmiş fakat aslı gelmemiş ise EPDK Lisans yazısı da geçici olarak kabul edilmektedir.)
 7. Müşteri Portalı Başvuru Formu
 8. Müşteri Portalı Protokolü

İhrakiye-Jet

 1. Müşteri Kayıt / Değişiklik Formu (ıslak imzalı + kaşeli)
 2. Vergi Levhası (internet çıktısı)
 3. Ticari Sicil Gazetesi (güncel – internet çıktısı)
 4. İmza Sirküleri (güncel – noter onaylı)
 5. Müşteri Uyum Beyanı Yazısı (ıslak imzalı + kaşeli)
 6. EPDK’dan alınmış Dağıtıcı Lisansı’nın (İhrakiye teslimi alt başlıklı) ya da İhrakiye teslimi lisansının kopyası (tüm lisans / özel + genel hükümler – Lisans yürürlüğe girmiş fakat aslı gelmemiş ise EPDK Lisans yazısı da geçici olarak kabul edilmektedir.)
 7. Müşteri Portalı Başvuru Formu
 8. Müşteri Portalı Protokolü

Kükürt

 1. Müşteri Kayıt / Değişiklik Formu (ıslak imzalı + kaşeli)
 2. Vergi Levhası  (internet çıktısı)
 3. Ticari Sicil Gazetesi (güncel – internet çıktısı)
 4. İmza Sirküleri (güncel – noter onaylı)
 5. Müşteri Uyum Beyanı Yazısı (ıslak imzalı + kaşeli)
 6. Faaliyet Belgesi (noter onaylı)
 7. Müşteri Portalı Başvuru Formu
 8. Müşteri Portalı Protokolü

LPG

 1. Müşteri Kayıt / Değişiklik Formu (ıslak imzalı + kaşeli) 
 2. Vergi Levhası  (internet çıktısı)
 3. Ticari Sicil Gazetesi (güncel – internet çıktısı)
 4. İmza Sirküleri (güncel – noter onaylı)
 5. Müşteri Uyum Beyanı Yazısı (ıslak imzalı + kaşeli)
 6.  EPDK’dan alınmış Dağıtıcı Lisansı’ nın kopyası (tüm lisans / özel + genel hükümler – Lisans yürürlüğe girmiş fakat firmaya aslı gelmemiş ise EPDK Lisans yazısı da geçici olarak kabul edilecektir.
 7. Müşteri Portalı Başvuru Formu
 8. Müşteri Portalı Protokolü

Petrokok

 1. Müşteri Kayıt / Değişiklik Formu (ıslak imzalı + kaşeli) 
 2. Vergi Levhası  (internet çıktısı)
 3. Ticari Sicil Gazetesi (güncel – internet çıktısı)
 4. İmza Sirküleri (güncel – noter onaylı)
 5. Yurtiçi Petrokok Tüketim Taahhütname Formu veya İhraç Kayıtlı Petrokok Tüketim Taahhütname Formu
 6. Faaliyet Belgesi (noter onaylı)
 7. Müşteri Portalı Başvuru Formu
 8. Müşteri Portalı Protokolü

Solvent

 1. Müşteri Kayıt / Değişiklik Formu (ıslak imzalı + kaşeli)
 2. Vergi Levhası  (internet çıktısı)
 3. Ticari Sicil Gazetesi (güncel – internet çıktısı)
 4. İmza Sirküleri (güncel – noter onaylı)
 5. Müşteri Uyum Beyanı Yazısı (ıslak imzalı + kaşeli)
 6. EPDK’dan alınmış Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurtiçi ve Yurtdışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Uygunluk Belgesi
 7. Faaliyet Belgesi (noter onaylı)
 8. Müşteri Portalı Başvuru Formu
 9. Müşteri Portalı Protokolü

Wax

 1. Müşteri Kayıt / Değişiklik Formu (ıslak imzalı + kaşeli)
 2. Vergi Levhası  (internet çıktısı)
 3. Ticari Sicil Gazetesi (güncel – internet çıktısı)
 4. İmza Sirküleri (güncel – noter onaylı)
 5. Müşteri Uyum Beyanı Yazısı (ıslak imzalı + kaşeli)
 6. Müşteri Portalı Başvuru Formu
 7. Faaliyet Belgesi (noter onaylı)
 8. Müşteri Portalı Protokolü