EN

İşbirliklerimiz

Günümüzün değişen koşulları ile birlikle firmaların kendi ArGe kaynaklarını kullanarak yenilikçi olmayı başarması mümkün değildir, firmaların kendi kaynaklarını dışarıdaki kaynaklarla bütünleştirmesi gerekmektedir. Tüpraş, “açık inovasyon” adlandırılan bu yaklaşımını benimseyerek; ArGe Faaliyetlerinin sadece üniversite işbirlikleri ile değil, diğer paydaşlarla da şirket dışına yayılmasına önem vermektedir.

 • Uluslararası Proje İşbirlikleri

  AB Çerçeve Programları ve Horizon 2020 Projelerimiz

  Avrupa Birliği Çerçeve Programları (AB ÇP) Avrupa’nın bilim, teknoloji politika ve uygulamalarının uyumlaştırılması amacıyla ilki 1984 yılında başlatılmıştır. Çerçeve Programları araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek, üniversite-sanayi işbirliğini teşvik etmek, AB üye ülkeleri, AB aday ülkeleri ve AB’nin işbirliği yaptığı diğer ülkeler ile AB politikalarına ilişkin farklı alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla yürütülmektedir.

  2007-2013 yıllarını kapsayan süreçte AB 7. Çerçeve Programı yürütülmüştür. Avrupa Birliği’nin yeni dönem Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı olan Horizon 2020 ise 2014-2020 yılları arasında Avrupa Komisyonu tarafından yürütülecektir.

  Tüpraş’ın dahil olduğu 4 AB Horizon 2020 projesi Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmeye hak kazanmıştır.

  İşbirliklerimiz
  İşbirliklerimiz

  Horizon 2020: INTEGROIL - Demonstration of a Decision Support System for a Novel Integrated Solution aimed at Water Reuse in the Oil&Gas Market

  INTEGROIL ileri atık su arıtım teknolojilerini, petrol endüstrisi atık su geri kazanımı ve petrol endüstrisinde kaynak korunumu alanlarında uygulamayı, sektör ihtiyaçlarına göre günümüz teknolojilerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Ayrıca proje kapsamında geliştirilecek karar destek sistemiyle enerji verimliliği ve kaynak azaltımı hedeflenmektedir.

  Horizon 2020: SafeAST - Continuous structural condition tank integrity monitoring of Above Ground Storage

  Sektörde düzeltici bakım yerine önleyici bakımların önem kazanması ve bakım maliyetlerinin yüksek olması servis esnasında izleme sistemlerine olan ilgiyi arttırmıştır. Tank boşaltımına ihtiyaç duyulmadan takip sağlanabilecek, tank yakıt seviyesi ve sıcaklığa ek olarak geliştirilen sistem ile korozyon takibi yapılabilecektir.

  Horizon 2020: Indus3Es - Industrial Energy and Environment Efficiency

  Endüstrilerdeki proseslerden çıkan düşük kalitedeki atık ısıların geri kazanımı ve yeniden değerlendirilmesi amacıyla inovatif, yeni koşullara uyarlanabilen, kompakt ve ekonomik olarak rekabetçi absorpsiyon ısı dönüştürücüsü geliştirilmesi hedeflenmiştir.

  Endüstrilerdeki proseslerden çıkan düşük kalitedeki atık ısıların geri kazanımı ve yeniden değerlendirilmesi amacıyla inovatif, yeni koşullara uyarlanabilen, kompakt ve ekonomik olarak rekabetçi absorpsiyon ısı dönüştürücüsü geliştirilmesi hedeflenmiştir.

  Ayrıntılı bilgi için: http://www.indus3es.eu/

  This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation program under Grant Agreement n° 680738

  Horizon 2020:FUDIPO (Future Directions of Production Planning and Optimized Energy and Process Industries)

  FUDIPO projesinin amacı, farklı birimlerden farklı kontrol seviyelerinin entegre edilerek büyük ölçekli hatta şirket düzeyinde, optimizasyon sisteminin geliştirilmesi, valide edilmesi ve uygulanmasıdır. Proje kapsamında matematiksel modelleme ve simülasyon çalışmaları pilot tesislerde ve gerçek ünitede yapılan testler ile birleştirerek entegre sistem geliştirilecek ve farklı sektörler için test edilecektir.

  FP7: CitInes - Design of a decision support tool for sustainable, reliable and cost-effective energy strategies in cities and industrial complexes

  Enerji üretimi dağıtımı ve depolanması için sistem gerekliliklerini göz önünde bulundurarak; yatırım kararlarının ekonomik finansal ve çevresel etkileri açısından değerlendirilmesi, enerji stratejilerinin optimizasyonu, finansal ve çevresel risk analizi konularında bir matematik model / yazılım geliştirme çalışmaları yapılmıştır.

  Ayrıntılı bilgi için: http:/www.citines.com/

  CitInES is a Collaborative Project under the 7th Framework Programme, co-funded by the European Commission N°288295

  EUREKA Projelerimiz

  Horizon 2020 Programının yanı sıra öne çıkan ArGe platformlarından bir diğeri de EUREKA’dır. EUREKA pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği uluslararası işbirliği platformudur.

  EUREKA pazar odaklı ArGe aktivitelerini amacıyla kurulmuş hükümetler arası bir organizasyondur. Bu ağ, kırkın üzerinde Avrupa ekonomisini bir araya getirmekte ve ek olarak İsrail, Güney Kore ve Kanada’yı da kapsamaktadır.

  Horizon 2020 Programının yanı sıra öne çıkan ArGe platformlarından bir diğeri de EUREKA’dır. EUREKA pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği uluslararası işbirliği platformudur.

  EUREKA pazar odaklı ArGe aktivitelerini amacıyla kurulmuş hükümetler arası bir organizasyondur. Bu ağ, kırkın üzerinde Avrupa ekonomisini bir araya getirmekte ve ek olarak İsrail, Güney Kore ve Kanada’yı da kapsamaktadır.

  ASPHALTGEN - New Self-Healing Asphalft Agglomerate For More Durability And Low Maintenance Of Surface Roads

  Projede, bitümün/ asfaltın kendini iyileştirme (self healing) özelliğini iyileştirilmesi amacıyla tasarım ve sentezi çalışmaları yürütülmüştür. Literatürde bitümün/asfaltın kendini iyileştirme özelliğinin belirlenmesinde kullanılan genel geçer bir yöntem bulunmadığından proje çalışmaları kapsamında bu amaçla yeni yöntem geliştirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

  HEROES - High Efficiency Refinery Optimisation Systems

  Enerji verimliliği odaklı operasyon sağlayacak optimizasyon sistemi ile, enerji tüketiminin azaltılması ve Distilasyon ünitelerinin marjinal karının arttırılması hedeflenmiştir.

 • Avrupa Birliği Platformları Çalışmalarımız

  EURtOGIA+

  EUREKA programı içindeki EUROGIA+ platformunun misyonu; enerji tüketimindeki artışı karşılamak, iklim değişiminin önüne geçmek ve kamu/özel iştirak ArGe ortaklığı ile sürdürülebilir yatırımlar sağlamaktır. Uluslararası ve çok ortaklı olması zorunlu bu projelerden desteklenecek olanların karar mekanizması ise EUROGIA+ Yönetim Kurulu ve teknik değerlendirmenin yapıldığı Eurogia+ teknik komitesidir. Tüpraş; Eylül 2010 itibariyle üyelik işlemlerini tamamlayarak EUROGIA+ Platformunun Yönetim Kuruluna seçilmiştir. Tüpraş EUROGIA+a katılımıyla, geleceğin teknolojilerine yön veren firmalarla ayni platformda ArGe projelerinde yer alma ve sunulan projeleri denetleme fırsatını yakalamıştır, Tüpraş platforma seçilen ilk Türk kuruluş olmuştur. Tüpraş Eurogia2020 üyeliğinden ayrılmıştır; ancak platform ile ilişkileri devam etmektedir.

  ASPIRE

  A.SPIRE kar amacı gütmeyen, SPIRE kamu-özel ortaklığında (Public-Private Partnership PPP) partner olarak özel sektörü temsil eden ve Horizon 2020 Çerçeve Programının bir parçası olarak kurulmuş uluslararası bir dernektir.

  ASPIRE

  Dernek, Avrupa dan onun üzerinde ülkeden katılan doksandan fazla endüstriyel ve araştırma kuruluşlarını temsil etmektedir. ASPIRE ın hedefi, kaynakları etkin kullanacak proses endüstrilerine katkıda bulunacak kolaylaştırıcı teknolojilerin ve en iyi uygulamaların geliştirilmesini sağlamaktır.

  Tüpraş, A.SPIRE platformuna katılan ilk Türk şirketi olma özelliğini taşımaktadır. AB politika ve projelerine yön veren ve Avrupa Komisyonu'nun özel sektörü temsilen doğrudan muhatap aldığı platformlara katılım ülkemiz için de büyük önem taşımaktadır.

 • Üniversite İşbirlikleri

  Tüpraş ArGe Merkezi stratejisinin en temel taşlarından biri üniversite-sanayi işbirlikleridir. Bu işbirlikleri ile beklenen ülke ve şirketimiz ortak değerlerinin tasarruf altına alınıp, işbirliği kültürünü gerek şirket içinde gerek ise sektör genelinde yaymak ve üniversitelerimizin ilgili bölümlerini ArGe merkezimizin paydaşı olarak değerlendirmektir. Bu kapsamda pek çok projede farklı üniversiteler ile işbirliği yapılmıştır.

  • Ege Üniversitesi
   Ege Üniversitesi
  • Boğaziçi Üniversitesi
   Boğaziçi Üniversitesi
  • Koç Üniversitesi
   Koç Üniversitesi
  • Kocaeli Üniversitesi
   Kocaeli Üniversitesi
  • Orta Doğu Teknik Üniversitesi
   Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  • Gebze Teknik Üniversitesi
   Gebze Teknik Üniversitesi
  • İstanbul Teknik Üniversitesi
   İstanbul Teknik Üniversitesi
  • Özyeğin Üniversitesi
   Özyeğin Üniversitesi

Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni'ni incelemenizi rica ederiz.

[Siteyi ve uygulamayı kullanmanızı analiz etmek.] için çerez kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.

xKabul Ediyorum