EN

Güvenlik Politikası

Petrol sektöründe performansına özenilen, çevre ve yaşam değerlerine saygılı, öncü bir şirket olma hedefini benimseyen Tüpraş’ın, tüm gücünü kesintisiz bir biçimde bu hedefe yönlendirebilmesi için, güvenlik risk ve ihlallerine karşı caydırıcı önlemler almak, görev alanı içerisinde meydana gelebilecek olayları yasal düzenlemeler çerçevesinde önlemek, doğabilecek zararları asgari seviyeye indirmek ve bu konudaki yasal yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla Tüpraş;

 • Çağdaş güvenlik yönetimi uygulamalarını gerçekleştirmeyi, ulusal ve uluslararası güvenlik normlarına uymayı,
 • Güvenlik uygulamalarını insan haklarına saygılı, yasalara uygun ve kurum kimliğine yakışır bir biçimde sürdürmeyi,
 • Çalışanlarında, çözüm ortakları ve tedarikçilerinde güvenlik bilincini geliştirmeyi, tüm çalışanları ve iş ortaklarıyla güvenlik kurallarını eksiksiz uygulamayı,
 • Bütün güvenlik ihlalleri için tespit, raporlama ve kayıt sistemleri oluşturmayı ve süratle müdahale etmeyi,
 • Güvenlik önlemlerini çalışanlarının iş emniyetini tehlikeye atmaksızın, iş süreçlerini asgari etkileyecek şekilde uygulamayı,
 • Güvenlik personeli ve güvenlik sistemiyle, çalışanlar ve üçüncü şahıslar arasında güven duygusu oluşturmayı,
 • Güvenlik önlemlerinin uygulanmasında; devletin güvenlik birimleri, ilgili kamu kuruluşları, Koç Topluluğu Şirketleri ve çevre kuruluşlar ile koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalışmayı,
 • Güncel güvenlik riskleri, güvenlik uygulamalarındaki gelişmeler ve şirket güvenlik sistemlerini takip ederek sürekli iyileştirmeyi,
 • Gerektiğinde kriz/acil yönetim uygulamalarına süratle geçmeyi,
 • Güvenlik personelini ve sistemlerini, eğitim, test, tatbikat ve denetlemelerle göreve her zaman hazır bulundurmayı, eksiklik ve zafiyetleri gidermeyi,
 • Güvenlik araç, gereç, teçhizat ve sistemlerini bakımlı ve çalışır durumda tutmayı,
 • Silah ve zor kullanma yetkisi dâhil olmak üzere tüm yetkilerini, yasalara uygun, zorunluluk ve dengeli güç kullanım prensiplerini dikkate alarak görev alanı içerisinde uygulamayı,

taahhüt etmektedir.

  Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni'ni incelemenizi rica ederiz.

  [Siteyi ve uygulamayı kullanmanızı analiz etmek.] için çerez kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.

  xKabul Ediyorum