Bitüm Emülsiyonları Nedir?

Bitüm emülsiyonları; bitüm ve su fazlarının emülgatör yardımı ile stabil bir yapıda oluşturdukları, sıvı-sıvı karışım halindeki bitümlü bağlayıcı ürünlerdir.

Bitüm emülsiyonları bitüm küreciklerinin su fazı içinde dağılmasından oluşur. Bu dağılımda, bitüm küreciklerinin birbirine yapışmasını önlemek amacıyla emülgatör kullanılır. Son ürün, mikron boyutundaki bitüm küreciklerinin elektrostatik yükler yardımı ile su fazı içerisinde emülsiyon halinde tutulması ile elde edilir.

Bitüm emülsiyonu üretiminde kürecik boyutu ve stabil bir dağılım olması oldukça önemlidir. Bu dağılımı sağlamak amacıyla belirli orandaki bitüm ile emülsiyon çözeltisi koloidal değirmenden geçirilmektedir. Ürünün stabilitesi karışımdaki dar kürecik boyutu dağılımı ile sağlanmaktadır.

Emülsiyon üretiminde kullanılan emülgatör tipine göre anyonik, katyonik veya noniyonik emülsiyon çeşitleri bulunmaktadır. Kesilme hızına göre de sınıflandırılan bitüm emülsiyonları, çabuk kesilen (RS-Rapid Setting), orta hızda kesilen (MS-Medium Setting) ve yavaş hızda kesilen (SS-Slow Setting) olarak 3 sınıfa ayrılmaktadır.

Tüpraş’ta 2021 yılı itibariyle çeşitli sınıflarda katyonik çabuk kesilen (CRS) bitüm emülsiyonları üretimi ve satışı yapılmaya başlanmıştır.

Avantajları sebebiyle sathi kaplama uygulamalarında katyonik bitüm emülsiyonları anyonik ve noniyonik emülsiyonlara kıyasla daha çok tercih edilmektedir. Soğuk uygulama imkânıyla kullanılan makinelerin basitleştirilmesine katkıda bulunmuştur. Bu sayede mevsim değişiminden minimum etkilenerek, nemli ve soğuk hava koşullarında uygulama avantajı da sunmaktadır.

Katyonik çabuk kesilen bitüm emülsiyonları, çabuk kesilme özelliği sayesinde kullanılan agreganın veya yolun neminden etkilenmeden, yolun trafiğe açılma süresini kısaltır.

Katyonik bitüm emülsiyonlarının, farklı tip agregalara yapışma özelliği yüksektir. Bu özelliği sayesinde aynı miktarda anyonik emülsiyon ile yapılan kaplamalara göre kullanılan bitüm yüzdesi katyonik emülsiyonlarda daha düşüktür.

 

Bitüm Emülsiyonları Kullanım Alanları ve Uygulanması

..
Sathi kaplama (Chip seal), mevcut bir yolu korumak ve ömrünü uzatmak için kullanılan bir yüzey uygulamasıdır. Mevcut kaplama üzerine ince bir tabaka halinde asfalt emülsiyonu uygulanmasının ardından uygun boyutlardaki agreganın serilip sıkıştırılması ile uygulama gerçekleştirilir. Uygulama ile asfalt tabakası üzerine bir bariyer oluşturularak yolun çevre, nem vb. etkilerden korunması sağlanır.

İnceltilmiş “asfalt emülsiyonu” olarak yüzeye püskürtülerek uygulanan Yüzey Koruyucu (Fog seal), kaplamayı yıpratan trafik ve çevre etkilerinden korumak amacı ile kullanılır. Kaplamanın ekonomik ömrüne yaklaşık 1-4 yıl arası ilave eden, oksidasyon ve yüzey koşullarının etkisi ile agrega sökülmesini engelleyen etkili bir bakım yöntemidir. Düzenli olarak uygulandığında her bir uygulama ile kaplama kullanım ömrü uzatılır.

Bitümlü Harç Kaplama (Slurry seal)  çeşitli gradyasyondaki agrega, “asfalt emülsiyonu” ile farklı dolgu malzemeleri ve suyun, yol tasarımına uygun oranlarda karıştırılması ile elde edilerek, yüzey kaplamalarında serilerek kullanılan bir karışımdır. Uygulamada homojen bir görünüm arz eden slurry seal harcı mevcut çatlakları doldurur, yüzeye sıkıca bağlanır, alt tabakaya su geçirimini ortadan kaldırır, lastik sürtünme direnci yüksek bir zemin elde edilmesini sağlar.

Bitüm emülsiyonları, çeşitli yüzeylerde bağlayıcılığa sahip olduğu için yalıtım ve onarım işlerinde kullanılır. Asfalt kaplamalardaki çatlakları onarır, yama yapılan eski ve yeni asfalt tabakası birleşim yerlerinde geçirimsizlik sağlar.

Ayrıca bitüm emülsiyonlarının artırılmış tutunma özelliği sayesinde, üzerine yapılan membran ve izolastik uygulamalarından daha iyi sonuç alınmasını sağlar. Emülsiyon ürünleri bitümlü membran uygulamasından önce astar olarak da kullanılmaktadır.

Bitüm emülsiyonlarının üstün yapışma özelliği sayesinde, üstüne uygulanan bitümlü membranların, yüzeye daha sağlam ve boşluksuz yapışmasını sağlar. Bununla birlikte maliyeti düşük ve geçirimsiz bir yüzey oluşturmak istenilen yol yapımında, emülsiyon astar malzemesi olarak kullanılmaktadır.

 

Emuphal-T Kullanım Kolaylığı 

..
 
 • Oda sıcaklıklarındaki düşüş viskozitesi sayesinde yüzeylerdeki miktro çatlarlara ve boşluklara daha iyi nüfus eder. Böylelikle aynı alanda kullanılan az miktarda ürün kullanımı ile malzeme ekonomisine katkıda bulunur.
 • Yüksek adezyonu ile asidik ve bazik minerallere güçlü ve kalıcı şekilde bağlanabilir.  
 • Düşük uygulama sıcaklığına sahiptir (40-80 oC). 
 • Sürdürülebilirlik çerçevesinde alternatif ürünlere göre daha çevreci ve enerji tasarrufuna katkıda bulunan bir üründür. 
 • Düşük sıcaklığı sayesinde kullanımı emniyetlidir.
 • Yağmurlu havalarda bile kullanıma uygun olması sayesinde daha uzun uygulama sezonu sağlar. 
 • Az miktarda hazırlanabilir/ kullanılabilir bir üründür.
 • Katyonik bitüm emülsiyonu kullanımında bitümle kaplanmamış agrega miktarı daha azdır. Yüzeye homojen dağılımı sebebiyle aynı kalınlıktaki kaplamalara kıyasla daha yüksek geçirimsizlik sağlar. 

Emuphal-T Maliyet Avantajı

..
 • Az miktarda hazırlanabilir/kullanılabilir bir üründür.
 • Oda sıcaklıklarındaki düşüş viskozitesi sayesinde yüzeylerdeki mikro çatlaklara ve boşluklara daha iyi nüfuz eder. Böylelikle aynı alanda kullanılan az miktardaki ürün ile malzeme ekonomisine katkıda bulunur. 

Emuphal-T Çevre Dostu 

..
Emuphal-T yol yapım aşamasındaki alternatif ürünlere göre yaklaşık %75 oranında daha az üretimden sona aşamaya kadar olan operasyonlarda toplamda yaklaşık %50 oranında daha az karbondioksit (CO2) salınımı ile çevreye duyarlı bir üründür.

Emuphal-T Ürünlerimiz

Tüpraş Rafinerilerimizde aşağıdaki sınıflarda ve kalite standardlarına uygun ürünler satışa sunulmaktadır. 

Ürün spesifikasyonlarımız yasal gereklilikleri karşılamaktadır

 • Bitüm  TS EN 13808:2013
 • AB pazarı standartlarına uyumluluk  CE sertifikası