EN

Çevre Yönetim Sistemi

           Çevre Yönetimi Politikası

Tüm iş süreçlerinde çevre ve insan odaklı politikalar izlemeyi ilke edinmiş olan Tüpraş;

 • Doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı,
 • Çevresel risklerini etkin bir biçimde yöneterek sürekli iyileştirmeyi,
 • Teknolojiyi yakından takip ederek sektöre özgü çevre sorunlarına yönelik çözüm yolları geliştirmeyi,
 • Tüm yatırımlarında çevresel etkileri değerlendirmeyi ve etkilerin en aza indirilmesini sağlayacak mevcut en iyi teknikleri dikkate almayı,
 • Çevre ile ilgili tüm ulusal mevzuat gerekliliklerine uymayı,
 • İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin farkında olmayı ve sürece katkı sağlamayı,
 • Sürdürülebilir kalkınma ilkesini destekleyecek faaliyetlerde bulunmayı,
 • Çalışanların, yüklenicilerin ve diğer çözüm ortaklarının çevre bilinçlerini geliştirmeyi, taahhüt eder.

Tüpraş’ın bu hedeflere ulaşması için tüm işyerlerinde:

 • SEÇ standartlarının anlaşılması, benimsenmesi, uygulanması ve denetlenmesi tüm çalışanların öncelikli görevidir,
 • Yürürlükteki kanunlara, yönetmeliklere ve standartlara kesinlikle uyulacaktır,
 • Çalışanlarımıza sağlıklı, emniyetli ve temiz bir çalışma ortamı sağlanacaktır,
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanan tüm SEÇ riskleri belirlenecek, kök nedenler incelenecek ve bu risklerin  kabul edilebilir, en düşük seviyeye indirilmesi için koruyucu önlemler ile programlar kararlılıkla uygulanacaktır. Uygulamalar sonuç odaklı olacak ve sürekli sorgulanıp iyileştirmeler gerçekleştirilecektir,
 • Çalışmalarımız sırasında meydana gelen olumsuzluklara hızlı ve etkin müdahale edilecek, çalışanların meslek hastalıkları veya yaralanmaları durumunda ilk yardım ve tedavileri  için gerekli tıbbi hizmetler sağlanacaktır,
 • Emisyonlar sürekli izlenecek, doğal kaynakların daha verimli kullanımı ve atıkların azaltılıp geri kazanılması sağlanacaktır,
 • Çalışanlarımızın SEÇ konusunda yapacağı öneriler titizlikle değerlendirilerek uygun olduğuna karar verilenler uygulamaya konulacaktır,
 • Çalışanlarımıza ve müteahhit çalışanlarına SEÇ konusunda eğitim verilecek, ziyaretçiler ise bilgilendirilecek ve uyarılacaklardır,

Belirlenen hedefler doğrultusunda performansımız izlenecek ve kamuoyuna düzenli bilgi akışı sağlanacaktır,

Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni'ni incelemenizi rica ederiz.

[Siteyi ve uygulamayı kullanmanızı analiz etmek.] için çerez kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.

xKabul Ediyorum