EN

Çalışma Alanları

Tüpraş; lider şirket olmanın verdiği sorumluluk ve geleceğe dönük bakış açısı ile yeni ürün, hizmet, süreç ve iş modelleriyle değer yaratmak üzere, kurum içi girişimcilik ve açık inovasyon (girişimcilik ekosistemi entegrasyon çalışmaları) çalışmalarını yürütmektedir.

 • Kurum İçi Girişimcilik Çalışmaları

  Tüpraş, Koç İnovasyon Programı’na 2017 yılı itibarıyla dâhil olmuştur. Bu doğrultuda inovasyon stratejisinin belirlenmesi ve süreçlerin tüm Şirket’e yayınlanmasının ardından, kültürel dönüşümün desteklenmesi ve farkındalığın artırılması için iletişim ve eğitim aktiviteleri gerçekleştirmiştir.

 • Kurum İçi Girişimcilik Projeleri

  Kurum içi girişimcilik projeleri üst ve orta düzey katılımcıların yer aldığı strateji çalıştaylarında belirlenen odak alanlarına ve Şirket stratejilerine uyumlu olarak uzun ve kısa vadede ulaşılmak istenen hedefler çerçevesinde yürütülmektedir. Şirket’in yayınladığı odak alanlarında iş modeli inovasyonu odaklı fikirler üzerine çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Kurum içi programlarında, odak alanı doğrultusunda mevcut kaynakların yeni gelir kalemi oluşturabilecek farklı iş alanlarında kullanımının sağlaması amaçlanmaktadır. Yeni iş modellerin getirdiği fırsatlardan faydalanılan, yeni büyüme alanları bulunmasını destekleyecek yenilikçi iş fikirleri desteklenmektedir.

  Tüpraş, Fikir Ünitesi portalından “Bırak Fikrin Özgür Kalsın” sloganı ile fikirlerini ileten kurum içi girişimcilere yenilikçi iş modelleri fikirlerini hayata geçirmek için destek olmaktadır. Kurum içi girişimcilik programları kapsamında 60’tan fazla kurum içi girişimci, inovasyon stratejisine ve odak alanlarına yönelik fikirlerini start‑up’ların çalışma yöntemlerine benzer yöntemler ile çalışma imkânı bulmaktadır. Programa dâhil olan kurum içi girişimciler, girişimcilik metodolojileri yoğunluklu eğitimler ve girişim mentorluğu desteği almaktadır. Aynı zamanda, projelerin olgunlaştırılması aşamasında üst ve orta yönetim tarafından girişimcilik projeleri yakından takip edilmekte ve sponsorluk desteği verilmektedir.

 • Girişimcilik Etkinlikleri ve Bilgilendirme

  Tüm rafinerilerde yaratıcılık ve girişimcilik konularında geniş katılımlı “İnovasyon ve Girişimcilik Semineri” gerçekleştirilmiştir ve Tüpraş inovasyon yaklaşımı paylaşılmıştır. “İnovasyon ve Girişimcilik Buluşmaları” ile tüm lokasyonlardaki müdürlüklere birebir ulaşılarak; strateji, süreçler ve inovasyon çalışmaları hakkında bilgi alışverişi yapılmıştır. İnovasyon sürecinin belirsizliği ve bu belirsizlikleri aşma yöntemlerinin, başarısızlıklardan öğrenme ve akıllı yanılma kavramlarının aktarılması amacıyla 2018 itibarıyla “Girişimcilik Hikayeleri: Dene, Dönüş(tür), Başar” etkinliği gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

  Şirket içerisinde İnovasyon Müdürlüğü tarafından hazırlanan Inowhatif E-Bülten aracılığıyla dünyadan ve ülkemizden inovasyon ve girişimcilik haberleri, inovatif uygulamalar ile Tüpraş inovasyon çalışmaları ve kurum içi girişimcilik proje çalışmaları düzenli olarak paylaşılmaktadır.

  2017 yılında “Ham Fikirlerin Değere Dönüştüğü Platform” sloganıyla devreye alınan Fikir Ünitesi portalı, Şirket içerisinde yenilikçi fikirlere sahip olan çalışanların fikirlerini paylaşabildiği bir platform olmasının yanı sıra inovasyon kültürünün yaygınlaştırılması için bir araç olmuştur. Bu portal üzerinden çalışanlar inovasyon ve girişimcilik konularındaki yayınlara ulaşabilirken trendler, teknolojik ve sektörel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilmekte ve girişimcilik ve inovasyon konularında interaktif bir şekilde paylaşım yapabilmektedir.

 • Komiteler ve Ekipler

  İnovasyon Komitesi, inovasyon stratejisi ve odak alanlarının belirlenmesine yönelik çalıştaylarda yer alan, tüm inovasyon ve kurum içi girişimcilik sürecini izleyen ve destek veren üst düzey katılımcılardan oluşan komitedir. Şirket içerisinde ayrıca, inovasyon kültürünün ve kurum içi girişimcilik bakış açısının yaygınlaştırılmasında destek olan orta kademe yöneticilerden oluşan İnovasyon Katalizörleri Ekibi ve farklı kademedeki çalışanlardan İnovasyon Gönüllüleri ekipleri oluşturulmuştur. Bu ekiplere inovasyon, açık inovasyon ve kurumsal girişimcilik temellerinin paylaşıldığı özel eğitimler ve bu kapsamda çalışma programları düzenlenmektedir. İnovasyon çalışmalarına destek olmak ve kurum içi girişimcilik proje takımlarında yer almak isteyen tüm çalışanlar, Fikir Ünitesi portalı üzerinden İnovasyon Gönüllüsü olabilmektedir.

  Kurumiçi girişimcilik projeleri özel eğitim ve mentorluklarla destelenen kurumiçi girişimcilik proje ekipleri tarafından yürütülmektedir.

 • Açık İnovasyon Çalışmaları

  Tüpraş, açık inovasyon çalışmaları kapsamında başta start‑up’lar olmak üzere girişimcilik ekosistemi ile entegrasyon çalışmaları yürütülmektedir. Açık inovasyon strateji belirleme çalıştaylarında üst ve orta düzey katılımcılar ile birlikte oluşturulan yol haritası doğrultusunda belirlenen odak alanlarına yönelik, start‑up’larla etkileşime geçerek potansiyel işbirliklerini tespit etmekte ve bu işbirliklerinin nasıl değerlendirileceğine ilişkin çalışmalar yürütmektedir. Bu doğrultuda, tüm iş birimlerinin ihtiyaç alanları İnovasyon Müdürlüğü tarafından toplanmakta ve yurt içi ve yurt dışı start‑up ekosisteminden çözümleri Şirket’in ilgili birimleri ile buluşturulmaktadır. İnovasyon Müdürlüğü, erken ve ileri aşama start‑up’lara yönelik birçok etkinliğe katılmakta, girişimcileri desteklemekte ve mentorluk desteği vermektedir.

  Dünyadaki ve Türkiye’deki girişimcilik etkinlikleri, enerji ve petrol sektörü öncelikli olarak tüm sektörlere yönelik ve/veya teknoloji alanındaki erken ve ileri aşama girişimlere yönelik hızlandırma programları, inovasyon yarışmaları, kuluçka ve inkübasyon merkezleri takip edilmekte ve Şirket içerisinde Fikir Ünitesi ve Inowhatif E-Bülten vasıtasıyla paylaşılmaktadır.

  Tüpraş açık inovasyon stratejisi kapsamında, atık su arıtımı ve hidrokarbon kaçaklarının önlenmesine yönelik ileri malzeme çözümleri, iş sağlığı güvenliği ve proses emniyeti çözümleri, veri analitiği, siber güvenlik, giyilebilir teknolojiler, yenilikçi raporlama sistemleri, dijital eğitim sistemleri gibi dijital çözümler, atık ısı geri kazanımı gibi yenilikçi enerji verimliliği çözümleri ve tahribatsız muayene uygulamalarında yenilikçi teknolojiler ve çözümler geliştiren start‑up’lar ile işbirliği geliştirmektedir.

Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni'ni incelemenizi rica ederiz.

[Siteyi ve uygulamayı kullanmanızı analiz etmek.] için çerez kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.

xKabul Ediyorum