EN

Genel Müdür'ün Mesajı

Değerli Paydaşlarımız,

Öncelikle zamansız kaybettiğimiz, Topluluğumuzun Yönetim Kurulu Başkanı merhum Mustafa V. Koç’u rahmetle anıyorum. Bizler emanetini hep birlikte yaşatacak, daha yükseklere taşımak üzere var gücümüzle çalışacağız.

Global ölçekte gelişmiş ülkelerde büyüme konusunda sınırlı başarının sağlandığı, gelişmekte olan ülkelerde ise zayıf bir performans sergilendiği bir yılı geride bırakıyoruz. Bunun neticesinde, IMF verilerine göre 2015 yılında dünya ekonomisinde büyüme %3,4’ten %3,1’e gerilemiş olup, ülkemiz ekonomisinin ise %3,8 büyüme göstermesi beklenmektedir.

Ham petrol fiyatları ve dünya rafinaj sektöründe gelişmeler

2015 yılına 55 dolar/varil seviyesinden başlayan ham petrol fiyatı, Çin ve gelişen ülkelerdeki ekonomik riskler, global bazda yaşanan ham petrol üretim ve stok artışı, ABD ham petrol ihraç yasağının kalkması ve İran yaptırımlarının kaldırılacağı beklentisi ile yılı 36 dolar düzeyinden kapatmıştır.

Ham petrol tüketimi, düşük fiyat ortamının desteğiyle 2015 yılında 1,61 milyon varil/gün artışla 94,4 milyon varil/güne yükselmiştir. Araç parkındaki büyüme ve düşük petrol fiyatının küresel ürün tüketimini desteklemesiyle artan benzin, jet yakıtı ve motorin fiyat rasyolarının olumlu etkisiyle tüm dünyada rafineri marjları yükselmiştir.

Türkiye petrol ürünleri sektöründe gelişmeler

Yıllar içinde artan milli gelir ve genç nüfus artışının etkisiyle bazı ürünlerde tüketim ivmesi artmıştır. Türkiye motorin tüketimi, EPDK verilerine göre 2015 yılında %15,8 artışla 20,2 milyon tona ulaşmıştır. Motorin tüketimindeki artışta ekonomik büyümenin tüketime yansımasının yanı sıra, özellikle 3. İstanbul Havalimanı ve Boğaz Köprüsü gibi önemli altyapı projeleri, düşük petrol ürünleri fiyat ortamı ve yasal düzenlemelerin pozitif sonuçları da etkili olmuştur. Benzinli araç motorlarındaki verimlilik artışına bağlı olarak araç parkındaki büyümenin yanı sıra, fiyatın talebi desteklemesinin etkisiyle 2015 yılında benzin tüketiminde de % 9,1 artış kaydedilmiştir.

2015 Yılında Tüpraş

Akdeniz Marjındaki iyileşme ve 2015 Mayıs ayında üretime başlayan Fuel Oil Dönüşüm Tesisi’nin etkisiyle Tüpraş, 2015 yılı toplam kapasite kullanımını geçen yıla göre % 27,6 artırarak 12 aylık dönemde tam kapasite kullanımına ulaşmıştır. 12 aylık dönemdeki yurtiçi satış hacmi %32’lik yükselişle, ülke tüketiminden de hızlı artmıştır. Artan üretim ve güçlü Akdeniz ürün rasyolarının desteğiyle geçen yıla göre ürün ihracatı %22 artarken, toplam satışlar ise %29 artışla 28,7 Milyon Tona ulaşmıştır.

Ayrıca, 2015 yılında Akdeniz rafineri marjındaki yükselişin yanı sıra, özellikle yüksek kapasite kullanımının da desteğiyle sağlanan şarj başına giderlerdeki azalış sayesinde, Tüpraş’ın faaliyet karı artmıştır. Bu sayede petrol fiyatında gözlemlenen azalmalar ve dolar kurunda yaşanan yükselişin olumsuz etkilerine rağmen vergi öncesi kar 2.042 milyon TL artışla 2.225 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Fuel Oil Dönüşüm yatırımı teşvikinden kaynaklanan ertelenmiş vergi gelirinin olumlu katkısı ile Tüpraş 2015 yılında 2 milyar 550 milyon TL net kâr elde etmiştir.

Şirketimizin enerji tasarrufunda gösterdiği ilerleme ve kazanımlar, her yıl olduğu gibi 2015 yılında da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen “SENVER” Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması’nda kazanılan ödüllerle tescillenmiştir. Tüpraş, içinde bulunduğu tüm operasyon ve üretim süreçlerinin çevresel etkisini minimize eden ve sürekli iyileştirmeye yönelik faaliyet ve yatırımları ile çevre yükümlülükleri konusunda üzerine düşen görevleri hızla hayata geçirmektedir. 2015 yılında gerçekleştirilen iyileştirme çalışmalarıyla sera gazı emisyonu miktarı 71,7 bin ton CO2 azaltılmış, böylelikle 2010 yılından bugüne kadar toplam azaltma 1,4 milyon ton CO2 düzeyine ulaşmıştır. Bu miktar, yaklaşık 215 bin ağaçlık bir ormanın tüketeceği karbondioksite eşittir.

Tüpraş, Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 2015 yılında da yer almıştır. Bunun yanında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne şirketlerin uygunluğunun temel göstergesi olan ve 2014 yılında 9,31 düzeyinde bulunan Tüpraş’ın Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu, şirketimizin kurumsal yönetim konularında gerçekleştirdiği olumlu gelişmeler sonucunda 2015 yılında 9,44 seviyesine yükselmiştir.

2015 yılında, Fuel Oil Dönüşüm Projesi için yapılan harcamalar dâhil olmak üzere devam eden diğer yatırımlarla birlikte toplam 344 milyon dolar yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir. Devreye giren Fuel Oil Dönüşüm kompleksi sayesinde Tüpraş’ın yüksek oranda beyaz ürün üretmesi ve tüm rafinerilerinin %100 kapasite kullanımıyla üretim yapması mümkün olmaktadır. Yüksek kapasite kullanımı ile üretim kaynaklı artan satış hacmi Tüpraş’ın karlılığına önemli katkı sağlarken, ülke sanayi kapasite kullanım verileri de olumlu yönde etkilenmiştir.

Özelleştirmenin ardından yatırımcılarımıza yapılan toplam kar payı dağıtımı, Tüpraş’ın dolar cinsinden piyasa değerinin yaklaşık yüzde altmış beşine ulaşmıştır. Şirketimiz, yatırımcısına sağladığı yüksek geri dönüşün yanında gerçekleştirdiği 5,5 milyar doları bulan yatırımlarıyla ülke ekonomisine de katkıda bulunmuştur. Tüpraş, gerek işletme karlılığını hedefleyen yatırımları, gerekse dinamik nakit yönetim politikası sayesinde yüksek seviyede tutmayı başardığı kazanımlarını geçmiş yıllarda olduğu gibi gelecekte de yatırımcıları ile paylaşmaya devam edecektir. Tüpraş, sürdürülebilir kârlılığını optimum noktaya ulaştıracak ve ülkemiz cari açığını düşürecek olan yatırımlarını tamamlarken, güçlü insan kaynağıyla operasyonel ve finansal başarılarını istikrar ile sürdürerek, hissedarları, iş ortakları ve ülkemiz için katma değer oluşturmaya devam edecektir.

İbrahim Yelmenoğlu
Genel Müdür