EN

Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Tüpraş’ın politikası, geçerli olan yasalarla mevzuatlara uygun hareket etmeyi, etik anlamında sorumluluk hissederek Şirket değerleri ve Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri ile tutarlı olacak şekilde faaliyetlerini sürdürmeyi ve de bütünlüğü sağlamak amacıyla gerekli politika ve prosedürleri yürürlüğe koymaktır. Tüpraş, kendi adına iş yapan firmaların ve kişilerin de işlerini yasalara, etik değerlere, Tüpraş değerleri ve Tüpraş standartlarına uyumlu şekilde sürdürmelerini beklemektedir.

Tüpraş yolsuzluğu önleme ve dış ticaretin kontrolü konularını detaylı şekilde anlattığı Yolsuzlukla Mücadele Politikası ile Dış Ticaretin Kontrolü Politikası’nı (beraber “Politikalar” olarak anılacaktır) hazırlamıştır. Kısa süre içinde bu Politikaların uygulamaya alınması ve halka açıklanması hedeflenmektedir. Bu Politikaları anlamak ve uygulamasını sağlamak tüm çalışanlarımızın ortak sorumluluğudur. Politikaların içerik ve amaçlarına dair kısa özet aşağıdaki gibidir:

Tüm Tüpraş personelinin bu Politikaya uyması daima zorunludur. Tüpraş adına iş yapan temsilciler (“Temsilciler”), müşteriler ve satıcılar dahil beraber iş yaptığımız tüm firma ve kişilerin, Tüpraş ile ya da Tüpraş adına yürüttükleri faaliyetlerde işbu Politikaya uygun davranmalar beklenmektedir.

Politika kapsamında, çalışanlarımızın ve Tüpraş adına iş yapan firmaların bir uyum taahhütnamesi imzalamaları zorunlu olacaktır. Buna ek olarak, özellikle Temsilciler başta olmak üzere, beraber iş yaptığımız firmalar özel incelemeye tabi tutulacaklardır. Ayrıca, Şirketimiz adına faaliyette bulunan firma ve kişilerle yapılan sözleşmelerde işbu Politika’nın içeriği ile ilgili hüküm ve şartlarına yer verilecektir.

Politika ile bağlantılı olarak Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri Kitapçığımız da güncellenerek genişletilmiş olup Politika ile eş zamanlı olarak halka açıklanacaktır.

Politika gereği Tüpraş çalışanlarının iş yaptıkları firma ve kişiler hakkında gerekli bilgiyi temin etmeleri şarttır. Tüpraş’ın gerekli özel incelemeyi yapabilmesi için tüm müşteri, satıcı ve diğer iş ortaklarının Tüpraş’ın ön yeterlik anketini doldurması, ortaklık yapıları ve nihai ortakları hakkında detaylı bilgileri sunması zorunlu tutulmaktadır. Bu bağlamda Tüpraş tarafından yapılan incelemeye, doğrudan çalışılacak olan firma ve kişinin yanı sıra işlemlerde yer alacak olan tankerler,brokerler ve finansal kuruluşlar gibi taraflar da dahil edilmektedir.

İşbu Politika çalışmakta olduğumuz firmalar ile paylaşılacak ve bu firmalardan Politika’ya Uyum Taahhütnamesi alınacaktır. Buna ek olarak, Temsilcilerle yapılacak olan sözleşmelere Dış Ticaretin Kontrolü Politikası’na dair açıklayıcı hüküm ve şartlar da konulacaktır.

  • Şüphe uyandıran herhangi bir durum olması halinde, değerlendirme yapması için durum Uyum Yetkilisi’ne danışılmaktadır. Çalışanlarımızın, yürürlükte olan bu politikalar kapsamında şüphelenilen bir durum olması halinde Tüpraş Uyum Yetkilisi’ne bildirimde bulunabilmeleri için gerekli iletişim kanalları sağlanmıştır.

  • Her iki politika ve ilgili mevzuatları için de Şirket çalışanlarımıza eğitimler verilmeye başlanmıştır. Görevi gereği iş Tüpraş ile veya Tüpraş adına iş yapan firma ve kişilerle daha çok iletişim halinde bulunan çalışanlarımıza belirli aralıklarla ek ve güncelleme eğitimleri de verilecektir.

  • Çalışanlarımız olası bir politika ihlalinin Şirketimiz üzerinde yaratabileceği ciddi sonuçlar hakkında bilgilendirilmeye başlanmıştır. Uyumun zorunlu olduğu, Politikaların ihlal edilmesi halinde ya da bir ihlalin raporlanmaması halinde çalışan açısından bu durumun iş akdinin feshine kadar varabilen disiplin işlemleri gerektirdiği açıklanmaktadır.