EN

Rafineriler

İzmit Rafinerisi

3,0 Milyon m3

Depolama Kapasitesi
2018 yılında İzmit Rafinerisi’nde 9,8 milyon ton ham petrol ve 2,0 milyon ton yarı mamul olmak üzere toplamda 11,9 milyon ton şarj verilerek tam kapasite kullanımı gerçekleştirilmiştir.
 
Rafineride ana ürün olarak LPG, nafta, benzin, jet yakıtı, gaz yağı, motorin, kalorifer yakıtı, fuel oil ve bitüm üretilmiştir. 2018 yılında 12,9 milyon tonu yurt içi olmak üzere, toplam 14,9 milyon ton ürün satışı gerçekleştirilmiştir.

TEHLİKELİ MADDE REHBERİ

İzmit Rafinerisi

11,3 Milyon Ton

İşleme Kapasitesi

Üretime 1961 yılında 1 milyon ton/yıl ham petrol işleme kapasitesi ile başlamış olan İzmit Rafinerisi, yıllar içinde gerçekleştirilen önemli kapasite artırımları ve beyaz ürün verimliliğini artırıcı modernizasyon çalışmaları sonucunda değişen ham petrol işleme tasarım kapasitesi, 11,3 milyon ton/yıl olarak tescil edilmiştir. Türkiye petrol ürünleri tüketiminin yaklaşık % 33'ünün gerçekleştiği tüketim merkezinin odağında yer alan İzmit Rafinerisi, Euro V standartlarında üretim yapmaktadır.

14,5

Nelson Kompleksitesi

İzmit Rafinerisi’nde, 4,2 milyon ton ağır siyah ürünü AB standartlarında çoğunluğu motorin olmak üzere benzin ve LPG gibi daha değerli yaklaşık 3,5 milyon ton çevreci beyaz ürüne dönüştüren Fuel Oil Dönüşüm Tesisi, 2014 yılı sonunda tamamlanmıştır.Fuel Oil Dönüşüm Tesisi’nin devreye girmesiyle İzmit Rafinerisi Nelson Kompleksite değeri 14,5 ile dünyanın dönüşüm oranı en yüksek rafinerilerinden biri olmuştur.

14,6

SatışMilyon Ton

2.100

PersonelSayısı

İzmir Rafinerisi

2,5 Milyon m3

Depolama Kapasitesi

2018 yılında ana ürünler olarak LPG, nafta, benzin, jet yakıtı, motorin, baz yağ, kalorifer yakıtı, fuel oil, bitüm, wax, ekstrakt ve diğer ürünlerden oluşan, satılabilir 9,4 milyon ton petrol ürünü üretilmiştir. İzmir Rafinerisi, Türkiye’de 400 bin ton/yıl kapasiteli makine yağları üretim kompleksine sahip tek rafineridir.

İzmir Rafinerisi’nde, 2018 yılında 7,9 milyon tonu yurt içinde olmak üzere toplam 10,1 milyon ton ürün satışı gerçekleştirilmiştir.


TEHLİKELİ MADDE REHBERİ

İzmir Rafinerisi

11,9 Milyon Ton

İşleme Kapasitesi

İzmir Rafinerisi, Türkiye’nin artan petrol ürünleri talebini karşılamak amacıyla 1972 yılında 3 milyon ton/yıl ham petrol işleme kapasitesiyle üretime başlamış ve o tarihten bu yana, önemli kapasite artırımları ve ünite modernizasyonlarıyla gelişerek kapasitesi 1987 yılında 10 milyon ton/yıl, 2007 yılında destilasyon kapasitesindeki revizyonlar da göz önüne alınarak rafinerinin ham petrol işlem kapasite 11 milyon ton/yıla ulaşmış, 7000 ham petrol ünitesinde gerçekleştirilen modernizasyon çalışmaları sonucunda değişen ham petrol işleme tasarım kapasitesi 11,9 milyon /ton olarak Mayıs 2019'da tescil edilmiştir. 

7,66

Nelson Kompleksitesi

7,66 Nelson Kompleksitesi’ne sahip olan Rafineri’de, 2018 yılında 9,4 milyon tonu ham petrol olmak üzere yarı mamuller dâhil toplam 9,7 milyon ton şarja verilerek tam kapasite kullanım gerçekleştirilmiştir.

10,1

SatışMilyon Ton

1.437

PersonelSayısı

Kırıkkale Rafinerisi

1,3 Milyon m3

Depolama Kapasitesi

İzmit Rafinerisi Fuel Oil Dönüşüm Tesisi’nin üretime başlaması ile bu üniteye şarja verilmek üzere yarı mamül gönderen Kırıkkale Rafinerisi’nin hedeflenen operasyonel performansa ulaşması sağlanmıştır. 2018 yılında Rafineri’de 4,4 milyon tonu ham petrol olmak üzere, yarı mamullerle birlikte toplam 4,5 milyon ton şarja verilmiş ve %83 kapasite kullanımı gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında Kırıkkale Rafinerisi’nde ana ürünler olarak LPG, benzin, jet yakıtı, gaz yağı, motorin, fuel oil, bitüm ve Fuel Oil Dönüşüm Projesinde şarj edilecek ürünlerle beraber 4,4 milyon ton petrol ürünü üretilmiştir. Yıl sonu itibarıyla toplam ürün satışı, rafineri transferleri de ilave edildiğinde 4,1 milyon ton olmuştur.

Kırıkkale Rafinerisi

5,4 Milyon Ton

İşleme Kapasitesi

1986 yılında başta Ankara olmak üzere İç Anadolu, Doğu Akdeniz ve Doğu Karadeniz bölgelerindeki birçok ilin petrol talebini karşılamak amacıyla kurulan Kırıkkale Rafinerisi, hydrocracker, izomerizasyon, dizel kükürt giderme ve CCR reformer ünitelerinin ilave edilmesiyle genişletilerek Akdeniz standartlarına göre orta düzeyde kompleksiteye sahip bir rafineri haline getirilmiştir. Yıllık 5,4 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip olan Rafineri’nin ham petrol ikmali, Ceyhan-Kırıkkale boru hattı kullanılarak Botaş’ın Ceyhan Terminali’nden sağlanmaktadır.

6,32

Nelson Kompleksitesi

Nelson Kompleksitesi 6,32 olan Kırıkkale Rafinerisi, Türkiye’nin en büyük kara tankeri dolum kapasitesine de sahiptir.

4,1

SatışMilyon Ton

969

PersonelSayısı

Batman Rafinerisi

268 Bin m3

Depolama Kapasitesi

Batman Rafinerisi’nde 2018 yılında 943 bin ton bitüm modunda ham petrol işlenmiş, 533 bin ton bitüm satışı gerçekleştirilmiştir. Batman Rafinerisi’nde üretilen yarı mamul kapsamındaki ürünler ile Kırıkkale ve İzmir Rafinerilerinde üretilen motorin ve benzin ürünleri, demiryolu ile karşılıklı olarak taşınmaktadır. Batman Rafinerisi’nde Kırıkkale ve İzmir Rafinerilerinden taşınan ürünlerle, AB spesifikasyonlarına uygun 723 bin ton ürün satışı gerçekleştirilmiştir.

 
 

Batman Rafinerisi

1,4 Milyon Ton

İşleme Kapasitesi

Batman Rafinerisi’nde 2018 yılında 943 bin ham petrol işlenmiştir.
 

1,83

Nelson Kompleksitesi

Yerli ham petrol kaynağına yakınlık avantajına sahip olan Batman Rafinerisi, dönüşüm ünitelerinin bulunmaması nedeniyle basit bir konfigürasyona sahiptir ve Nelson Kompleksite Endeksi 1,83’tür.

723

SatışBin Ton

510

PersonelSayısı

RAFİNERİLERİN KURULUŞ KRONOLOJİSİ

 • İzmitRafinerisi
  Kuruluş Yılı: 1961
  Rafinaj Kapasitesi
  11,3 Milyon Ton
 • İzmirRafinerisi
  Kuruluş Yılı: 1972
  Rafinaj Kapasitesi
  11,9 Milyon Ton
 • KırıkkaleRafinerisi
  Kuruluş Yılı: 1986
  Rafinaj Kapasitesi
  5,4 Milyon Ton
 • BatmanRafinerisi
  Kuruluş Yılı: 1955
  Rafinaj Kapasitesi
  1,4 Milyon Ton