EN

Rafineriler

İzmit Rafinerisi

3,0 Milyon m3

Depolama Kapasitesi
2017 yılında İzmit Rafinerisi’nde 11,4 milyon tonu ham petrol olmak üzere yarı mamul dahil toplam 12,8 milyon ton şarj verilerek tam kapasite kullanımı gerçekleştirilmiştir.
 
Rafineride ana ürün olarak LPG, nafta, benzin, jet yakıtı, gaz yağı, motorin, kalorifer yakıtı, fuel oil ve bitüm üretilmiştir. 2017 yılında 12,9 milyon tonu yurt içi olmak üzere, toplam 15,6 milyon ton ürün satışı gerçekleştirilmiştir.

TEHLİKELİ MADDE REHBERİ

İzmit Rafinerisi

11 Milyon Ton

İşleme Kapasitesi

Üretime 1961 yılında 1 milyon ton/yıl ham petrol işleme kapasitesi ile başlamış olan İzmit Rafinerisi, yıllar içinde gerçekleştirilen önemli kapasite artırımları ve yatırımlar sonucunda tasarım kapasitesi 11,5 milyon ton/yıla ulaşmıştır. Beyaz ürün verimliliğini artırıcı modernizasyon çalışmaları sonucunda değişen ham petrol işleme tasarım kapasitesi, 11,0 milyon ton/yıl olarak tescil edilmiştir. Türkiye petrol ürünleri tüketiminin yaklaşık % 35'inin gerçekleştiği tüketim merkezinin odağında yer alan İzmit Rafinerisi, Euro V standartlarında üretim yapmaktadır.

14,5

Nelson Kompleksitesi

İzmit Rafinerisi’nde, 4,2 milyon ton ağır siyah ürünü AB standartlarında çoğunluğu motorin olmak üzere benzin ve LPG gibi daha değerli yaklaşık 3,5 milyon ton çevreci beyaz ürüne dönüştüren Fuel Oil Dönüşüm Tesisi, 2014 yılı sonunda tamamlanmıştır.Fuel Oil Dönüşüm Tesisi’nin devreye girmesiyle İzmit Rafinerisi Nelson Kompleksite değeri 14,5 ile dünyanın dönüşüm oranı en yüksek rafinerilerinden biri olmuştur.

15,6

SatışMilyon Ton

1.991

PersonelSayısı

İzmir Rafinerisi

2,5 Milyon m3

Depolama Kapasitesi

2017 yılında ana ürünler olarak LPG, nafta, benzin, jet yakıtı, motorin, baz yağ, kalorifer yakıtı, fuel oil, bitüm, wax, ekstrakt ve diğer ürünlerden oluşan, satılabilir 10,6 milyon ton petrol ürünü üretilmiştir. İzmir Rafinerisi, Türkiye’de 400 bin ton/yıl kapasiteli makine yağları üretim kompleksine sahip tek rafineridir.

İzmir Rafinerisi’nde, 2017 yılında 7,6 milyon tonu yurt içinde olmak üzere toplam 10,7 milyon ton ürün satışı gerçekleştirilmiştir.


TEHLİKELİ MADDE REHBERİ

İzmir Rafinerisi

11 Milyon Ton

İşleme Kapasitesi

İzmir Rafinerisi, Türkiye’nin artan petrol ürünleri talebini karşılamak amacıyla 1972 yılında 3 milyon ton/yıl ham petrol işleme kapasitesiyle üretime başlamış ve o tarihten bu yana, önemli kapasite artırımları ve ünite modernizasyonlarıyla gelişerek kapasitesi 1987 yılında 10 milyon ton/yıla ulaşmıştır.

2007 yılında destilasyon kapasitesindeki revizyonlar da göz önüne alınarak rafinerinin ham petrol işleme kapasitesi 11 milyon ton/yıl olarak tescil edilmiştir. 

7,66

Nelson Kompleksitesi

7,66 Nelson Kompleksitesi’ne sahip olan Rafineri’de, 2016 yılında 11,5 milyon tonu ham petrol olmak üzere yarı mamuller dâhil toplam 11,7 milyon ton şarja verilerek tam kapasite kullanım gerçekleştirilmiştir.

10,7

SatışMilyon Ton

1.391

PersonelSayısı

Kırıkkale Rafinerisi

1,3 Milyon m3

Depolama Kapasitesi

İzmit Rafinerisi Fuel Oil Dönüşüm Tesisi’nin üretime başlaması ile bu üniteye şarja verilmek üzere yarı mamül gönderen Kırıkkale Rafinerisi’nin hedeflenen operasyonel performansa ulaşması sağlanmıştır. 2017 yılında Rafineri’de 5,3 milyon tonu ham petrol olmak üzere, yarı mamullerle birlikte toplam 5,4 milyon ton şarja verilmiş ve tam kapasite kullanımı gerçekleştirilmiştir. 2017 yılında Kırıkkale Rafinerisi’nde ana ürünler olarak LPG, benzin, jet yakıtı, gaz yağı, motorin, fuel oil, bitüm ve Fuel Oil Dönüşüm Projesinde şarj edilecek ürünlerle beraber 5,2 milyon ton petrol ürünü üretilmiştir. Yıl sonu itibarıyla toplam ürün satışı, rafineri transferleri de ilave edildiğinde 4,4 milyon ton olmuştur.

Kırıkkale Rafinerisi

5,0 Milyon Ton

İşleme Kapasitesi

1986 yılında başta Ankara olmak üzere İç Anadolu, Doğu Akdeniz ve Doğu Karadeniz bölgelerindeki birçok ilin petrol talebini karşılamak amacıyla kurulan Kırıkkale Rafinerisi, hydrocracker, izomerizasyon, dizel kükürt giderme ve CCR reformer ünitelerinin ilave edilmesiyle genişletilerek Akdeniz standartlarına göre orta düzeyde kompleksiteye sahip bir rafineri haline getirilmiştir. Yıllık 5 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip olan Rafineri’nin ham petrol ikmali, Ceyhan-Kırıkkale boru hattı kullanılarak Botaş’ın Ceyhan Terminali’nden sağlanmaktadır.

6,32

Nelson Kompleksitesi

Nelson Kompleksitesi 6,32 olan Kırıkkale Rafinerisi, Türkiye’nin en büyük kara tankeri dolum kapasitesine de sahiptir.

4,4

SatışMilyon Ton

904

PersonelSayısı

Batman Rafinerisi

268 Bin m3

Depolama Kapasitesi

Batman Rafinerisi’nde 2017 yılında 1,1 milyon ton ile bitüm modunda tüm zamanların en yüksek ham petrol işleme miktarına ulaşılmış, bitüm taleplerinde görülen iyileşme paralelinde, 653 bin tonluk satışla yine tüm zamanların bitüm satış rekoru kırılmıştır.Batman Rafinerisi’nde üretilen yarı mamul kapsamındaki ürünler ile Kırıkkale ve İzmir Rafinerilerinde üretilen motorin ve benzin ürünleri, demiryolu ile karşılıklı olarak taşınmaktadır.Batman Rafinerisi’nde Kırıkkale ve İzmir Rafinerilerinden taşınan ürünlerle, AB spesifikasyonlarına uygun 870 bin ton ürün satışı gerçekleştirilmiştir.

 
 

Batman Rafinerisi

1,1 Milyon Ton

İşleme Kapasitesi

Batman Rafinerisi’nde 2016 yılında 1,0 milyon ton ile tüm zamanların bitüm modunda ham petrol işleme rekoru kırılmıştır.
 

1,83

Nelson Kompleksitesi

Yerli ham petrol kaynağına yakınlık avantajına sahip olan Batman Rafinerisi, dönüşüm ünitelerinin bulunmaması nedeniyle basit bir konfigürasyona sahiptir ve Nelson Kompleksite Endeksi 1,83’tür.

870

SatışBin Ton

501

PersonelSayısı

RAFİNERİLERİN KURULUŞ KRONOLOJİSİ

 • İzmitRafinerisi
  Kuruluş Yılı: 1961
  Rafinaj Kapasitesi
  11 Milyon Ton
 • İzmirRafinerisi
  Kuruluş Yılı: 1972
  Rafinaj Kapasitesi
  11 Milyon Ton
 • KırıkkaleRafinerisi
  Kuruluş Yılı: 1986
  Rafinaj Kapasitesi
  5,0 Milyon Ton
 • BatmanRafinerisi
  Kuruluş Yılı: 1955
  Rafinaj Kapasitesi
  1,1 Milyon Ton