EN

Özel Durum Açıklamaları

Göster
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
Yönetim Kurulu Komite Üyeliklerinin BelirlenmesiDEVAMINI OKU
Şirketimizin Ham Petrol İkmal ve Dış Ticaretten sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hasan Tan 4 Nisan 2017 tarihi itibariyle emekliye ayrılmıştır.
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi DEVAMINI OKU
Esas Sözleşme Değişikliğinin Onaylanması DEVAMINI OKU
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim DEVAMINI OKU
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim DEVAMINI OKU
Moody's Kredi Derecelendirme Notu DEVAMINI OKU
Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2017 tarihinde Şirket Genel Merkezinde saat 10.00'da yapılacaktır. DEVAMINI OKU
Kar payı ödeme tarihinin 4 Nisan 2017 olarak belirlenmesi ve 2017 Mart ayında yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir. DEVAMINI OKU
Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişikliğine ait Bakanlık onayı DEVAMINI OKU
Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişikliğine SPK onayı DEVAMINI OKU
Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin RaporDEVAMINI OKU
Mali Tabloların AçıklamasıDEVAMINI OKU
2017 Yılı Geleceğe Yönelik BeklentilerDEVAMINI OKU
17.01.2017 tarihli duyurumuza ilişkin, esas sözleşme değişiklik tasarısı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru 08.02.2017 tarihi itibariyle yapılmıştır. DEVAMINI OKU
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 01 Şubat 2017 tarihinde Tüpraş'ın Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsinden ve Yerel Para Cinsinden notunu (yatırım yapılabilir seviye olan) 'BBB-' olarak, ulusal uzun dönem notunu ise 'AA+(tur)' olarak teyit etmiş olup, görünümü negatif olarak belirlemiştir. DEVAMINI OKU
Üst Düzey Yönetici AtamasıDEVAMINI OKU
Yönetim Kurulumuz tarafından, 2017 yılında dolacak kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021 yılına uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben değişikliklerin, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. DEVAMINI OKU
Tahvil için 4. Kupon ödemesi ve Anapara itfası DEVAMINI OKU
Rekabet Kurumu Davası Hakkında AçıklamaDEVAMINI OKU