EN

Özel Durum Açıklamaları

Göster
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi: 27.10 2017DEVAMINI OKU

İhraç Belgesi

12 Ekim 2017 tarihli özel durum açıklamamızda duyurduğumuz, Şirketimiz tarafından yurtdışında ihraç edilecek, talep toplama süreci tamamlanan, 7yıl vadeli, 700 milyon ABD Doları nominal değerli ve %4,5 sabit kupon faiz oranlı Borçlanma Aracı ihracına ilişkin yüklenim sözleşmesi (subscription agreement) 16.10.2017 tarihinde imzalanmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bugün onaylanan tertip ihraç belgesi ekte kamunun dikkatine sunulmuştur.DEVAMINI OKU
04 Ekim 2017 tarihli özel durum açıklamamıza konu borçlanma aracının Moody's tarafından "Ba1" ve Fitch tarafından "BBB-" notlarıyla derecelendirilmesi beklenmektedir. İlgili kredi derecelendirme açıklamalarının orijinalleri ekte verilmektedir. DEVAMINI OKU
03.10.2017 tarihi itibariyle Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 9,47 (% 94,67) olarak güncellenmiştir.DEVAMINI OKU
Rekabet Kurulu'nun 17/01/2014 tarih 14-03/60-24 sayılı kararının iptali istemiyle açtığımız dava esas yönünden devam etmekte olup önemli bir gelişme yoktur, süreç ile ilgili gelişmeler ortaya çıktıkça ayrıca kamuya açıklanacaktır.
Fitch Kredi Derecelendirme Notu DEVAMINI OKU
Şirketimiz ile Saha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasındaki Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi 31 Temmuz 2017 tarihinde imzalanarak, iki yıl süre ile yenilenmiştir.
Yönetim Kurulumuz tarafından Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 8. Maddesinin verdiği yetkiye istinaden, 1 yıllık dönem içerisinde Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek faiz oranlarına sahip, toplamda 1 milyar ABD Doları veya muadili yabancı para tutarına kadar tahvil veya benzeri türden borçlanma aracı ihracına; DEVAMINI OKU
Rekabet Kurulu'nun 17/01/2014 tarih 14-03/60-24 sayılı kararının iptali istemiyle açtığımız dava esas yönünden devam etmekte olup önemli bir gelişme yoktur, süreç ile ilgili gelişmeler ortaya çıktıkça ayrıca kamuya açıklanacaktır.   
Şirketimiz ve Petrol İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi müzakereleri 01 Ocak 2017 ve 31 Aralık 2018 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 15 Mayıs 2017 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmıştır. DEVAMINI OKU
Petrol İş Sendikası ile yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri sürecinde rafinerilerimizde gerçekleşen işçi eylemleri ile ilgili olarak basın organlarında bazı haberlerin yayınlandığı görülmüştür. DEVAMINI OKU
Şirketimizin boş olan Ham petrol İkmal ve Dış Ticaretten sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Yönetim Kurulu kararı ile 5 Mayıs 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Ham petrol İkmal ve Üretim Planlama Direktörü Sayın Atilla Ulusu atanmıştır.
Yönetim Kurulu Komite Üyeliklerinin BelirlenmesiDEVAMINI OKU
Şirketimizin Ham Petrol İkmal ve Dış Ticaretten sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hasan Tan 4 Nisan 2017 tarihi itibariyle emekliye ayrılmıştır.
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi DEVAMINI OKU
Esas Sözleşme Değişikliğinin Onaylanması DEVAMINI OKU
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim DEVAMINI OKU
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim DEVAMINI OKU
Moody's Kredi Derecelendirme Notu DEVAMINI OKU
Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2017 tarihinde Şirket Genel Merkezinde saat 10.00'da yapılacaktır. DEVAMINI OKU
Kar payı ödeme tarihinin 4 Nisan 2017 olarak belirlenmesi ve 2017 Mart ayında yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir. DEVAMINI OKU
Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişikliğine ait Bakanlık onayı DEVAMINI OKU
Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin RaporDEVAMINI OKU
Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişikliğine SPK onayı DEVAMINI OKU
Mali Tabloların AçıklamasıDEVAMINI OKU
2017 Yılı Geleceğe Yönelik BeklentilerDEVAMINI OKU
17.01.2017 tarihli duyurumuza ilişkin, esas sözleşme değişiklik tasarısı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru 08.02.2017 tarihi itibariyle yapılmıştır. DEVAMINI OKU
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 01 Şubat 2017 tarihinde Tüpraş'ın Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsinden ve Yerel Para Cinsinden notunu (yatırım yapılabilir seviye olan) 'BBB-' olarak, ulusal uzun dönem notunu ise 'AA+(tur)' olarak teyit etmiş olup, görünümü negatif olarak belirlemiştir. DEVAMINI OKU
Üst Düzey Yönetici AtamasıDEVAMINI OKU
Yönetim Kurulumuz tarafından, 2017 yılında dolacak kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021 yılına uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben değişikliklerin, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. DEVAMINI OKU
Tahvil için 4. Kupon ödemesi ve Anapara itfası DEVAMINI OKU
Rekabet Kurumu Davası Hakkında AçıklamaDEVAMINI OKU