EN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ataması

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ataması
Şirketimizde C grubu hisseyi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sayın Süleyman Karaman’ın ayrılması ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca Sayın Ömer Sertbaş atanmıştır. Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yapılan değerlendirme sonrasında Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’ne uygun olarak, yapılacak ilk Genel Kurul’a kadar görev yapmak üzere Sayın Ömer Sertbaş’ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak kabul edilmesini teminen SPK’ya uygun görüş talebinde bulunulmasına; SPK’dan uygun görüş alınması halinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 363’üncü maddesi uyarınca toplanacak ilk Genel Kurulun onayına tabi olmak ve ilk Genel Kurula kadar selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sayın Ömer Sertbaş’ın atanmasına karar vermiştir.

Sayın Ömer Sertbaş’ın özgeçmişi aşağıda yer almaktadır.

18 Mart 1959 yılında Erzincan’da doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini Erzincan’da tamamladı. Yükseköğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. 1983 -1986 yılları arasında Kayseri 2. Hava İkmal Merkezi’nde Hava Mühendis Teğmen rütbesiyle Plan Program Şube Müdürü olarak çalıştı. 1986-1994 yılları arasında Mühendis Üsteğmen ve Mühendis Yüzbaşı rütbeleriyle 2. Hava İkmal Merkezi’nde Paraşüt Atölyeleri Grup Şefi olarak çalışmalarını sürdürdü. Yüzbaşı rütbesinden Binbaşı rütbesine terfi eden Ömer Sertbaş, 1994-2002 yılları arasında Yer Sistemleri Müdürü olarak görev yaptı. 2002-2003 yılları arasında 2. Hava İkmal Merkezi’nde Hava Mühendis Binbaşı olarak İmalat Müdürü görevinde bulundu. 2003-2008 yılları arasında Ankara 3. Hava İkmal Merkezi’nde İmalat Müdürü görevinden sonra, 2008-2009 yılları arasında Hava Mühendis Kıdemli Albay rütbesiyle Fabrika Müdürü olarak görev yaptı. 2009 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan emekli olan Ömer Sertbaş, 2009-2016 yılları arasında T.C Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı Sayın Binali Yıldırım’ın danışmanı olarak görev yaptı. 2016’dan bu yana ise, TC Başbakanı Sayın Binali Yıldırım’ın Başdanışmanlığı görevini sürdürmektedir.
Evli ve üç çocuk babasıdır.